Zavrieť

Porady

Potvrdenia na daňový bonus

Ahojte.

Prosím poraďte, usmernite ma ako začiatočníka. Tie potvrdenia na daňový bonus - bývalá kolegyňa, čo predo mnou robila mi len povedala, že aby som zamestnancom rozdala tie čisté potvrdenia (jedno na DB a druhé na prídavky), lebo že oni nosia všelijaké potvrdenia zo škôl, ale že by to malo byť práve také tlačivko ako mám, že im ho mám dať a oni mi ho prinesú potvrdené.

Aký je môj problém?

Za 1. - nie je to jedno, aké tlačivo to bude??? hlavne nech je tam potvrdenie, že dieťa je študentom v ďalšom šk. roku, či nie??

Za 2. - tie potvrdenia by som vlastne mala mať do konca septembra všetky nové, aktuálne na ďalší rok, aby mohli mať uplatnený daňový bonus, však???

Prosím vysvetlite mi všetko okolo tejto témy, mám vo firme viac ako 200 ľudí, tak sa bojím, aby mi niečo neušlo...

ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  VERONIKA6 je offline (nepripojený) VERONIKA6

  VERONIKA6
  janka.jana1 Pozri príspevok
  Ahojte.

  Prosím poraďte, usmernite ma ako začiatočníka. Tie potvrdenia na daňový bonus - bývalá kolegyňa, čo predo mnou robila mi len povedala, že aby som zamestnancom rozdala tie čisté potvrdenia (jedno na DB a druhé na prídavky), lebo že oni nosia všelijaké potvrdenia zo škôl, ale že by to malo byť práve také tlačivko ako mám, že im ho mám dať a oni mi ho prinesú potvrdené.

  Aký je môj problém?

  Za 1. - nie je to jedno, aké tlačivo to bude??? hlavne nech je tam potvrdenie, že dieťa je študentom v ďalšom šk. roku, či nie??

  Za 2. - tie potvrdenia by som vlastne mala mať do konca septembra všetky nové, aktuálne na ďalší rok, aby mohli mať uplatnený daňový bonus, však???

  Prosím vysvetlite mi všetko okolo tejto témy, mám vo firme viac ako 200 ľudí, tak sa bojím, aby mi niečo neušlo...

  ďakujem.
  V prílohe máš potvrdenie. Dávam ho dvojmu pracovníkovi, aby si jedeno tlačivo odovzdal na rodinné prídavky. Dáva sa to iba pre nezaopatrené deti po skončení povinnej školskej dochádzky. Do konca septembra by to pracovníci mali priniesť.

  evina je offline (nepripojený) evina

  evina
  janka.jana1 Pozri príspevok
  Ahojte.

  Prosím poraďte, usmernite ma ako začiatočníka. Tie potvrdenia na daňový bonus - bývalá kolegyňa, čo predo mnou robila mi len povedala, že aby som zamestnancom rozdala tie čisté potvrdenia (jedno na DB a druhé na prídavky), lebo že oni nosia všelijaké potvrdenia zo škôl, ale že by to malo byť práve také tlačivko ako mám, že im ho mám dať a oni mi ho prinesú potvrdené.

  Aký je môj problém?

  Za 1. - nie je to jedno, aké tlačivo to bude??? hlavne nech je tam potvrdenie, že dieťa je študentom v ďalšom šk. roku, či nie??

  Za 2. - tie potvrdenia by som vlastne mala mať do konca septembra všetky nové, aktuálne na ďalší rok, aby mohli mať uplatnený daňový bonus, však???

  Prosím vysvetlite mi všetko okolo tejto témy, mám vo firme viac ako 200 ľudí, tak sa bojím, aby mi niečo neušlo...

  ďakujem.
  Aké tlačivo na daňový bonus??
  Daňový bonus si pracovník uplatňuje vo Vyhlásení ... v prípade zmeny -túto tiež uvádza vo Vyhlásení.
  Oprávnenosť požiadavky dokladá napríklad o.i. i Potvrdením o návšteve školy....takže nemajú byť prečo dve tlačivá...
  §37
  (2) Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
  b) potvrdením príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
  c) predložením dokladu o tom, že mladistvý zamestnanec nadobudne plnoletosť alebo sa považuje za invalidného rozhodnutím o priznaní invalidného dôchodku alebo o odňatí invalidného dôchodku.

  (3) Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Platnosť dokladov uvedených v odseku 1 písm. b) je podmienená tým, že zamestnanec každoročne potvrdí podpisom vo vyhlásení (§ 36 ods. 6) platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku. Doklady platia za predpokladu, že u zamestnanca a ním vyživovaných osôb sa nezmenili skutočnosti rozhodujúce na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane [§ 11 ods. 3] a daňového bonusu

  mzdarka renca je offline (nepripojený) mzdarka renca

  mzdarka renca
  Len doplním, že na DB nie je predpísané tlačivo, ako na prídavky, kľudne môže doniesť aj iné, podstatné je, aby porvrdenie obsahovalo meno a priezvisko, dátum narodenia dieťaťa, školský, resp. akademický rok (teraz 2009/2010) a že je študentom denného štúdia a ročník.

  Potvrdenia na daňový bonus

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.