Zavrieť

Porady

Faktúry za koncesionárske poplatky

Slovenská televízia prestala vystavovať a posielať právnickym osobám faktúry za koncesionárske poplatky...najnovšie dostanete až výzvu od advokátskej kancelárie na úhradu nedoplatku...pokiaľ zavoláte na telefónne čísla uvedené vo výzve, dozviete sa, že faktúru ani nedostanete a že máte automaticky 2x ročne uhradiť tieto poplatky na číslo účtu, ktoré je vo výzve uvedené..../pre zaujímavosť, je to iba xeroxová kópia /. Zaujímalo by ma, či niekto zachytil zmenu zákona, ktorá oprávňuje STV nútiť koncesionárov-právnicke osoby platiť poplatky bez faktúry? A čo nato naše kontrolné orgány, nepredpokladám, že pri daňovej kontrole budú daniari nosiť so sebou čísla účtov...?! Je zaujímavé, že Slovenský rozhlas faktúry posiela...

Ďakujem za podnetné postrehy
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Koncesionárske poplatky
  Platby koncesionárskych poplatkov za používanie televíznych prijímačov upravuje zákon č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v platnom znení (posl. novela č. 241/2003 Z. z.).

  Problematika platenia koncesionárskych poplatkov je upravená v zákone č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v platnom znení (ďalej len "zákon")

  Platiteľ poplatkov

  Platiteľom poplatkov je (podľa § 3 zákona) fyzická osoba, ktorá prijímač vlastní, samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá prijímač eviduje v účtovníctve, a právnická osoba, ktorá prijímač eviduje
  v účtovníctve.

  Ten, kto zaplatí poplatok za jeden prijímač, môže sám alebo s príslušníkmi svojej domácnosti používať viac prijímačov, a to v byte alebo mimo bytu. Ak je platiteľ poplatku právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná fyzická osoba, je povinný platiť poplatok za každý prijímač.

  Poplatok sa platí do 15. dňa v mesiaci.

  Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po tom, ako platiteľ poplatku nadobudol prijímač a skončí sa posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikla povinnosť platiť poplatok.

  Povinnosť platiť poplatok zaniká, ak sa prijímač zničí alebo je neopraviteľný, ak prijímač predá, daruje alebo zverí na dlhodobé používanie inej fyzickej osobe.

  Oslobodenie od poplatkov

  Podľa § 6 zákona, od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení:

  • cudzinci, ak ich pobyt na území SR nepresahuje tri mesiace v kalendárnom roku,
  • pracovníci zastupiteľských úradov a misií cudzích štátov, ak nie sú slovenskými štátnymi občanmi a ak je zaručená vzájomnosť,
  • občania s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • zariadenia sociálnych služieb alebo humanitárne zariadenia, zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, predškolské zariadenia, školy, zdravotnícke zariadenia s lôžkovými oddeleniami, zastupiteľské úrady cudzích štátov a medzinárodné vládne organizácie.
  Sadzba poplatkov

  Mesačná výška poplatku je 40 Sk za rozhlasové prijímače a 100 Sk za televízne prijímače.

  Ak je platiteľ poplatku poberateľom dôchodku, ak nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, je poplatok pre ňu za používanie rozhlasových prijímačov 20 Ska za používanie televíznych prijímačov 50 Sk.

  Súvisiace odkazy:


  Našla som len toto, skús, či pomôže.

  Zauzana je offline (nepripojený) Zauzana

  Zauzana
  Ďakujem za rozsiahle informácie...je jasné, že STV tým, že neposiela faktúry vo veľkom šetrí a ešte aj bremeno zodpovednosti prehodilo na koncesionárov - však páni podnikatelia majú dosť peňazí, tak nech platia a nech sa aj zodpovedajú a obhajujú pred daňovými úradmi!

