Zavrieť

Porady

Zrusenie s.r.o

Chcem zrušiť s.r.o, ktorá nič nepodniká, nemá žiadny majetok, je "čistá". Viet mi poradiť ako postupovať ? Viem že jednoducho ísť za právnikom,
čo sú ale ďalšie vysoké náklady. Chcem vedieť či aj sama túto môžem
zrušiť a ako postupovať. Ďakujem za každú radu
Usporiadat
Luckasari Luckasari

Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

urcite to treba nahlasit na danovy urad, poziadat spravcu dane o suhlas na zrusenie, tento papier budete potrebovat na obchodny register, kde poziadate o vymaz spolocnosti z obchodneho registra, samozrejme je s tymto ukonom spojena mimoriadna uzavierka - povacsine aj danova kontrola
0 0
VieraM VieraM

VieraM je offline (nepripojený) VieraM

Fajn, ďakujem. Takže malo by to byť jednoduché. Mala som obavy že budem musieť
platiť nejaké poplatky pre právnika, alebo notára tak ako to bolo pri založení.
0 0
Luckasari Luckasari

Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

no neviem este co vsetko je potrebne odovzdat na obchodny register, to naozaj neviem, takze mozno tam bude treba nieco overene odovzdat,dufam, ze tu este niekto pripise, co je este potrebne
0 0
Janca Janca

Janca je offline (nepripojený) Janca

Bola som pri tom, ked sme zrusovali "cistu" v.o.s. DU zatial neurobil ziadnu kontrolu, ze az ked pride papier o vymaze ???? Obch. register tuto v.o.s. vedie ako v.o.s. v likvidacii. Ludia co boli v tejto v.o.s. uz su bohviekde a pokial som dobre citala zakon, ak ku zruseniu nedojde do 31.12.2004 /to budu 2 roky od podania navrhu na zrusenie v.o.s. bez pravneho nastupcu/ budu musiet podat danove priznanie. Vie mi niekto poradit ako rychlo tuto v.o.s. do konca tohoto roka "zniest zo sveta" ???? Dakujem
0 0
ricij ricij

ricij je offline (nepripojený) ricij

Rád si uťahujem zo seba a iných ľudí. ...viac
Časť článku, ktorý som našiel na www.etrend.sk. Snáď vám trochu pomôže. Škoda, že nemám obchodný zákonník po ruke.

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodne o zrušení spoločnosti a o jej likvidácii.

Likvidácia spoločnosti sa vykoná podľa §§ 70 až 75 Obchodného zákonníka. Likvidáciu vykonáva v zásade štatutárny orgán (konateľ) ako likvidátor. Likvidátor je povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Je povinný zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby si veritelia prihlásili pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace.

Do 90 dní po skončení likvidácie likvidátor podá návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Za výmaz spoločnosti z ručením obmedzeným z obchodného registra sa platí súdny poplatok 10 000 Sk (v rovnakej výške ako za zápis).
0 0
suzuka suzuka

suzuka je offline (nepripojený) suzuka

ricij
Časť článku, ktorý som našiel na www.etrend.sk. Snáď vám trochu pomôže. Škoda, že nemám obchodný zákonník po ruke.

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodne o zrušení spoločnosti a o jej likvidácii.

Likvidácia spoločnosti sa vykoná podľa §§ 70 až 75 Obchodného zákonníka. Likvidáciu vykonáva v zásade štatutárny orgán (konateľ) ako likvidátor. Likvidátor je povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Je povinný zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby si veritelia prihlásili pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace.

Do 90 dní po skončení likvidácie likvidátor podá návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Za výmaz spoločnosti z ručením obmedzeným z obchodného registra sa platí súdny poplatok 10 000 Sk (v rovnakej výške ako za zápis).
Vsetky vyssie uvedene veci mam uz za sebou, kolky mam kupene, ostava mi len podat navrh na vymaz spolocnosti z OR. Mohol by mi niekto pomoct ako ma ten navrh vyzerat? (Na internetovej stranke OR su len navrhy na zapis a zmeny, vymaz tam nie je). Pomozete?
0 0
bepo bepo

bepo je offline (nepripojený) bepo

Nad predajom si neuvažovala?Pred časom sa tu trápili so zakladaním sro a ty teraz so zrušením.Možno pre niekoho by bolo lepšie kúpiť sro ako si založiť.
0 0
suzuka suzuka

suzuka je offline (nepripojený) suzuka

bepo
Nad predajom si neuvažovala?Pred časom sa tu trápili so zakladaním sro a ty teraz so zrušením.Možno pre niekoho by bolo lepšie kúpiť sro ako si založiť.
Myslim, ze na predaj je uz neskoro. Mam tej mojej s.r.o. uz plne zuby, uz aby bolo "po". Stale vsak neviem ako ma ten navrh na vymaz z OR vyzerat. Poradi mi niekto?
0 0
bepo bepo

bepo je offline (nepripojený) bepo

Akurát tu v jednej téme nevie jeden založiť sro.Predaj-nič zložité.Urobí sa valné zhromaždenie o prevode obchodného podielu,zmenia sa konatelia,finančne sa vysporiadate a zmenu zapíšu do 5 prac dní a máš pokoj.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Prikladám článok o zrušení sro:

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z*obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie, a*to likvidáciou, alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Je treba si uvedomiť, že zrušenie nie je to isté ako zánik. Zánik môže nastať až po zrušení spoločnosti, nikdy nie skôr a*nikdy nie naopak.
Spoločnosť môže byť zrušená taktiež vyhlásením konkurzu na majetok spoločnosti, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Likvidácia sa nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok, alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z*dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a*odmenu správcovi konkurznej podstaty, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
Spoločnosť sa podľa §*68 Obchodného zákonníka zrušuje:
a)****uplynutím času, na ktorý bola založená,
b)****dňom uvedeným v*rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o*zrušení spoločnosti, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
c)****dňom uvedeným v*rozhodnutí súdu o*zrušení spoločnosti, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
d)****zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo z*dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a*odmenu správcovi konkurznej podstaty,
e)****zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)****z*iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Uvedené postupy upravuje zákon č.*513/1991 Zb. Obchodný zákonník v*znení neskorších predpisov (likvidácia) a*zákon č. 328/1991 Zb. o*konkurze a*vyrovnaní v*znení neskorších predpisov (konkurz a*vyrovnanie).
V uvedenom prípade o*zrušení spoločnosti môžu rozhodnúť spoločníci na valnom zhromaždení. Obchodný zákonník vyžaduje pre zrušenie spoločnosti dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých spoločníkov. Za predpokladu, že spoločnosť má určitý majetok, po zrušení vstupuje do likvidácie, pretože je potrebné vysporiadať majetok vo vlastníctve spoločnosti v*prospech veriteľov a*vlastníkov. Pod likvidáciou sa rozumie likvidácia obchodného imania spoločnosti. Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra a*po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s*dodatkom „v*likvidácii“. Nepoužívanie tohto dodatku v*obchodnom mene by mohlo byť dôvodom na uplatnenie si nároku na náhradu škody, ktorá by vznikla tretím osobám. Valné zhromaždenie vymenuje likvidátora, na ktorého prechádzajú oprávnenia štatutárneho orgánu spoločnosti, môže však uskutočňovať len úkony vedúce k*likvidácii spoločnosti.
Likvidátorom podľa §*71 Obchodného zákonníka je štatutárny orgán spoločnosti, ak príslušná spoločenská zmluva neurčuje inak. Ak štatutárny orgán nie je ustanovený, alebo ak likvidátor nie je vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje likvidátora súd. Pri výkone svojej pôsobnosti likvidátor plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a*prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a*inými orgánmi a*pod. Nové zmluvy môže uzatvárať len v*súvislosti s*ukončením nevybavených obchodov. Jeho úlohou je:
–****zabezpečiť optimálny časový priebeh likvidácie s*cieľom jej maximálneho urýchlenia pri dodržaní všetkých zákonných postupov,
–****úsporné vynakladanie vecných a*finančných zdrojov vrátane efektívneho vyriešenia zamestnaneckých a*sociálnych otázok,
–****dosiahnutie maximálnej výšky likvidačného zostatku,
–****včasné riešenie niektorých špecifických otázok (napr. vysporiadanie vecných bremien) a*ukončenie činnosti,
–****zabezpečenie všetkých náležitostí na výmaz z*obchodného registra.
Likvidátor je povinný zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s*výzvou, aby veritelia spoločnosti a*iné osoby a*orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, príp. iné práva. Vstup do likvidácie sa aj z*tohto dôvodu zverejňuje v*Obchodnom vestníku. Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
Ku dňu zrušenia spoločnosti je potrebné vypracovať likvidačnú účtovnú súvahu a*likvidátor je povinný zaslať prehľad o*majetku spoločnosti každému spoločníkovi, ktorý o*to požiada. Likvidačná súvaha musí byť doložená vykonanou inventarizáciou majetku a*záväzkov v*zmysle §*74 Obchodného zákonníka a*§*19 zákona č.*563/1991 Zb. o*účtovníctve v*znení neskorších predpisov. Likvidačná súvaha nadväzuje na mimoriadnu účtovnú závierku, ktorú spoločnosť zostavuje ku dňu zrušenia, t.j. ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie v*súlade s*§*19 ods.*1 v*nadväznosti na §*17 ods.*2 zákona o*účtovníctve. Pretože likvidácia obchodného majetku spoločnosti je dlhodobejší proces, zdaňovacie obdobie počas likvidácie je stále chápané ako jeden celok. Toto zdaňovacie obdobie začína vstupom daňovníka do likvidácie a*končí dňom ukončenia likvidácie. Ak však likvidácia nebude skončená do konca druhého roka nasledujúceho po roku, v*ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňa 31.*12. druhého roka nasledujúceho po roku, v*ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. To znamená, že ak by ste vstúpili do likvidácie v*roku 2002 a*likvidácia nebude skončená do 31. decembra 2004, končí sa týmto dňom prvé zdaňovacie obdobie v*procese likvidácie. Za toto obdobie bude likvidátor povinný podať daňové priznanie. V*nasledujúcich rokoch by bol zdaňovacím obdobím už kalendárny rok až do definitívneho ukončenia likvidácie. Likvidátor je teda povinný podávať daňové priznanie za každé toto zdaňovacie obdobie.
Ak vychádzame z*definície likvidácie, t.j. usporiadania majetku spoločnosti tak, aby boli uspokojení veritelia spoločnosti a*zostávajúci majetok sa rozdelil spoločníkom, a*aby sa právne ukončila existencia spoločnosti, je vhodné stanoviť vhodný časový a*vecný harmonogram likvidácie. Predovšetkým ide o*stanovenie časového postupu likvidovania záväzkov, rušenia a*vypovedania obchodných zmlúv, uvoľňovania zamestnancov a*finančného vysporiadania odvodových povinností, predaja majetku a*vymáhania pohľadávok. Pritom treba vychádzať z*organizačného zabezpečenia likvidácie, z*prijatého postupu predaja majetku, z*rozpočtu nákladov a*výnosov a*z*plánovaného cash flow. Takýto časový harmonogram je dôležitý z*dôvodov nepremeškania termínov, ktorých nedodržanie môže mať za následok sankcie pre spoločnosť, príp. premlčanie pohľadávok.
Po úhrade všetkých záväzkov spoločnosti a*vysporiadaní majetkových pomerov spoločnosti tak, aby mohli byť zaplatené náklady spojené s*likvidáciou, všetky daňové a*odvodové povinnosti, ktoré vyplynuli z*likvidácie, ak ich nebolo možné zaplatiť ku dňu zostavenia konečnej účtovnej závierky z*likvidácie (keďže ich výška je odvodená od schválenia záverečnej správy o*likvidácii, resp. ich plnenie prebieha až do posledného dňa ukončenia likvidácie), možno likvidáciu ukončiť. Ak sú sporné pohľadávky, je možné likvidáciu ukončiť, len ak bolo veriteľom poskytnuté dostatočné zabezpečenie (napr. sporná suma bola zložená do notárskej úschovy, pohľadávka bola zabezpečená ručením alebo záložným právom).
Ku dňu skončenia likvidácie sa zostaví mimoriadna účtovná uzávierka a*závierka podľa platných účtovných predpisov. Pri jej zostavení odporúčame nasledovný postup:
–****zistiť hospodársky výsledok,
–****mimoúčtovne vyčísliť základ dane za celé likvidačné obdobie,
–****vypočítať daň z*hospodárskeho výsledku z*likvidácie a*vypočítanú daň zaúčtovať,
–****vyčísliť disponibilný hospodársky výsledok z*likvidácie na účte 710 (Účet ziskov a*strát),
–****vypočítať výšku likvidačného zostatku pomocou účtu 702 (Konečný účet súvahový) ako rozdiel medzi sumou majetku a*výdavkami súvisiacimi s*likvidáciou, ktoré ešte treba uhradiť,
–****vypočítať spoločníkom podiely na likvidačnom zostatku a*tieto zaúčtovať ako záväzky voči spoločníkom súvzťažne k*účtom vlastného imania,
–****vyčísliť zrážkovú daň z*podielov na likvidačnom zostatku a*túto zaúčtovať,
–****zostaviť účtovnú závierku.
Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku a*predloží ju spoločníkom na schválenie spolu s*konečnou správou o*priebehu likvidácie a*návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z*likvidácie. Z*likvidačného zostatku má každý spoločník spoločnosti nárok na podiel. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k*splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné. Likvidátor je oprávnený zvolať valné zhromaždenie spoločnosti na účel predloženia účtovnej závierky, konečnej správy a*návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Spoločníci rozhodujú o*návrhoch predložených likvidátorom na valnom zhromaždení dvojtretinovou väčšinou. Ak sa napriek opakovanej výzve likvidátora ku konečnej správe a*k*návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku nevyjadrí stanovený počet spoločníkov, považuje sa účtovná závierka, konečná správa a*návrh na rozdelenie likvidačného zostatku za schválené uplynutím 1*mesiaca odo dňa doručenia opakovanej výzvy likvidátora spoločníkom. Likvidátor uloží likvidačný zostatok do úschovy a*týmto uložením sa považuje likvidácia za skončenú. Účtovnú závierku a*konečnú správu spolu s*návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor priloží k*návrhu na výmaz spoločnosti z*obchodného registra a*tiež sa uložia do zbierky listín.
Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o*priebehu likvidácie a*návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz spoločnosti z*obchodného registra. Až výmazom spoločnosti z*obchodného registra, presnejšie nadobudnutím právoplatnosti uznesenia registrového súdu o*výmaze spoločnosti spoločnosť právne zaniká.
0 0
suzuka suzuka

