Zavrieť

Porady

JAZYKOVÝ ZÁKON

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac
Jazykový zákon posiela popcorn do minulosti

Nový jazykový zákon zasiahne niektoré nápisy, s ktorými sa ľudia bežne stretávajú.

Predajne, reštaurácie alebo letiská totiž musia uvádzať všetky nápisy prednostne v slovenskom jazyku. Výnimku majú iba slová, ktoré sú už "vžité". Také však nie sú všetky.

Podľa zákona musia byť všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy v štátnom jazyku.

Vžitých slov sa to netýka

Zákon udeľuje výnimku na vžité slová. Problematický je však ich výklad. Berú sa tak tie výrazy, ktoré sa už bežne etablovali v slovenskom jazyku.

Vžité slová sú podľa Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied tie, ktoré sa vedené v slovníkoch slovenského pravopisu alebo cudzích slov.
"Tie, ktoré sa nenachádzajú v slovníkoch, nemajú žiaden doklad, že sú vžité," povedala Aktuálne.sk pracovníčka jazykovej poradne ústavu.

Rozlúčte sa s popcornom

Slov, ktoré by mali byť podľa jazykové zákona nahradené slovenským ekvivalentom, nie je na prvý pohľad veľa. Slovník cudzích slov už v dnešnej dobe myslí aj na bežne používaný "exit", "headliny", "leasing" alebo "open/closed" na obchodoch.

Predsa sa však len nájdu slová, ktorých sa to týka. Pokutu z jazykového zákona, ktorá sa môže vyšplhať až na päťtisíc eur, by tak mohli dostať napríklad predajcovia popcornu. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa dokonca uvádza, že spisovne je použitie slova pukanec.

Slovenský jazyk tiež nepozná "réservé", využívané v reštauráciách, "fast food", alebo označenie vstupov ku lietadlám na letisku slovom "gate".
http://aktualne.centrum.sk/

Aký je váš názor na toto nóvum ..?
Ja to vidím skôr vo význame váženia si vlastného jazyka ako takého a nie preberania cudzích / zbytočných / výrazov , na ktoré máme adekvátny eqivalent , niekedy aj oveľa lepší výraz , ako ten , ktorý sa do naších končín silou mocou natlačil ...
Uznávam technické , odborné výraz , tie majú svoje opodstatnenie , ale napríklad :
market - obchod
kaviareň - cafe house
ach , jo .....
Naposledy upravil buchač : 20.07.09 at 12:43
Usporiadat
icemonika icemonika

icemonika je offline (nepripojený) icemonika

nikto...zatiaľ :)
Rozalka Pozri príspevok
Napadnúť ťa môže tiger alebo iné divé zviera, myšlienka by TI mala napadnúť ...
Nesmúť, nielen ty, ale mnohí hovoria "... napadlo ma, že ... "
Alebo sa mýlim?
Bastian Pozri príspevok
Nemýliš... a nesmútim veľmi neboj . Prečo by mi mala...? Mňa zvykne napadnúť...
Mimochodom, je to dvojtvar, takže obe spojenia sú správne
0 0
Bastian Bastian

Bastian je offline (nepripojený) Bastian

http://www.topky.sk/cl/10/536670/Jaz...vrdi-Mikolasik

Podľa europoslanca je jeden z najväčších omylov predstava, že jazyk ovplyvňuje nejaké ministerstvo. „Slovenčina by neprestala existovať, ani keby na túto inštitúciu zajtra spadla bomba. Starať sa podľa nich o kultivovanie jazyka znamená kultivovať jeho používateľov. No keď sa pripravovala školská reforma a učebné programy pre základné a stredné školy, teda aj pre slovenský jazyk, ministerstvo kultúry do tohto procesu takmer nezasahovalo. Tam malo pritom príležitosť slovenčine pomôcť,“ vyhlásil europoslanec.


Zároveň dodal, že teda tento koaličný počin je len nafilmovaný faul na konci druhého polčasu vládnutia postkomunisticko-šovinistického zlepenca.
0 0
buchač buchač

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac
Trochu , možno , odbočím .

