Zavrieť

Porady

Kupa bytu

Ahojte.
Chcel by som kupit byt a kupujuci mi rovno predlozil kupnu zmluvu ktorej celko nerozumiem v jednom bode a sice....
.....Predavajuci prehlasuju ze na predavanej nehnutelnosti neviaznu ziadne dlhy, bremena ani prava tretich osob okrem zalozneho prava podla § 15 zak.c. 182/93 Z.z. v prospech ostatnych vlastnikov bytov a nebytovych priestorov v dome s cislom..atd

Tak co to vlastne znamena ?
Dakujem
Usporiadat
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
takus
Ahojte.
Chcel by som kupit byt a kupujuci mi rovno predlozil kupnu zmluvu ktorej celko nerozumiem v jednom bode a sice....
.....Predavajuci prehlasuju ze na predavanej nehnutelnosti neviaznu ziadne dlhy, bremena ani prava tretich osob okrem zalozneho prava podla § 15 zak.c. 182/93 Z.z. v prospech ostatnych vlastnikov bytov a nebytovych priestorov v dome s cislom..atd

Tak co to vlastne znamena ?
Dakujem
Takže je tam záložné právo, skús si nájsť na stránke www.zbierka.sk tento zákon, alebo si zisti na katastri, na čo je záložné právo. Aby si potom neskoro neplakal. Ale možno niekto ti ten zákon tu aj prilepí, tu je viac barličiek, čo pomáhajú !
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ja som kúpila byt a nemala som tam takú klauzulu, byt je čistá bez tiarch. resp. je tam ale o nej viem, lebo som ho kupovala na úver. Byt so záložným právom by som nekupovala. Treba si overiť u správcu aké sú tam podlžnosti, možno sú tam dlhy....
0 0
porfin porfin

porfin je offline (nepripojený) porfin

tu je záložné právo v kocke:

http://www.obcan.sk/Default.aspx?catID=13&eventID=492

a ešte aj:Vyhľadávanie v Notárskom centrálnom registri záložných práv

http://www.notar.sk/cr_zp_search.aspx

http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?p...m=l5/l50rz.htm

tam by si mala nájsť všetko čo potrebuješ.
0 0
allround allround

allround je offline (nepripojený) allround

To je záložné právo ktoré vzniká priamo zo zákona. Je to tam uvedené iba ako upozornenie. V podstate každý byt na SK ho má zriadené.
Slúži na to, že v prípade neplatenia na správu ostatný majitelia sú istený záložným právom na byt. Je to vlastne záložné právo dopredu za nevzniknutú pohľadávku, ktorá môže vzniknúť do budúcnosti za tvoje neplatenie..
0 0
Pepa Pepa

Pepa je offline (nepripojený) Pepa

allround
To je záložné právo ktoré vzniká priamo zo zákona. Je to tam uvedené iba ako upozornenie. V podstate každý byt na SK ho má zriadené.
Slúži na to, že v prípade neplatenia na správu ostatný majitelia sú istený záložným právom na byt. Je to vlastne záložné právo dopredu za nevzniknutú pohľadávku, ktorá môže vzniknúť do budúcnosti za tvoje neplatenie..
Áno je to tak, ak je tam záložné právo podľa zákona 182/93 nie je to žiadny problém.
0 0
Anife Anife

Anife je offline (nepripojený) Anife

takus
Ahojte.
Chcel by som kupit byt a kupujuci mi rovno predlozil kupnu zmluvu ktorej celko nerozumiem v jednom bode a sice....
.....Predavajuci prehlasuju ze na predavanej nehnutelnosti neviaznu ziadne dlhy, bremena ani prava tretich osob okrem zalozneho prava podla § 15 zak.c. 182/93 Z.z. v prospech ostatnych vlastnikov bytov a nebytovych priestorov v dome s cislom..atd

Tak co to vlastne znamena ?
Dakujem
To znamená len toľko, že zmluvu nerobil právnik. Keď si pozorne prečítaš čo predávajúci pehlasuje jednym dychom, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená ani práva tretích osôb okrem záložného práva podľa Zákona číslo 182/93 Z.z. §15 atď. ..... A to ešte nevieš či zmluva má všetky náležitosti podľa katastrálneho zákona čo má mať aby bola táto zmluva zapisateľná. V každom prípade obráť sa na právnika ktorý robí s nehnuteľnosťami.
0 0
Halli Halli

