Zavrieť

Porady

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Synonymá: Ochrana udajov

Poz. avalik 19.05.2015: Popis témy nižšie nezodpovedá aktuálnemu zneniu zákona. Otázky a odpovede pred 15.4.2014 je potrebné si overiť aktuálnym znením zákona, prípadne na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Ochrana osobných údajov od 1. 7. 2013 (Úplné znenie zákona)

Problematika ochrany osobných údajov bola prvýkrát upravená v slovenskom právnom poriadku zákonom č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch , ktorý bol novelizovaný zákonom č. 241/2001 Z. z.

Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2002, bol zrušený zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov bol novelizovaný celkovo 3-krát. Posledná tzv. „euronovela“ (zákon č. 90/2005 Z. z.) nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2005.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 30. apríla 2013 nový zákon na ochranu osobných údajov zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2013. Novým zákonom sa ruší v súčasnosti platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“).

Právna úprava nového zákona nemení pôvodný zámer zákona č. 428/2002 Z.z., ktorý spočíva v poskytovaní ochrany prác fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.

Zákon č. 122/2013 Z. z. okrem prepracovania viacerých ustanovení súčasne platného zákona najmä: • spresňuje niektoré definície pojmov,
 • odstraňuje nejasnosti niektorých základných ustanovení, ktoré v aplikačnej praxi spôsobovali potrebu častého objasňovania,
 • zavádza prehľadnejšiu úpravu vzťahu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
 • nanovo upravuje podmienky spracúvania biometrických údajov,
 • dopĺňa inštitút oprávnenej osoby,
 • zavádza novú úpravu podmienok na poverenie zodpovednej osoby, v rámci ktorých vyžaduje aj vykonanie skúšky zodpovednej osoby zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
 • poskytuje novú právnu úpravu podmienok prenosu osobných údajov do tretích krajín s primeranou/bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov,
 • upravuje podmienky osobitnej registrácie, registrácie a evidencie informačných systémov,
 • zavádza sa obligatórne uloženie sankcie za porušenie zákona (t.j. ak dôjde k porušeniu zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len: „Úrad“) uloží pokutu; text „môže uložiť pokutu“ sa nahrádza textom: „uloží pokutu“ .


Novinkou sú dva vykonávacie predpisy k novému zákonu, ktoré súčasný platný zákonnemá. Ide o všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú


 • rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení a
 • podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby


Dôležité sú prechodné ustanovenia, ktoré upravujú lehoty v rámci ktorých je potrebné zosúladiť spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch s podmienkami upravenými v novom zákone.

Prechodnými lehotami sú:


 • 6 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 31. 12. 2013),
 • 9 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 31. 3. 2014),
 • jeden rok odo dňa účinnosti nového zákona (t.j. do 30. 6. 2014).

Autor: JUDr. Monika Mosejová
Videoškolenie k novele zákona o ochrane osobných údajov
••• viac••• menej
1 6
Ochrana osobnych udajov je na mieste v mojom pripade? (13.12.18)
Dobry den, potrebujem identifikovat vlastnika pody na LV, ktory vsak nema udaje ani o narodeni, ani o umrti. Na obci matrika nevedeli mi pomoct, take priezvisko, ako hladam je v dotknutej obci mnohopo...
1 7
GDPR-Školenie oprávnených osôb, musí sa obnovovať? (07.11.18)
Popis problému: vo firme zabezpečuje všetko okolo GDPR externá spoločnosť. Prebehlo všetko, čo súvisí s kontrolou, školením atď.- všetko v mesiaci jún 2018. Zároveň zástupcovia externej spoločnosti oz...
2 9
GDPR SPAM variaflex (04.11.18)
Máte skúsenosti s touto firmou? https://www.variaflex.sk/gdpr Využíva od nich niekto tieto GDPR služby? Chodia aj vám tieto reklamy? Čo hovoríte na ponuku obchádzania zákona antidatovaním? Od má...
4 0
Zákonník práce, § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní DRAK (08.04.12)
Pracovný posudok Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Na druhej stra...

...a, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť. Ochrana osobných údajov zamestnanca Iné informácie o zamestnancovi je zamestnávateľ oprávnený podáv...
1 7
Ochrana osobných údajov. (18.10.18)
Ahojte poraďáci. Chcem sa opýtať, je v súlade so zákonom ak banka v sms správe o pohybe na účte uvádza aj zostatok účtu? Operátor tým dostáva ďaľšie údaje o mne, ktoré by som mu inak neposkytla.
1 1
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa - ochrana osobných udajov (13.09.18)
Pekný deň, chce sa Vás spýtať či máte skúsenosti: V materskej skole chcú odomna splnomocnenie na prevzatie dietata tretou osobou, nič divné, ale oni chcú uradne overeny podpis a k menám tretích osob ...
1 0
Verejne prístupné dokumenty (projekt rodinného domu) (04.09.18)
0 odpovedí Otázka od Ivana92 Iné Právo Ochrana osobných údajov
Dobrý deň, prosím vás viete mi niekto povedať, či na obecnom úrade sú projekty na výstavbu rodinného domu verejne prístupné dokumenty? Nie som si istá, ale švagor vravel, že on na projekte má aj všetk...
2 0
ako sa maju zverejnit podpisy pri zmluve (15.08.18)
dobry den, viete mi prosim upresnit ako je to pri zverejnovani zmluv s podpismi? mozu sa zverejnit pri pravnickych a nemozu sa zverejnit pri fyzickych osobach? alebo sa nemozu zverejnit lebo sa jedna ...
1 1
Novy zamestnanec a GDPR (13.08.18)
Ako to je podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, môžem sa zamestnanca pri násupe pýtať na ZŤP, ID alebo STD, kvôli odvodom?
4 2
Agroturizmus a GDPR (13.08.18)
Fyzická osoba SZČO poskytuje nízkokapacitné ubytovanie - ako agro turizmus, ako je to u neho s GDPR? čo je potrebné pre neho pripraviť?
1 0
Pracovné zmluvy a kontrola zo strany inštitúcií. (09.08.18)
Je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné zmluvy zamestnancov ku kontrole poisťovniam, zdravotná, sociálna...? Nie je to porušenie zákona o ochrane OÚ?
2 6
Dátum narodenia a prezenčná listina. (30.07.18)
Dobrý deň, je v poriadku ak sa na prezenčnej listine uvádza dátum narodenia? Prezenčná listina na schôdzu vlastníkov za účelom identifikovania vlastníkov bytových a nebytových priestorov.
1 15
Mám v súčasnosti právo na zabudnutie? (29.07.18)
Zdravím. V minulosti som sa musel registrovať na jednej .sk stránke pod vlastným menom ak som sa chcel zapájať do diskusie a stať sa jej členom. Keď som mal 21 rokov (2011) som napísal niečo, čo niekt...
1 1
súhlas so spracovaním osobných údajov zamestnancov (16.07.18)
prosím vás, súhlas so spracovaním osobných údajov pre zamestnanca -vypisujem pri nástupe, ale už dávnejšie sme mali nového zamestnanca, tak nemám s tým nejakú skúsenosť,je platný podľa Zákon č. 122/20...
2 1
Ochrana osobných údajov (11.07.18)
Poprosím o odpoveď. Môže recepčná v liečebnom dome poskytnúť meno a rok narodenia cudzej osobe, s ktorou dotyčná má bývať na izbe?
Sleduj témy Ochrana osobných údajov
na hlavnej stránke Porada.sk