Zavrieť

Porady

1 0
Daň z nehnuteľnosti pre RD stojaci na dvoch parcelách (10.01.23)
Dobrý deň. Podávam daňové priznanie za pozemky a rodinný dom. V liste vlastníctva sú pozemky zapísané ako: Parcela 123, s výmerou 100 m2, zastavaná plocha a nádvorie Parcela 456, s výmerou 2 m2, zas...
1 5
Daň z nehnuteľností (05.10.22)
Daň z nehnuteľností. V 04/2021 sme predali na dedine dom. Opakovane nám posielajú výmer za daň z nehnuteľností za celý rok. Žiadala som ich, aby to rozpočítali alikvotnou čiastkou na jednotlivé mesiac...
Sleduj témy Dan z nehnuteľnosti
na hlavnej stránke Porada.sk