Halli je offline (nepripojený) Halli

TAKUS, nemusiš sa bat je to uplne v pohode, zmluvu nemusi pisat pravnik, ale ten, čo to vie a ta klauzula tam musi byt, pretože je dana zo zákona.Laicky ti to poviem tak, že ak nebudeš platit za služby spojene s užívaním bytu, može sa tvoj byt predat a z predaja zaplatit pohladavka aj trovy spojene s predajom. To je pre tých čo si myslia : mam byt vo vlastníctve, nič sa mi nemože stat ak nezaplatim....
0 0
Anife Anife

Anife je offline (nepripojený) Anife

Keď v jednej vete prehlasujem, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená ani práva tretích osôb okrem záložného práva podľa ..... tak to je v poridku? Formulácia je dosť nezrozumiteľná. Tak neviaznu alebo viaznu bremená a práva tretích osôb.
0 0
Halli Halli

Halli je offline (nepripojený) Halli

Anife, to je formulacia uplne v zhode so zakonom...tak sa nad tým nevzrušuj- nič v zlom, ale je to o.k.!!! Je to v každej zmluve či kupnej, či darovacej, či zamennej a už to tu bolo povedane načo to služi, toto je zakonne založne pravo...nie ine...
0 0
vieroslava vieroslava

vieroslava je offline (nepripojený) vieroslava

slavica
.... Je to v každej zmluve či kupnej, či darovacej, či zamennej a už to tu bolo povedane načo to služi, toto je zakonne založne pravo...nie ine...
Len ta opravim , že toto záložné právo je len pri prevodoch podľa zák. 182/1993 v znení neskorších predpisov a týka sa len bytov a nebytových priestorov. Čiže len pri prevodoch, daroch a zámenách bytov a nebytových priestorov. Pri ostatných nehnuteľnostiach sa riadiš Občianskym zákonníkom.
0 0
Halli Halli

Halli je offline (nepripojený) Halli

Vieroslava, nemusiš ma opravovat, ak si prečitaš predchadzajuce članky tam sa o tom jednoznačne piše a ja som to nepovažovala za potrebne opakovat
a aj zakladateľ temy sa pýtal na kupu bytu! :p pa pekny den.
0 0
Bambit Bambit

Bambit je offline (nepripojený) Bambit

Dcéra má 2 izbový byt v osobnom vlastníctve. Býva v ňom 6 rokov. Minulý rok si ho celý poprerábala, vymurovala jadro, povymieňala okná, porobila podlahy, prerobila kúpelňu atď ...Minulý týždeň za ňou prišla suseda, ktorá vlastní 3 izbový byt/ je sama/ že by ho s ňou chcela vymeniť. Nakoniec sa dohodli, už len kvôli tomu, že dcéra čaká 2 dieťa a tá detská izba sa im zíde. Spísali sme kúpno predajnú zmluvu, avšak odhadca nám poradil, že by nám stačila zámenná zmluva - nakoľko tie byty len vymieňame medzi sebou nebude sa nič doplácať, pretože ona v tom byte nemá nič prerobené má ho v pôvodnom stave od roku 1971 a dcéra so svojim manželom si ho budú musieť opäť celý prerábať. Vie nám niekto poradiť čo má zámenná zmluva obsahovať, ako má vyzerať ?
0 0
rada rada

rada je offline (nepripojený) rada

V prípade výmeny bytov vo vlastníctve, je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 611 Občianského zákonníka, v ktorom je upravená zámenná zmluva. Zámenná zmluva je inštitút, prostredníctvom ktorého si jej účastníci, vlastníci veci, môžu vymeniť jednu vec za inú vec. Predmetom výmeny prostredníctvom zámennej zmluvy, môžu byť veci hnuteľné aj nehnuteľné, a aj byty. Zámennázmluva v prípade výmeny bytov musí byť vyhotovená v písomnej forme. Na zámennú zmluvu sa primerane použijú ustanovenia Občianského zákonníka o kúpnej zmluve, musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka o právnych úkonoch a musí obsahovať náležitosti podľa zák.č.182/93 Z.z. v znení zmien v prípadoch, podliehajúcich režimu uvedeného zákona. Každá zmluvná strana ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, sa považuje za predávajúceho a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúceho. Zámenná zmluva nadobudne platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami, pričom podpisy musia byť úradne overené. Vecnoprávnu účinnosť nadobudne zmluva vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Vkladom vlastníckeho práva k vymieňaným bytom do katastra nehnuteľností, sa jej účastníci stanú vlastníkmi vymieňaných bytov. Z uvedeného vyplýva, že zámennú zmluvu treba predložiť katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu ako listinu v prílohe návrhu na začatie konania o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Za konanie sa platí správny poplatok.
VZOR ZMLUVYprosím upraviť podľa svojich podmienok.