  Alexa je offline (nepripojený) Alexa

  Alexa
  Ahojte, chcem vás poprosiť, ak má nieto poruke vyraďovací protokol na televízny prijímač /§ 7 ods. 3 zákona 212/1995 Z.z./ mohli by ste to sem prilepiť? Chcem odhlásiť TV , pretože je vyradený a potrebujem k tomu vyraďovací protokol aby firma neplatili koncesionárske poplatky. Ďakujem za pomoc

  Janna je offline (nepripojený) Janna

  Janna
  Výzva zo Slovenského rozhlasu adresovaná na firmu na zaplatenie koncesionárskych poplatkov sa dáva do evidencie záväzkov? Alebo sa to uhradí a priloží len k výpisu? Na výzve je uvedené "výzva nie je daňovým dokladom" Robím v PU.
  Ďakujem

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Janna
  Výzva zo Slovenského rozhlasu adresovaná na firmu na zaplatenie koncesionárskych poplatkov sa dáva do evidencie záväzkov? Alebo sa to uhradí a priloží len k výpisu? Na výzve je uvedené "výzva nie je daňovým dokladom" Robím v PU.
  Ďakujem
  Koncesie 538AE/321, ak máš faktúru. Jej úhrada 321/221.

  Janna je offline (nepripojený) Janna

  Janna
  Tweety
  Koncesie 538AE/321, ak máš faktúru. Jej úhrada 321/221.
  Faktúra to nie je. Je tam napísané "Výzva" a zároveň, že nie je daňovým dokladom, tak asi to len priložím k výpisu z banky bez zaevidovania do záväzkov a dám 538AE/221 ?

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Janna
  Faktúra to nie je. Je tam napísané "Výzva" a zároveň, že nie je daňovým dokladom, tak asi to len priložím k výpisu z banky bez zaevidovania do záväzkov a dám 538AE/221 ?
  Na tieto poplatky sa daň nevzťahuje, poplatok je bez dane, preto je tam uvedené, že nie je daňovým dokladom, môžeš to naúčtovať ako faktúru, nič tým nepokazíš. Každej úhrade musí predchádzať predpis.

  Janna je offline (nepripojený) Janna

  Janna
  Tweety
  Na tieto poplatky sa daň nevzťahuje, poplatok je bez dane, preto je tam uvedené, že nie je daňovým dokladom, môžeš to naúčtovať ako faktúru, nič tým nepokazíš. Každej úhrade musí predchádzať predpis.
  Tak a už som múdrejšia Ďakujem moc.
  Janna
  Faktúra to nie je. Je tam napísané "Výzva" a zároveň, že nie je daňovým dokladom, tak asi to len priložím k výpisu z banky bez zaevidovania do záväzkov a dám 538AE/221 ?
  Pozn.: Na BU nesmies uctovat naklady, okrem bank. poplatkov. Bud mas interny doklad, abo FA, ale nie na BU.

  silvika je offline (nepripojený) silvika

  silvika
  Chcela by som sa spýtať k koncesionárskym poplatkom za rozhlas. SZČO si minulý rok kúpila auto (samozrejme je tam autorádio) a neprihlásila ho na platenie KP. Je možnosť doplatiť celú dlžnú sumu bez pokuty?
  Ďakujem.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  silvika
  Chcela by som sa spýtať k koncesionárskym poplatkom za rozhlas. SZČO si minulý rok kúpila auto (samozrejme je tam autorádio) a neprihlásila ho na platenie KP. Je možnosť doplatiť celú dlžnú sumu bez pokuty?
  Ďakujem.
  Najprv sa potrebuje k poplatku prihlásiť( teda prihlásiť autorádio), potom zaplatiť a potom iba čakať, možno nebude pokutka.

  silvika je offline (nepripojený) silvika

  silvika
  no to je jasné, že najprv treba autorádio prihlásiť, len či s tým niekto nemá skúsenosť.

  silvika je offline (nepripojený) silvika

  silvika
  V zákone o KP je uvedené:

  "§ 8


  Vymáhanie nezaplatených poplatkov


  (1) Ak
  platiteľ poplatku nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3 a 8 alebo povinnosť podľa § 7 ods. 2 a 3, je v omeškaní so zaplatením poplatku.
  (2) Ak je
  platiteľ poplatku v omeškaní so zaplatením poplatku dlhšie ako jeden mesiac odo dňa splatnosti poplatku (§ 3 ods. 3 a 6), vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas písomne vyzve platiteľa na splnenie povinnosti podľa tohto zákona.
  (3) Ak
  platiteľ poplatku nesplní povinnosť označenú vo výzve, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas po uplynutí určenej lehoty uplatní právo na úhradu nedoplatku na príslušnom súde.
  § 9  Poplatky z omeškania


  (1) Ak je
  platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou dlhšie ako dva mesiace a dodržal sa postup podľa § 8, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas požiada platiteľa o zaplatenie poplatku z omeškania.
  (2) Poplatok z omeškania
  podľa ods. 1 je 5 000 Sk u fyzických osôb a 15 000 Sk u právnických osôb za každý, aj len začatý mesiac omeškania, a to za každý prijímač, za ktorý je platiteľ v omeškaní s platbou.


  (3) Ak
  platiteľ poplatku nezaplatí poplatok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie
  (ods. 2), Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas môže
  uplatniť svoj nárok na súde.
  (4) Príjmy z poplatkov z omeškania sú príjmami Slovenského rozhlasu, ak ide o poplatky za používanie rozhlasového  prijímača,
  a Slovenská televízia, ak ide o poplatky za používanie televízneho prijímača."
  V prípade že sa SZČO prihlási od 10.2005 a príde mu výzva na zaplatenie, a splní povinnosť vo výzve, nemal by platiť poplatok z omeškania §9 ods.1. Dúfam, že som to pochopila správne. Poprosila by som o názor. Ďakujem.

  silvika je offline (nepripojený) silvika

  silvika
  Re: Faktúry za koncesionárske poplatky

  --------------------------------------------------------------------------------

  V zákone o KP je uvedené:


  "§ 8  Vymáhanie nezaplatených poplatkov  (1) Ak
  platiteľ poplatku nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3 a 8 alebo povinnosť podľa § 7 ods. 2 a 3, je v omeškaní so zaplatením poplatku.
  (2) Ak je platiteľ poplatku v omeškaní so zaplatením poplatku dlhšie ako jeden mesiac odo dňa splatnosti poplatku (§ 3 ods. 3 a 6), vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas písomne vyzve platiteľa na splnenie povinnosti podľa tohto zákona.
  (3) Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť označenú vo výzve, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas po uplynutí určenej lehoty uplatní právo na úhradu nedoplatku na príslušnom súde.
  § 9
  Poplatky z omeškania  (1) Ak je
  platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou dlhšie ako dva mesiace a dodržal sa postup podľa § 8, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas požiada platiteľa o zaplatenie poplatku z omeškania.
  (2) Poplatok z omeškania podľa ods. 1 je 5 000 Sk u fyzických osôb a 15 000 Sk u právnických osôb za každý, aj len začatý mesiac omeškania, a to za každý prijímač, za ktorý je platiteľ v omeškaní s platbou.
  (3) Ak
  platiteľ poplatku nezaplatí poplatok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie
  (ods. 2), Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas môže uplatniť svoj nárok na súde.
  (4) Príjmy z poplatkov z omeškania sú príjmami Slovenského rozhlasu, ak ide o poplatky za používanie rozhlasového
  prijímača,
  a Slovenská televízia, ak ide o poplatky za používanie televízneho prijímača."
  V prípade že sa SZČO prihlási od 10.2005 a príde mu výzva na zaplatenie, a splní povinnosť vo výzve, nemal by platiť poplatok z omeškania §9 ods.1. Dúfam, že som to pochopila správne. Poprosila by som o názor. Ďakujem.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.