suzuka je offline (nepripojený) suzuka

Účtovnú závierku a*konečnú správu spolu s*návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor priloží k*návrhu na výmaz spoločnosti z*obchodného registra a*tiež sa uložia do zbierky listín.
Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o*priebehu likvidácie a*návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz spoločnosti z*obchodného registra. Až výmazom spoločnosti z*obchodného registra, presnejšie nadobudnutím právoplatnosti uznesenia registrového súdu o*výmaze spoločnosti spoločnosť právne zaniká.
Lenka, tak kto bola naozaj vycerpavajuca informacia. Dakujem, verim, ze niekomu pomoze. Ja uz mam celu likvidaciu ukoncenu, danovu kontrolu vykonanu, suhlas s vymazom od DU vo vrecku. Jedna sa mi len o formu NAVRHU na vymaz. Neviem, co vsetko ma obsahovat. A tiez neviem, kde mam nalepit tie kolky v hodnote 10000,- Sk (poplatok za vymaz). Treba ich poslat uz s navrhom, alebo mi OR posle suhlas s vymazom a az potom to zaplatim? Ja som z toho vedla. Ale dakujem za kazdu pomoc.
0 0
utešený utešený

utešený je offline (nepripojený) utešený

VieraM, chcel by som vedieť, že či si "výmaz" Tvojej spoločnosti z OR už dotiahla do úspešného konca, lebo aj ja mám podobný "problém". Ja ale chcem riešiť výmaz "fúziou", čiže zlúčením dvoch obchodných spoločností, čím tá druhá bude vlastne nástupníckou spoločnosťou a prevezme so záväzkami a pohľadávkami spolu aj všetky papiere od mojej spoločnosti...
0 0
S21 S21

S21 je offline (nepripojený) S21

Ja som našla na orsr.sk, že naša spoločnosť je vymazaná z OR. Poštu nepreberáme, takže sme sa to nemali ako dozvedieť. Môže ešte prísť nejaká kontrola? Teraz ešte potrebujem poslať Potvrdenia o zdan. mzde, ako ich mám poslať? Veď spoločnosť už vlastne nie je. prosím poradí niekto?
0 0
Shaman Shaman

Shaman je offline (nepripojený) Shaman

muž
S touto vecou nemám žiadnu skúsenosť a možno vám to bude pripadať nelogické, ale -
Je možné ešte oživiť firmu, ktorá je v likvidácii? Proste zrušiť likvidáciu a pokračovať v podnikaní.
0 0
marama marama

marama je offline (nepripojený) marama

lenkak
Ku dňu zrušenia spoločnosti je potrebné vypracovať likvidačnú účtovnú súvahu a*likvidátor je povinný zaslať prehľad o*majetku spoločnosti každému spoločníkovi, ktorý o*to požiada. Likvidačná súvaha musí byť doložená vykonanou inventarizáciou majetku a*záväzkov v*zmysle §*74 Obchodného zákonníka a*§*19 zákona č.*563/1991 Zb. o*účtovníctve v*znení neskorších predpisov. Likvidačná súvaha nadväzuje na mimoriadnu účtovnú závierku, ktorú spoločnosť zostavuje ku dňu zrušenia, t.j. ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie v*súlade s*§*19 ods.*1 v*nadväznosti na §*17 ods.*2 zákona o*účtovníctve.
Mám tomu rozumieť tak, že musim zostavit najmprv mimoriadnu účtovnu závierku ku dňu zrušenia a potom likvidačnu zavierku, ktorej dňom zostavenia je deň nasledujúci po dni zrušenia? A ďalšie otazka. Má sa podať aj daňové priznanie ku dňu zrušenia a potom ďalšie ku dňu skončenia likvidácie, alebo ku dňu zrušenia nie.
0 0
marama marama

marama je offline (nepripojený) marama

Prosim, prosim o radu.
0 0
rada rada

rada je offline (nepripojený) rada

www.justice.gov.sk - § 28 vyhl.č. 25/2004 Z.z. - vzory tlačív - tlačivo č.19 nie je to náhodou to čo hľadáte - návrh na výmaz ?
0 0
anto anto

anto je offline (nepripojený) anto

ekonóm
Ak spoločnosť nemá za posledný rok valnú hromadu, môže dať návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie jeden zo spoločníkov, pričom registračný súd si vyžiada potvrdenie od katastra, od polície a ja neviem od koho, a jednoducho spoločnosť takto zruší. Ja som to robil z jednou spoločnosťou takto a bolo to najlacnejšie riešenie a tiež veľmi rýchle. Potom som oznámil na daňový úrad, že spoločnosť je registračným súdom zrušená, poslal som im tam prázdne výkazy a zhasla fajka.
0 0
Janinkaaa Janinkaaa

Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa

Rušíme našu s.r.o. Spoločnosť nie je v konkurze ani v likvidácií. Spoločník sa rozhodol zrušiť sro-čku.
V obch. reg. už máme vymazanú ochodnú činnosť a už len čakáme na výmaz z OR a k tomuto dátumu, by sme mali už aj končiť.
Všetky záväzky aj pohľadávky máme uhradené.

Chcem sa Vás opýtať čo mám robiť so zostatkami na účtoch : 411, 428, 221 a 211 ?


Neporadíte ?
0 0
Janinkaaa Janinkaaa

Janinkaaa je offline (nepripojený) Janinkaaa

Neporadíte ???
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať