Zavrieť

Porady

1 2
Musím priznať daň z nehnuteľnosti ak kupnopredajná zmluva bola zapísaná do katastra až po troch rokoch? (27.03.24)
Pani bývala v byte, ktorý kupila v 2017, ale do katastra bol zápis až v 2020, lebo predávajúca aj kupujúca boli ťapy. V roku 2023 byt predala a teraz je otázka, či tento predaj podlieha alebo nepodlie...
1 0
Daň z nehnuteľnosti (13.01.24)
Ak som minulého roku dostala darovaním dom od rodičov, podávam si teraz DP k dani z nehnuteľnosti, pričom v ňom vyznačujem daň zo stavieb. Je potrebné tu priznávať aj daň z pozemkov? Mám na mysli ten ...
1 0
Daň z nehnuteľnosti pre RD stojaci na dvoch parcelách (10.01.23)
Dobrý deň. Podávam daňové priznanie za pozemky a rodinný dom. V liste vlastníctva sú pozemky zapísané ako: Parcela 123, s výmerou 100 m2, zastavaná plocha a nádvorie Parcela 456, s výmerou 2 m2, zas...
1 5
Daň z nehnuteľností (05.10.22)
Daň z nehnuteľností. V 04/2021 sme predali na dedine dom. Opakovane nám posielajú výmer za daň z nehnuteľností za celý rok. Žiadala som ich, aby to rozpočítali alikvotnou čiastkou na jednotlivé mesiac...
1 6
Daň z nehnuteľnosti nadobudnutie dedením - zápis na katastri (17.01.22)
Dobrý deň v roku 2020 som zdedila 1/3 nehnuteľnosti,ktorej vlastníkom boli predtým rodičia 1/1 Aká povinnosť mi vzniká,keď som majiteľom 1/3 a mama 3/3,ktorá bola aj predtým vlastníkom. Musím ísť ...
1 0
Ako na zdaňovanie prenájmu (28.09.21)
Dovolím si uviesť kópiu zo slovenského zákona: "1. Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku. Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník zaradí do obchodného majetku, to znamená, ž...
1 0
Dedičstvo - daň z nehnuteľností (17.04.21)
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa na pozemok (nadobudnutý dedičským konaním) – mimo územia obce vzťahuje daň z nehnuteľností? Ďakujem za odpoveď.
1 1
Daň z nehnuteľnosti (22.01.21)
Dobrý deň, v 4/2020 sme kúpili nehnuteľnosť - byt s priateľom , spoluv latnícky podiel 1/2, ako máme podať daňové priznanie "Daň z nehnuteľnosti"
1 2
Kedy treba podať daň z nehnuteľnosti (21.01.21)
Dobrý deň, nie je mi celkom jasné kedy treba podať daň z nehnuteľnosti, ak kúpna zmluva + návrh na vklad do katastra bol ešte minulý rok, avšak rozhodnutie ešte nie je... Ak ho dám do účtovníctva na z...
1 0
Daň z nehnuteľnosti (13.01.21)
0 odpovedí Otázka od zazriva Právo Dan z nehnuteľnosti
Ja aj manžel vlastníme pôdu po rodičoch, ktorú máme v prenájme v poľnohospodárskom podniku. V uplynulom roku sme časť pôdy darovali deťom. Pôda je stále v prenájme. Chcem vedieť, či je povinnosť nás ...
1 1
Daň z nehnuteľností, určil správca dane správnu ročnú sadzbu dane zo stavieb? (23.11.20)
Dobrý deň, som majiteľkou nehnuteľností a to budov bývalého poľnohospodárskeho družstva . V kúpnej zmluve sú definované ako socialnopr. budova, sklad chemikálií, umelá suš. na tabak, ošipáreň, kravín...
1 0
Prefakturácia dane z nehnuteľností (29.07.20)
Dobrý deň. Kúpili sme nehnuteľnosť vna konci decembra, na katastri sa ale prevod neuskutočnil a k 1.1. bol zapísaný stále pôvodný vlastník. Tým pádom jemu prišiel výmer na daň z nehnuteľností. Dohoda ...
1 1
Daň z prenájmu pri práci v zahraničí v EU (02.05.20)
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Tento rok budem mať príjmy z prenájmu bytu na slovensku. Zároveň som zamestnaná v českej republike. Keď si budem budúci rok podávať daňové priznanie, musím sp...
1 1
Daň z nehnuteľnosti - prenajatá pôda a platenie dane (29.01.20)
Zdedila som v r. 2019 ornú pôdu, na pôdu bola ešte pôvodným majiteľom uzatvorená zmluva o prenájme na viac ako 5 rokov. Je v nej klauzula o tom, že daň z nehnuteľnosti platí užívateľ. Zmluva ale nebol...
1 0
daň z nehnuteľnosti (22.01.20)
Dobrý deň, V decembri 2019 som spravila výmenu bytu – môj 1-izb. som vymenila za väčší 3-izb. Majiteľkou 1-izb. bytu som bola menej ako 5 rokov. 3-izb. byt som nepredávala, ani nekupovala, bola sprav...
Sleduj témy Dan z nehnuteľnosti
na hlavnej stránke Porada.sk