Zavrieť

Porady

Fakturovanie platcom DPH do zahranicia

Dobry den,

chcem sa spytat ako to funguje, ked ja, s.r.o. platca dph, chcem fakturovat svoje sluzby do zahranicia - Rakusko, firme ktora je tiez platca DPH. Fakturujem s DPH alebo bez? Ako as to uctuje?

Dakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  adabirk je offline (nepripojený) adabirk

  adabirk
  - asi by bolo lepšie, aby ste konkretizovali o aké služby sa jedná (je to dosť podstatné),
  - dodanie služieb rieši § 15 zákona o DPH, ale nedá sa vám jednoznačne odpovedať na otázku bez špecifikácie.

  adabirk je offline (nepripojený) adabirk

  adabirk
  - podľa môjho názoru ide o dodanie t.v.z. "katalógových služieb", kde miestom dodania uvedenej služby je Rakúsko,
  - vaša spoločnosť vyfakturuje poskytnutie predmetných služieb bez DPH (pričom vyfakturovaná čiastka nevstupuje do daňového priznania na DPH), môžte vo faktúre uviesť ustanovenie zákona na základe, ktorého je miestom dodania iný členský štát § 15 ods. 7 zákona o DPH,

  - skúste si pozrieť nasledovné ustanovenia zákona o DPH
  § 15
  (7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.

  (8) Službami, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa odseku 7 vrátane ich sprostredkovania v mene a na účet inej osoby a prijatia záväzku zdržať sa vykonávania týchto služieb, sú

  a) reklamné služby,

  b) poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,

  c) bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby s výnimkou nájmu bezpečnostných schránok,

  d) prevod alebo postúpenie autorských a im príbuzných práv, poskytnutie práv na predmety priemyselného vlastníctva a poskytnutie podobných majetkovo využiteľných práv,

  e) pridelenie zamestnancov,

  f) nájom hnuteľného hmotného majetku s výnimkou nájmu dopravných prostriedkov železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov,

  g) telekomunikačné služby,

  h) služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,

  i) elektronicky dodávané služby,

  j) prenos emisných kvót pre skleníkové plyny,

  k) poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb.

  (12) Elektronicky dodávanými službami na účely tohto zákona sú elektronicky dodané webové stránky, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia, elektronické dodanie programového vybavenia a jeho aktualizácia, elektronické dodanie optických obrazov, textov a informácií a sprístupnenie databáz, elektronické dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier, politické, kultúrne, umelecké, športové, vedecké a zábavné vysielanie a akcie, diaľkové vyučovanie; sama komunikácia pomocou elektronickej pošty medzi dodávateľom služby a jeho zákazníkom sa nepovažuje za elektronicky dodávanú službu.


  - na základe uvedeného rakúsky platiteľ DPH prizná daň z poskytnutej služby vo svojom daňovom priznaní na DPH.

  u.erika je offline (nepripojený) u.erika

  matka, babka troch prekrásnych chlapcov ...viac u.erika
  môžete mi pomôcť. Fakturovanie do ČR - dodanie služby s materiálom. - Zhotovenie rákosovej strechy, a dodanie aj tovaru - rákosových snopov.
  Neplatcovi DPH - fakturujem so slov. DPH, ktorú odvediem na DU?
  Platcovi DPH - fakturujem bez DPH a samozdaním ?
  Slovenský dodávateľ - platca DPH podľa §4.
  Pôjde to aj do súhrnného výkazu, na faktúre musím vyznačiť zlášť službu a tovar, alebo stačí práca s materiálom?
  Tovar - rákos kupujem od maď. dodávateľa -neplatcu DPH.

  Fakturovanie platcom DPH do zahranicia

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.