Zavrieť

Porady

Kurzový rozdiel v pohľadávkach v JÚ

Vyhotovila som faktúru v cudzej mene, teraz mi prišla úhrada na náš eurový účet v Eurách. Rozdiel oproti vyhotovenej faktúre je v sume 3,91 Eur / chýba mi do úhrady celej faktúry/.
Ako to riešiť v JÚ ?
Bude to príjem, výdaj, VOZD alebo VMZD ?
Predpokladám, že to budem musieť riešiť interne, lebo môj program to automaticky nerieši.
Ďakujem všetkým za pomoc.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Postupy účtovania JU

  § 4 Peňažný denník
  (4) Kurzové rozdiely podľa § 21 ods. 2 sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií podľa
  a) odseku 6 písm. e) piateho bodu, ak ide o kurzovú stratu,
  b) odseku 6 písm. d) tretieho bodu, ak ide o kurzový zisk.
  .
  .
  .
  § 21 Cudzia mena
  (2) Peňažné prostriedky v hotovosti a na účtoch v bankách v cudzej mene sa prepočítajú na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely z prepočtu sa účtujú podľa § 4 ods. 4.

  http://www.porada.sk/t42256-kurzove-rozdiely.html
  http://www.porada.sk/t73601-kurzove-...uctovanie.html

  a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

  a_je_to
  Vyfakturuješ tovar za 5000 CZK pri kurze 24,5206 CZK/€, čo bude 203,91 €. Ak v deň pred úhradou sa zmení kurz na 25 CZK/€, tak nabehne iba 200 €, teda o 3,91 € menej. Ja prípad účtujem do PD ako príjem na BÚ 200 €, v rozpise do členenia Príjem za tovar 203,91 €, Výdaj réžia 3,91, čo je výsledných 200 € príjmu na BÚ. Robím tak preto, lebo program mi automaticky vyrovnáva pohľadávky a záväzky v zodpovedajúcej sume, viac to zodpovedá vecnej pravde a postupy to síce neprikazujú, ale ani nezakazujú. Pohľadávky a záväzky mám vyrovnané v takých sumách, ako boli fakturované, ľahko sa úhrady identifikujú v PD a mám zobrazené aj kurzové rozdiely ku dňu úhrady.

  alicacka je offline (nepripojený) alicacka

  alicacka
  Ďakujem, ale ja by som potrebovala rozdiel, ktorý vznikne pri úhrade pohľadávky počas roka, kedy mi uhradia napr. menej ako majú a vznikne určitý rozdiel. Čo s ním. Môj program to automaticky nevyhodí.

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  alicacka, preto som ti vyhľadala a priložila linky, že sa o tom v nich dočítaš.

  Kurzový rozdiel v pohľadávkach v JÚ

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.