Zavrieť

Porady

Ako zistím, odkial pokial je presne môj pozemok?

Ahoj kupil som rolu, ktorá nie je oplotená. Ako zistim presne body okraju pozemku, aby som si ich mohol oplotit? Zaroven, ak by niekto vedel, ak su na danej ,,ornej pode,, nejake stromy a chcem ich spilit, potrebujem na to povolenie?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

  jahoszmsk
  Ak máš na mysli svoju záhradu,súhlas na výrub sa nevyžaduje pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu.
  Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena (výrub) produkčných ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov. V takýchto prípadoch sa síce nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín ale ten, kto takýto výrub uskutočnil, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť do 5 dní od uskutočnenia výrubu príslušnému orgánu ochrany prírody, resp. Obecnému úradu.
  Katy a R myslela som roľu - šípy, liesky a sem tam strom

  jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

  jahoszmsk
  "
  Zameranie a vytýčenie hranice pozemku

  Cieľom zamerania hranice pozemku je získať presnú polohu lomových bodov hranice pozemku a následné zobrazenie skutočného stavu z terénu do mapy. Upresnenie hranice pozemku sa vyhotovuje geometrickým plánom.
  Opačným spôsobom (zobrazenie stavu, ktorý je zakreslený v katastrálnej mape a evidovaný v katastri nehnuteľností ako záväzný údaj, do terénu) je vytýčenie hranice pozemku.Hranica pozemku, ktorá je zakreslená v katastrálnej mape sa nie vždy zhoduje so stavom v teréne. Pre presné určenie hraníc pozemkov sa môže využiť možnosť, nechať si pozemok vytýčiť oprávneným geodetom s príslušnou spôsobilosťou na tento výkon s príslušnou autorizáciou. Vytýčenie pozemku Vám dáva istotu, že je pozemok skutočne bude Váš v tom rozsahu, jak ste si mysleli, že je.Na základe zákresu hranice pozemku v katastrálnej mape sa prevádza vytýčenie vlastníckej hranice pozemku v teréne. Vytýčené lomové body hranice pozemku sa v teréne označia.S vytýčenou hranicou pozemku musia byť oboznámení všetci vlastníci susedných parciel, pre ktorých je vytyčovaná hranica spoločná. Pre tieto účely osoba vykonávajúca vytýčenie a zameranie vyhotovuje písomnú pozvánku k účasti na prejednanie vytýčenej hranice pozemku, ktorá sa doručí všetkým dotknutým vlastníkom priľahlých pozemkov k tejto hranici.
  Oboznámenie vlastníkov s priebehom vytýčenej hranice stanoví vytyčovateľ ústnym pohovorom za prítomnosti všetkých dotknutých strán ,ktorých sa to týka. Neprítomnosť pozvaného vlastníka pozemku na ústnom pohovore nie je na prekážku ďalším úkonom vytyčovateľa.
  "

  podľa mňa ak už mám geometrický plán, tak je lepšie previesť na C, a mám pokoj do budúcna, či už si to oplotím alebo nie.

  jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

  jahoszmsk
  Ak ide o povolenie na výrub stromov, povolenie vydáva Obecný úrad a podlieha mu každá drevina, ktorá vo výške 130 cm od zeme má obvod kmeňa viac ako 80 cm.
  Obec si za povolenie účtuje správny poplatok (u nás vo výške 6,50 €).
  K žiadosti sa prikladá aj platný (nie starší než 3 mesiace) kolkovaný výpis z Listu vlastníctva + kópia katastrálnej mapy.No pokiaľ vás niekto bonzne na SIŽP (Slovenská inšpekcia životného prostredia), tak závisí aj ako sa k tomu postavia a za nepovolený výrub vám aj oni môžu vyrubiť - mastnú pokutu. Aj keď väčšinou asi neriešia nejaký individuálny výrub v malom rozsahu, ale zaujíma ich skôr nepovolený výrub hlavne v chránených územiach, príp. likvidácia vzácnych drevín, príp. veľké výruby či už na vlastnom alebo na cudzom pozemku.
  Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca.
  odporúčam:
  http://www.sizp.sk/doc/cinnost/priro...0drevin_09.pdf

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  miso555 Pozri príspevok
  Ahoj kupil som rolu, ktorá nie je oplotená. Ako zistim presne body okraju pozemku, aby som si ich mohol oplotit? Zaroven, ak by niekto vedel, ak su na danej ,,ornej pode,, nejake stromy a chcem ich spilit, potrebujem na to povolenie?
  Tak najlepšie by bolo pri kúpe opýtať sa predávajúceho (predchádzajúceho majiteľa) - že čo to za roľu Hádam si nekúpil mačku vo vreci? Keď nie je plot, tak aspoň "medze" zvykli byť .

  A ak je to "orná pôda" - tak si myslím, že so spílením stromov by nemal byť problé (predpokladám, že to za posledné obdobie sa ten porast objavil).. ale počkaj, čo na to odborníci povedia

  jahoszmsk je offline (nepripojený) jahoszmsk

  jahoszmsk
  ak je to parcela E, mal by hranice zamerať geodet a následne previesť na parcelu C.

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  jahoszmsk Pozri príspevok
  ak je to parcela E, mal by hranice zamerať geodet a následne previesť na parcelu C.
  je problém, keby to ostalo tak, ako doteraz (ak teda doteraz je E)

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  Keďže zadávateľ píše o "ornej pôde" ... mňa by zaujímalo, že ak ja mám povinnosť starať sa o túto pôdu, nenechať ju zarásť .. tak aj tam treba žiadať o povolenie na výrub
  - ak napríklad roľa zarastá ako divá ... - a nejaká čerešňa bude už mať obvod 80 cm

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  miso555 Pozri príspevok
  Ahoj kupil som rolu, ktorá nie je oplotená. Ako zistim presne body okraju pozemku, aby som si ich mohol oplotit?
  ...KATASTER nehnuteľností ...poprípade geodet , ten presne vytýči hranice pozemku...
  Zaroven, ak by niekto vedel, ak su na danej ,,ornej pode,, nejake stromy a chcem ich spilit, potrebujem na to povolenie?
  ...ÁNO......ale mnohí na to bobek kladú...
  ...k tomu páleniu ....to tiež sa nedá len tak , že na roli...aj na to je zákon ...

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  miso555 Pozri príspevok
  a neviete kde sa vydava to povolenie?
  ...na príslušnom miestnom urade - obec , mesto...

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.