Zavrieť

Porady

odmietnutie dedicstva

ak som zdedila iba dlhy mozem odmietnut dedičstvo ako celok??? zbavim sa teda aj zdedenych dlhoch?? Jedna sa teda o uvery na kreditnych kartach, Home credit a pod..
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  wranko Pozri príspevok
  Áno ty sa zbavíš dlhov keď odmietneš dedičstvo ALE: potom to prechádza na tvoje deti surodencov a všetkých možných najbližších príbuzných (už si nepamätám presne aká je postupnosť) no ak máš deti tak to dedičské právo prechádza na ne a za ne by mal potom rozhodovať súdom stanovený opatrovník. Ak sa mýlim tam ma opravte ale pred troma rokmi to tak bolo
  Máš pravdu, po odmietnutí dedičstva sa na toho, kto odmietol pozerá ako keby sa dedičstva nedožil. Ak má dospelé deti, nemusí byť opatrovník, môžu tiež odmietnuť dedičstvo (v prvej skupine aj vnuci).

  Hlasovalo 5 pouzivatelov

  Užitočné (5)
  zdenka131, Ice dive, terezamaria, Flinstone, arizona
  5

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  hubatá Pozri príspevok
  Vie mi niekto povedať aký je to "univerzálny alografný závet?". V slovníku cudzích slov je vysvetlený ako testament napísaný cudzou rukou a podpísaný zostaviteľom. To kedy sa používa takáto forma závetu?
  Holografný závet je napísaný vlastnou rukou. Alografný závet je napísaný inou formou, napr. strojom. Závet vo forme notárskej zápisnice je osobitným alografným závetom.

  Všeobecný (univerzálny) alografný závet (testamentum allographum) je upravený v § 476b občianskeho zákonníka. Možno ho odovzdať do notárskej úschovy (§ 67 not.por.).
  Tento závet sa týka poručiteľa, ktorý je schopný čítať alebo písať (inak by išlo o § 476c). Podmienkou platnosti závetu je, že musí byť poručiteľom vlastnoručne podpísaný. Tiež musí to byť jeho vôľa urobiť závet a poručiteľ musí pred dvomi spôsobilými svedkami výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia ani nemusia poznať obsah listiny. No a musí tam byť dátum.
  Pozor treba dať aj na § 476f, že dedič alebo jemu blízka osoba nemôžu byť pisateľmi textu.

  § 476b

  Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

  § 476e

  Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.
  § 476f

  Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

  Hlasovalo 5 pouzivatelov

  Užitočné (5)
  zdenka131, doktor23, terezamaria, Flinstone, arizona
  5

  Ice dive je offline (nepripojený) Ice dive

  Ice dive
  MM Special, s.r.o.
  baco2004 Pozri príspevok
  ak som zdedila iba dlhy mozem odmietnut dedičstvo ako celok??? zbavim sa teda aj zdedenych dlhoch?? Jedna sa teda o uvery na kreditnych kartach, Home credit a pod..
  no ak si zdedila iba dlhy, tak to už je neskoro a treba ich zaplatiť...
  avšak ak ešte neprebehlo dedičské konanie, tak do 30 dní od dátumu kedy si sa dozvedela, čo je predmetom dedičstva (súpis aktív a pasív) tak sa môžeš písomne vzdať svojho práva dediť... avšak pozor vzdávaš sa ho už navždy, t.j. ak by sa aj dakedy objavil dajaký majetok tak už naň nebudeš mať nárok...

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  bubkoch Pozri príspevok
  z ktoreho ustanovenia ktorej pravnej normy vyplyva, ze ked niektorý z dedicov odmietne dedicstvo, nastupuje na jeho miesto "nahradnik", príp. nahradnici (napr. jeho deti), ktorí dedia jeho podiel na dedicstve ? dakujem
  Ak odmietne dedičstvo, nededí s účinkami ex tunc, teda od smrti poručiteľa, tým však nevydedí potomkov. Nastane stav, ako by tu nebol. Potom nastupujú na jeho miesto zo zákona ďalší dedičia, napr. v prvej skupine:
  (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

  wranko je offline (nepripojený) wranko

  som živnostník remeselník a trošku vŕtam aj do dovozu tovaru na slovensko ...viac wranko
  Áno ty sa zbavíš dlhov keď odmietneš dedičstvo ALE: potom to prechádza na tvoje deti surodencov a všetkých možných najbližších príbuzných (už si nepamätám presne aká je postupnosť) no ak máš deti tak to dedičské právo prechádza na ne a za ne by mal potom rozhodovať súdom stanovený opatrovník. Ak sa mýlim tam ma opravte ale pred troma rokmi to tak bolo

  hubatá je offline (nepripojený) hubatá

  hubatá
  Vie mi niekto povedať aký je to "univerzálny alografný závet?". V slovníku cudzích slov je vysvetlený ako testament napísaný cudzou rukou a podpísaný zostaviteľom. To kedy sa používa takáto forma závetu?

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  hubatá Pozri príspevok
  Vie mi niekto povedať aký je to "univerzálny alografný závet?". V slovníku cudzích slov je vysvetlený ako testament napísaný cudzou rukou a podpísaný zostaviteľom. To kedy sa používa takáto forma závetu?
  Na to, aby bol závet platný, musí spĺňať určité náležitosti, ktoré uvádza občiansky zákonník. Presnejšie tieto podmienky nájdeš v paragrafe č. 476. Ten alografný bude asi podľa § 476b:

  § 476


  (1) Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

  (2) V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

  (3) Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.

  § 476a


  Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

  § 476b


  Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

  § 476c


  (1) Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom.

  (2) V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.

  § 476d


  (1) Poručiteľ môže prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice; osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobiť pred svedkami.

  (2) Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.

  (3) Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná.

  (4) Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči.

  (5) V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.

  § 476e


  Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

  § 476f


  Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  bubkoch Pozri príspevok
  z ktoreho ustanovenia ktorej pravnej normy vyplyva, ze ked niektorý z dedicov odmietne dedicstvo, nastupuje na jeho miesto "nahradnik", príp. nahradnici (napr. jeho deti), ktorí dedia jeho podiel na dedicstve ? dakujem
  ...tak to by teda aj mňa zaujímalo ...

  doktor23 je offline (nepripojený) doktor23

  právnik - nesporová agenda (nezastupujem na súde, nie som advokát) ...viac doktor23
  Občiansky zákonník  § 473

  (1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

  (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci

  t.j. ak nededí (odmietne dedičstvo), tak ...

  takisto v prípade súrodencov

  § 475

  (1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

  (2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  doktor23 Pozri príspevok
  Občiansky zákonník
  § 473

  (1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

  (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci

  t.j. ak nededí (odmietne dedičstvo), tak ...

  takisto v prípade súrodencov

  § 475

  (1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

  (2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
  ...to je všetko jasné ...

  Takže potom mi z toho vyplýva , že každý potencionálny dedič by musel v takomto prípade vzdať sa okamžite dedičstva ??

  bubkoch je offline (nepripojený) bubkoch

  bubkoch
  Mária27 Pozri príspevok
  Máš pravdu, po odmietnutí dedičstva sa na toho, kto odmietol pozerá ako keby sa dedičstva nedožil. Ak má dospelé deti, nemusí byť opatrovník, môžu tiež odmietnuť dedičstvo (v prvej skupine aj vnuci).
  z ktoreho ustanovenia ktorej pravnej normy vyplyva, ze ked niektorý z dedicov odmietne dedicstvo, nastupuje na jeho miesto "nahradnik", príp. nahradnici (napr. jeho deti), ktorí dedia jeho podiel na dedicstve ? dakujem

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.