Niekedy ma ide " poraziť " od nervov alebo smiechu , keď hlavne čítam niektoré výrazy , vtedy je to totiž najviac markantné . Ide hlavne o to , že sa nedodržuje Pravopis slovenského jazyka , ktorý hovorí
Pokiaľ sa jedná sa o výrazy , ktoré sú prispôsobené z češtiny , vtedy to ešte viem pochopiť ...

Ale inak teda nie ..., hlavne , keď čítam :

sushi - suši
tsunami - cunami
....je ich viac , nemá význam pokračovať .

Bože , ako by asi vyznelo , keby sme čítali / výslovnosť je jasná / ...

Jean - Žán
Georg -Žorž
New York - Ňú jork
Chicago - Šikagou
.....a pkkračovať by sme mohli do ošalenia

alebo

Ouschaleniya ...či ..?1. HLAVNÉ ZÁSADY PÍSANIA SLOV CUDZIEHO PÔVODU
V slovenčine sa všeobecne prejavuje tendencia písať aj slová cudzieho pôvodu po ich zdomácnení podľa zásad, ktoré
sa uplatňujú pri písaní slov domáceho pôvodu.
Podľa stupňa zdomácnenia (z hláskoslovného, pravopisného a morfologického hľadiska) slová cudzieho pôvodu sa
rozdeľujú do troch skupín:
1. úplne zdomácnené slová – sú to slová, ktoré sa píšu podľa zásad slovenského pravopisu, a to v zhode so svojou
dnešnou výslovnosťou v spisovnej slovenčine, napr. adresa, bača, halier, dáma, gavalier, inžinier, garáž, krakoviak,
doktor, brigáda, kríza, žurnál, džíp, džínsy;
2. čiastočne (neúplne) zdomácnené slová – sú to slová, ktoré sa píšu zväčša podľa zásad slovenského pravopisu a
v zhode so svojou vžitou slovenskou výslovnosťou, zachovávajú si však niektoré znaky pôvodného spôsobu písania,
napr. chirurg, rizling, nymfa, syntax, xylofón;
3. nezdomácnené slová – sú to slová, ktoré sa používajú v pôvodnej podobe a často sa vyznačujú tým, že sú čiastočne
alebo úplne nesklonné
, napr. derby, menu, vivace, kanoe, jury, sujet.
Nezdomácnené slová cudzieho pôvodu bývajú najmä slová z istých oblastí, napr. hudobné termíny ako capriccio,
allegro, arpeggio, termíny z oblasti populárnej hudby, napr. country music, rozličné slová dobového rázu, ktoré sa bežne
nepoužívajú, napr. názvy mesiacov z obdobia Veľkej francúzskej revolúcie, ako brumaire, fructidor, thermidor,
pomenovania cudzích menových jednotiek a peniazov, ako sú napr. louisdor, öre, pengő, ako aj najrozličnejšie iné
pomenovania, napr. risorgimento, chargé d’affaires a pod.
Nezdomácnené sú predovšetkým vlastné mená, a to:
a) o s o b n é m e n á, t. j. rodné (krstné) mená a rodinné mená (priezviská), napr. Johann Wolfgang Goethe,
Friedrich Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich Händel, Victor Hugo,
Charles Gounod, Charles de Gaulle, George Washington, Thomas Jefferson, William Shakespeare, John Locke,
Giovanni Boccaccio, Leonardo da Vinci, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Gaius Iulius Caesar, Ion Luca
Caragiale, Liviu Rebreanu, Kálmán Mikszáth, Zsigmond Móricz, Juliusz Słowacki, Jerzy Kuryłowicz, Tadeusz
Milewski, Henryk Sienkiewicz, Vatroslav Jagić, Svetozar Miletić, Fernão Magalhães, Luis Camões, Miguel de
Cervantes y Saavedra, Jean Sibelius, Paavo Nurmi, Rembrandt Harmensz van Rijn, Anders Jöns Angström;
b) z e m e p i s n é n á z v y, napr. Reykjavík, Göteborg, Marseille, Le Havre, New York, Washington, Helsinki,
Tübingen, Zürich, Gascogne, Liverpool, Manchester, Glasgow, Bologna, Coimbra, Olsztyn, Tarnów, Cluj-Napoca,
Wall Street, Downing Street, Guadalquivir, Tajo, Mont Blanc, Rio Grande;
c) i n é n á z v y, napr. Washington Post, New York Herald Tribune, Manchester Guardian, Le Monde,
Süddeutsche Zeitung, Dagens Nyheter, Il Messaggero, Il Giorno (názvy denníkov), Revue des études slaves, Rocznik
Slawistyczny, Stern, Élet és Tudomány (názvy časopisov), Standard Oil of California, Akademie-Verlag (názvy
podnikov), Associated Press, United Press, Polska Agencja Prasowa (názvy tlačových kancelárií), Prix Danube, Grand
Prix (názvy cien) a i.
Pri slovách cudzieho pôvodu sa spravidla zachováva pôvodné písanie i a y, napr. anilín, ária, bicykel, bilancia,
biskup, bit, civilizácia, diftong, diftéria, dinár, direktor, dirigent, disk, diskotéka, emisia, filológ, filozof, firma, fixovať,
gigant, git, gitara, glorifikácia, história, histamín, histológia, hit, chiméra, chinín, chirurg, inventúra, kilogram, kino,
kimono, liga, likér, légia, maximum, milión, mikrofón, mikrofilm, minifutbal, mína, nikel, nimbus, nit, pacifista,
parafín, pigment, pilier, pilot, pilóta, pilulka, poliklinika, politika, prefix, prezident, ríbezle, riziko, rizling, rizoto,
signál, simulant, síra, sirup, titan, titul, tiger, tip, tipovať (v športke), univerzita, vikár, vila, víla, vitalita, vitamín,
vivárium, vivisekcia, votívny, zinok;
acylpyrín, byreta, cylinder, cyklón, cyklus, cynik, dýka, dynamit, dynamo, dynastia, dyzentéria, embryo, fenyl,
fyloxéra, fylogenéza, fyzika, fyziológia, gymnastika, gymnázium, gynekológia, gyps, harpya, homonymia, hydroplán,
hyena, hygiena, hymna, hyperbola, hypnóza, hypochondria, hypotéza, hystéria, chlorofyl, kyanovodík, kybernetika,
kymograf, loby, lýceum, lynč, lýra, lyrik, lyzol, myrha, myriada, mystika, mýtus, nylon, nymfa, polygrafia, pyramída,
pyrit, pyžama, ragby, rým, rytmus, sylabus, symbol, symetria, symfónia, sympatia, symptóm, synagóga, synoda,
synonymum, syntax, syntéza, systém, týfus, typ, typografia, tyran, uranyl, xylofón, yorkshirský, yperit, ypsilon, yzop,
yterbium, zygomorfia, zygospóra, zymóza, zystín.
V zdomácnených slovách anglického pôvodu sa namiesto spojenia ea, ee píše í, napr. víkend, striptíz, tím, tvíd, líder,
spíker (angl. week-end, strip-tease, team, tweed, leader, speaker).
V niektorých slovách francúzskeho pôvodu sa píše y aj namiesto písmena u, ktorým sa označuje hláska ü, napr. byro,
pyré (franc. bureau, puré).
0 1
misomiso misomiso

misomiso je offline (nepripojený) misomiso

buchač Pozri príspevok
Ale inak teda nie ..., hlavne , keď čítam :

sushi - suši
tsunami - cunami
....je ich viac , nemá význam pokračovať .

Bože , ako by asi vyznelo , keby sme čítali / výslovnosť je jasná / ...
No ono je to sporne. Podla mna nie dovod na to, aby nieto trval na "povodnych" tvaroch napr. pre suši, či cunami. Totiz suschi (a pravdepodobne aj tsunami) su iba anglicke prepisy povodnych azijskych slov, teda nieco na sposob "Stolichnaya" (vodka).
0 0
icemonika icemonika

icemonika je offline (nepripojený) icemonika

nikto...zatiaľ :)
buchač Pozri príspevok
Trochu , možno , odbočím .

Niekedy ma ide " poraziť " od nervov alebo smiechu , keď hlavne čítam niektoré výrazy , vtedy je to totiž najviac markantné . Ide hlavne o to , že sa nedodržuje Pravopis slovenského jazyka , ktorý hovorí
Pokiaľ sa jedná sa o výrazy , ktoré sú prispôsobené z češtiny , vtedy to ešte viem pochopiť ...

Ale inak teda nie ..., hlavne , keď čítam :

sushi - suši
tsunami - cunami
....je ich viac , nemá význam pokračovať .

Bože , ako by asi vyznelo , keby sme čítali / výslovnosť je jasná / ...

Jean - Žán
Georg -Žorž
New York - Ňú jork
Chicago - Šikagou
.....a pkkračovať by sme mohli do ošalenia

alebo

Ouschaleniya ...či ..?
Musím ti oponovať. Jazyk je predsa otvorený systém a prirodzené, že každým dňom do neho prúdia nové slová respektíve lexémy.
Presnejšie sa tento jav nazýva abreviačna motivácia, keď sa z pôvodného slova stane sushi posupom času stane suši. Je to pomerné pomalý spôsob "premeny", preto momentálne existujú pri sebe obydve varianty tohto slova.
V podste ide ale len o postupné zdomácňovanie slov...presne ako je to v definícií, ktorú si pripojil vo svojom príspevku.
Možno ti to teraz pripadá neprirodzené, ake zamyslel si sa nad tým, aký pôvod majú slová, ktoré používaš každý deň...a pritom si neuvedomuješ, že nie sú slovanské/domáce.


Začleňovanie (adaptácia) cudzích slov do slovenčiny

·cudzie slovo sa po prevzatí prispôsobuje zákonitostiam, ktoré platia v preberajúcom jazyku, v slovenčine; toto prispôsobovanie sa nazýva adaptácia a uskutočňuje sa (hoci nerovnako intenzívne) na všetkých jazykových rovinách

Øadaptácia na zvukovej rovine
franc. point [poent] ® slov. pointa [poenta, pointa]
nem. föhn [főn] ® slov. fön, fén [fén]
angl. western [westcn] – slov. western [vestern]
Øadaptácia na gramatickej rovine
nem. das Werkzeug (stredný rod) ® slov. vercajg (mužský rod)
angl. party (stredný rod) ® slov. párty (ženský rod)
Øadaptácia na slovotvornej rovine
nem. Werkzeug (zložené slovo: Werk „dielo“ + Zeug „vec“) ® slov. vercajg (neodvodené slovo)
angl. weekend (zložené slovo: week „týždeň“ + end „koniec“) ® slov. víkend (neodvodené slovo)
Øadaptácia na významovej rovine
angličtina
goal
1.„to, čo mienime v budúcnosti dosiahnuť“: cieľ, zámer
2.„umiestnenie lopty do brány a pod. pri hrách ako futbal, hokej, alebo takto dosiahnutý bod“: gól
„priestor určený na skórovanie“: bránka
slovenčina
Gól
umiestnenie lopty alebo puku do brány ...

Øadaptácia na pravopisnej rovine
Meister ® majster, spray ® sprej, voodoo ® vúdú, judo ® džudo
-prirodzeným dôsledkom dynamiky sú pravopisné dvojtvary: lajtmotív/leitmotív, fönovať/fénovať, grafitti/grafity, softvér/software
-niektoré prevzaté slová zostávajú v pôvodnej pravopisnej podobe: miss, country, blues, sherry, whisky, laser, causerie, pizza
0 0
Borský Borský

Borský je offline (nepripojený) Borský

Verím sebe a každému iba raz ...viac
Táto problematiak má niekoľko rovín.
1.Potreba udržiavania čistoty jazyka a jeho používanie v úradnom styku. Aj tam sú niektoré výnimky. ktoré zase ustanovuje iný zákon.Ovládanie štátneho jazyka by malo byť niečim prirodzeným v každom kúte Slovenska a úradná agenda by mala byť vedená v štátnom jazyku.
2.Zákon by nemal obmedzovať podnikanie a činnosť podnikateľských subjektov..t.z. jeho uplatňovanie by sa ani tejto oblasti nemalo týkať. Aby sme sa nestretali s problémom, že nás cudzí obchodníci a turisti nakoniec budú obchádzať.
3. Jeho uplatňovanie a hlavne udeľovanie pokút..zdá sa mi to účelové ...zákon by sa mal vzťahovať na všetkých..štát ale nemá nástroje na kontrolu jeho uplatňovania..a bude sa to vyžadovať len tam, kde to bude vláde / Smer / hodiť.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať