Zavrieť

Porady

Vie mi niekto poradiť v oblasti vdovského dôchodku?

Moja mama má 42 rokov, tento rok 43. Má 3 deti a už 12 rokov je vdova. Jedna dcéra študuje externe, druhá na vysokej škole a tretia na učilišti. V roku 2008, keď dovŕši mama 45 rokov(na začiatku augusta), bude mať aj naďalej nárok na vdovský dôchodok, keď obidve dcéry, ktoré sú poberateľkami sirotského dôchodku, ukončia štúdium (jedna maturitou, druhá titulom) v máji, prípadne júni 2008? Prosím o radu....ĎAKUJEM
Usporiadat
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

minie
Moja mama má 42 rokov, tento rok 43. Má 3 deti a už 12 rokov je vdova. Jedna dcéra študuje externe, druhá na vysokej škole a tretia na učilišti. V roku 2008, keď dovŕši mama 45 rokov(na začiatku augusta), bude mať aj naďalej nárok na vdovský dôchodok, keď obidve dcéry, ktoré sú poberateľkami sirotského dôchodku, ukončia štúdium (jedna maturitou, druhá titulom) v máji, prípadne júni 2008? Prosím o radu....ĎAKUJEM
Podľa súčasného znenia §74 zákona o spciálnom poistení:

2/ Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela.
3/ Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak a) sa stará o nezaopatrené dieťa,
b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Z uvedeného vyplýva, ak deti ukončia štúdium, t.j. nepôjde o nezaopatrené deti v zmysle zákona, stratia bohužiaľ deti nárok na sirotský dôchodok a mama na vdovský.
Paragraf 9 zákona:
1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa a) do skončenia povinnej školskej dochádzky,
b) po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak 1. sa sústavne pripravuje na povolanie,
2. pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo
3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
minie minie

minie je offline (nepripojený) minie

a keby tá prvá študovala denne a skončila by vysokú školu v roku 2010, čo by už mala mama 47 rokov, dostávala by mama aj potom vdovský dôchodok, či by oň prišla?
0 0
Barbara Barbara

Barbara je offline (nepripojený) Barbara

no niekedy fakt nevijem gdo som ...viac
1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa a) do skončenia povinnej školskej dochádzky,
b) po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak 1. sa sústavne pripravuje na povolanie,


sa mi zdá, že najdlhšie do dovršenia 25 rokov.

keď sa mýlim , prosím opravte ma
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

minie
a keby tá prvá študovala denne a skončila by vysokú školu v roku 2010, čo by už mala mama 47 rokov, dostávala by mama aj potom vdovský dôchodok, či by oň prišla?
Podľa mňa nie za splnenia podmienky :b) po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak
1. sa sústavne pripravuje na povolanie,
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
minie
a keby tá prvá študovala denne a skončila by vysokú školu v roku 2010, čo by už mala mama 47 rokov, dostávala by mama aj potom vdovský dôchodok, či by oň prišla?
Upravujem svoj príspevok, lebo Evina ma predbehla . Je to najdlhšie do 26. roku veku. Takže keď v roku 2010 bude mať 26 rokov, potom bude ešte poberať VD, inak nie.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Barbara
1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa a) do skončenia povinnej školskej dochádzky,
b) po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak 1. sa sústavne pripravuje na povolanie,


sa mi zdá, že najdlhšie do dovršenia 25 rokov.

keď sa mýlim , prosím opravte ma
Tomuto nerozumiem?
0 0
minie minie

minie je offline (nepripojený) minie

Mala by 24 rokov...
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

minie
Mala by 24 rokov...
Tak podľa mňa platí, čo píšem v príspevku 5

To podľa mňa nie v príspevku znamená, že by oň neprišla, aby som nepomýlila
0 0
minie minie

minie je offline (nepripojený) minie

Takže aj keď skončí v roku 2010 študovať, mama bude dostávať dôchodok len dovtedy a potom až keď bude poberať starobný dôchodok alebo ten vdovský bude poberať nepretržite?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

minie
Takže aj keď skončí v roku 2010 študovať, mama bude dostávať dôchodok len dovtedy a potom až keď bude poberať starobný dôchodok alebo ten vdovský bude poberať nepretržite?
R. 2010 keď posledná dcéra ukončí štúdium, čiže nebude nezaopatrené dieťa, mamina bohužiaľ príde o vdovský dôchodok. Keby nemala deti dostávala by ho iba rok po smrti manžela. Mamina bude mať za splnenia podmienok stanovných zákonom nárok už len na starobný dôchodok. Opravujem červenú vetu v zmysle ďalších príspevkov: Mamina po dovŕšení dôchodkového veku 62 rokov a ak sa znovu nevydá bude mať obnovený vdovský dôchoodk v polovičnej výške.
Naposledy upravil evina : 06.02.06 at 10:55
0 0
minie minie

minie je offline (nepripojený) minie

dakujem, už som to pochopila. ešte raz vďaka.
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
minie
Takže aj keď skončí v roku 2010 študovať, mama bude dostávať dôchodok len dovtedy a potom až keď bude poberať starobný dôchodok alebo ten vdovský bude poberať nepretržite?
Keď dcéra doštuduje v roku 2010 ( a nebude mať ešte 26 rokov ), mamička prestane dostávať vdovský dôchodok a opätovne ho začne poberať až keď dovŕši dôchodkový vek, čo je podľa dnes platných zákonov v roku 2025.
0 0
minie minie

minie je offline (nepripojený) minie

Prepáčte, ale teraz som trošičku mimo. Keď už bude na dôchodku, obnoví sa jej vdovský dôchodok alebo nie?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

ajobs
Keď dcéra doštuduje v roku 2010 ( a nebude mať ešte 26 rokov ), mamička prestane dostávať vdovský dôchodok a opätovne ho začne poberať až keď dovŕši dôchodkový vek, čo je podľa dnes platných zákonov v roku 2025.
Ajobs, tá podmienka "ak dovŕšila dôchodkový vek" je platná aj v nasledujúcom období /podľa Tvojej odpovede to vyplýva/ alebo len v čase, ak dôchodkkový vek dovŕšila v čase smrti manžela /čo som pochopila ja?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

minie
Prepáčte, ale teraz som trošičku mimo. Keď už bude na dôchodku, obnoví sa jej vdovský dôchodok alebo nie?
Odpovedali sme s Ajobs rozdielne, počkaj chvíľu skúsim pozrieť presnejšie, lebo myslím Ajobs sa už odpojil
0 0
minie minie

minie je offline (nepripojený) minie

ďakujem si zlatá...počkám
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Našla som na jednej stránke : Všetko o dôchodkoch.. nie je tam bohužiaľ dátum, ale podľa formulácii hovoria už o novom zákone o sociálnom poistení je to tak ako píše Ajobs, to znamená ak mamina dosiahne dôchodkový vek 62 rokov a ak sa znova nevydá obnoví sa jej znova vdovský, avšak krátený na polovicu, nakoľko dôjde u nej k súbehu starobného a vdovského dôchodku :
§81
(2) Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dôchodkových dávok tá dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica. Pri rovnakej sume dôchodkových dávok sa vypláca v sume jednej polovice vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok. Pri rovnakej sume vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku sa vypláca v sume jednej polovice dôchodok, ktorý si poistenec zvolil.
Naposledy upravil evina : 06.02.06 at 10:56
0 0
minie minie

minie je offline (nepripojený) minie

Dobre, diky, ale platí to aj keby nechodila tá prvá denne, ale externe, tým pádom by jej vdovský dôchodok prestali vyplácať v r. 2008, kedy prestanú chodiť do školy sestry a obnovili až v dôchodku.(polovicu samozrejme)
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

minie
Dobre, diky, ale platí to aj keby nechodila tá prvá denne, ale externe, tým pádom by jej vdovský dôchodok prestali vyplácať v r. 2008, kedy prestanú chodiť do školy sestry a obnovili až v dôchodku.(polovicu samozrejme)
Áno za súčasnej legislatívy je to tak
0 0
minie minie

minie je offline (nepripojený) minie

Dobre, dakujem za pomoc, už ťa nejdem trápiť...veľa úspechov prajem
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať