Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
zamestnanec

Sumy stravného sa od 1. decembra 2016 zvyšujú

Zákonník práce, § 85 Pracovný čas

Zákonník práce, § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ

Zákonník práce, § 91 Prestávky v práci

Zákonník práce, § 45 Skúšobná doba

Platí sa daň a odvody z príspevkov na dopl. dôch. sporenie hradených zo soc.fondu?

Daňový bonus - zamestnanec nedosiahol 6-násobok min.mzdy

Závislá práca (Zákonník práce) od 1. marca 2015

Zákonník práce, § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Odpočítateľná položka - otázky a odpovede

Zákonník práce, § 76 Odstupné

Zákonník práce, § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Zákonník práce, § 94 Dni pracovného pokoja

Nárok na odchodné

Zákonník práce, § 173 Aké práce môžu vykonávať mladiství zamestnanci

Zákonník práce, § 57 Pracovná cesta

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

Zamestnanec na nepl.voľne má príjem. Platí sa sociálne a zdravotné poistenie?

Príjem z neplatne skončeného zamestnania - poistné

Preplatok z RZZP - zdanenie

Pravidelný a nepravidelný príjem

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016

Mám nárok na nemocenské, ak ochoriem v deň vzniku pracovného pomeru?

Zákonník práce, § 98 Nočná práca

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2017

Oznamovanie NV,A,RD, nepravidelného príjmu do ZP po 1.10.2011

Zákonník práce, § 176 Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

Zákonník práce, § 63 Výpoveď daná zamestnávateľom

Platí sa poistné na zdravotné poistenie aj z príspevkov zamestnávateľa na III.pilier?

Odchodné
Strana 1 z 16 1234567891011 ... PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]