Zámenná zmluva


I.

Zmluvné stranymeno: ………………………………
rodné číslo: ………………………...
trvalý pobyt: ……………………….
Č. OP………………………………

a manžel:

meno: ……………………………..
rodné číslo: ……………………….
trvalý pobyt: ……………………...
č. OP ……………………………..


a


meno: ……………………………..
rodné číslo: ……………………….
trvalý pobyt: ………………………
č. OP ……………………………..

a manželka:

meno: ……………………………..
rodné číslo: ……………………….
trvalý pobyt: ………………………
č. OP………………………………


Uzatvárajú medzi sebou túto zámennú zmluvu:
II.
........................................... je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – bytu nachádzajúceho sa na ....poschodí domu zapísaného na LV ..........Okres:........... Obec:......... kat. územie:........... súpisné číslo ............. vo vchode č .... na ulici.............. .
Dom sa nachádza na pozemku – parcelné číslo ............, o výmere ......m² druh pozemku zastavané plochy zapísanom tiež na LV.......... Okres:........ Obec:....... kat. územie:........

...................... je zároveň podielovou spoluvlastníčkou spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku zastavaného domom, pričom veľkosť jej podielu je .....................

III.
........................ a .................... sú užívateľmi .... – izbového družstevného bytu č.... na .... poschodí v bloku ............. na ...............ulici ........v..........


IV.
Popis bytov
1. Popis bytového priestoru vlastníka ....................
Byt sa nachádza ........................Pozostáva z ........obytných miestností, kuchyne, balkóna a pivnice
Celková podlahová plocha je.............m². Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie – vodovodné, elektrické a plynové prípojky.

2.Popis spoločných častí domu
Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, povala, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, zvislé, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

3.Popis spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku
Spoločnými zariadeniami domu sú práčovňa, sušiareň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, okná, dvere, odkvapové žľaby, odkvapové zvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom sa prevádzaný byt nachádza.
Pozemok je zapísaný na LV ..........., Okres:........... Obec:........... kat. územie:......... parcelné číslo:.............

Byt, ktorého užívateľmi sú .................a................pozostáva:
1. Popis bytového priestoru vlastníka ....................
Byt sa nachádza ........................Pozostáva z ........obytných miestností, kuchyne, balkóna a pivnice
Celková podlahová plocha je.............m². Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie – vodovodné, elektrické a plynové prípojky.

2.Popis spoločných častí domu
Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, povala, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, zvislé, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

3.Popis spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku
Spoločnými zariadeniami domu sú práčovňa, sušiareň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, okná, dvere, odkvapové žľaby, odkvapové zvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom sa prevádzaný byt nachádza.
Pozemok je zapísaný na LV......., Okres: ......... Obec:........ kat. územie:........... parcelné číslo:.......

V.

Predmet zmluvy

..................................( vlastník) prenecháva byt manželom.................do vlastníctva a užívania a manželia...................prevádzajú členské práva v družstve na manželov.................Súčasťou členských práv v družstve je aj právo užívať byt.............
Odmena za prevod bytu do vlastníctva je prevod členských práv v družstve.


VI.
Hodnota nehnuteľnosti
Hodnota nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve ................... bola s ohľadom na znalecký posudok vypracovaný znalcom ........dňa........pod č.......... stanovená na ............ Sk. / slovom ........................../


VII.
Prehlásenie o vadách
Vlastník nehnuteľnosti.......... vyhlasuje, že na nehnuteľnosti, ktorú prevádza neviaznu žiadne ťarchy, dlhy ani vecné bremená ani žiadne iné právne vady. Ďalej vyhlasuje, že na nehnuteľnosti nie sú žiadne vady, na ktoré by mal povinnosť upozorniť druhú zmluvnú stranu. Zmluvné strany potvrdzujú, že so stavom nehnuteľností sa oboznámili obhliadkou na mieste samom a tento stav im je známy.


VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a užívacieho práva
......................... a ....................... sa stanú vlastníkmi nadobúdanej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností, ktorý vedie Správa katastra v .......................
Na základe tejto zmluvy možno zapísať vklad do katastra nehnuteľností na LV č. ..........
V rovnakom termíne vznikne užívacie právo na byt...............manželom.........a............. ..


IX.
Záverečné ustanovenia.
Účastníci zmluvy sa dohodli, že táto zmluva zaväzuje a nadobúda platnosť a účinnosť dňom zápisu vlastníckeho práva do katastra..
Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každý účastník zmluvy obdrží jedno vyhotovenie.
Každý z účastníkov vyhlasuje, že predmet všetkých záväzkov, povinností a podmienok, na ktorých plnenie sa zaviazali v tejto zmluve je dostatočne určitý a zrozumiteľný
Každý z účastníkov vyhlasuje, že, že je plne spôsobilý a oprávnený na tento právny úkon, že nikoho neuviedol do omylu a že táto zmluva obsahuje slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu účastníkov zmluvy, ktorú títo prejavili bez tiesne, bez nápadne nevýhodných podmienok.

Každý z účastníkov vyhlasuje, že, že je plne spôsobilý a oprávnený na tento právny úkon, že si túto zmluvu dôkladne prečítal, jej obsahu porozumel a na znak súhlasu so všetkým horeuvedeným to potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.


V .................. . . / . . 200 .

.................................................. ............ .................................................. ......……………………………………….. …………………………………..0 0
Bambit Bambit

Bambit je offline (nepripojený) Bambit

Rada, ďakujeme veľmi pekne. Veľmi si nám pomohla.
0 0
svojar svojar

svojar je offline (nepripojený) svojar

Ja by som si radšej nechal urobiť odhad ceny. V súčasnosti má prerobený 2 izbový byt väčšiu hodnotu, ako 3-izbový v ktorom som sa za 35 rokov nič neurobilo. Nenechajte sa nalákať na väčší priestor.
0 0
Peterf Peterf

Peterf je offline (nepripojený) Peterf

svojar
Ja by som si radšej nechal urobiť odhad ceny. V súčasnosti má prerobený 2 izbový byt väčšiu hodnotu, ako 3-izbový v ktorom som sa za 35 rokov nič neurobilo. Nenechajte sa nalákať na väčší priestor.
Myslim, ze uz sa nechali nalakat..
Mna napadlo to iste, tazko by som sa vedel vzdat "tej makacky" a len tak vymenit za dalsiu pracu..
0 0
vieroslava vieroslava

vieroslava je offline (nepripojený) vieroslava

V zmluve ešte chýba odstavec o oboznámení o výkone správy domu a pristúpení k zmluve o výkone správy domu.
Neviem, či som čítala dôsledne, alebo mi ušlo, chcete zamieňať byt vo vlastníctve za družstevný? Ak áno, treba este počítat, že bude treba zaplatiť pri neskoršom prevode družstevného bytu do vlastníctva jeho zostatkovú hodnotu-anuitu družstvu.
0 0
Bambit Bambit

Bambit je offline (nepripojený) Bambit

Obidva byty sú už v osobnom vlastníctve od 23.01.2001. Náš má celkovú plochu 66,58 m2 a ten susedin 86,04 m2. Aj nám je ľúto, že sa musíme takého pekne prerobeného vzdať, ale tá detská izba nám chýba a zvlášť teraz, keď budeme mať 2 bábätko. Ja viem, že to bude opäť makačka, ale keby len to, pretože si budeme musieť zobrať opäť úver na prerábku a tá robota - ani nehovorím. Presne viem, čo nás čaká. Uspokojuje ma len to, že to je v tom istom paneláku, len v inom vchode.
0 0
Cynthia Cynthia

Cynthia je offline (nepripojený) Cynthia

Chcela by som Vás poprosiť o radu. Manžel mi v októbri r.2005 zomrel. Mali sme bezdetné manželstvo a vlastnili sme 3 izbový byt. Moja suseda s dvoma deťmi chce so mnou vymeniť 1 izbový byt. Ja by som s tým aj súhlasila, lenže pozostalosť trvá dlhšie takže vlastnícke listy by sme nedostali kým nebude vybavená pozostalosť. Na notárskom úrade som sa pýtala, či ho môžem vymeniť, tam mi povedali že môžem, len si mám s tými susedmi napísať zmluvu o výmene bytu a podpísať pred notárom. Nevie mi niekto poradiť ako by som to mala napísať, čo vlastne by tá zmluva mala obsahovať ? Viem len to , že tam musí byť poznačené, že vlastnícke listy sa vybavia až po pozostalosti.
Naposledy upravil Cynthia : 28.03.06 at 07:14
0 0
zuzana zuzana

zuzana je offline (nepripojený) zuzana

Môžeš zajsť na katastrálny úrad a vyžiadať si Výpis z listu vlastníctva.Musíš vedieť meno a adresu bytu.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať