Zavrieť

Porady

Môže mi exmanžel brániť pri vstupe do vlastného domu?

Priateľka sa rozviedla.S bývalým manželom vlastnia rodinný dom.Priateľka odišla zo spoločného domu do podnájmu aj s deťmi mesiac pred rozvodom pretože ju i deti slovne aj fyzicky napádal.Keď si teraz chcela z domu zobrať nejaké zimné oblečenie tak zistila že je vymenený zámok.Majetok ešte nie je majetkoprávne vysporiadaný a priateľka aj s deťmi tam má stále trvalý pobyt, nemá žiadne prechodné bydlisko. Exmanžel ju vôbec neinformoval že chce vymeniť zámok.Volala mu a on jej povedal že tam nebude chodiť kedy si zmyslí, ale iba vtedy keď bude doma aj on a keď to bude jemu vyhovovať.Má právo ju takto obmedzovať ?
Ak nie aké právne kroky má priateľka podniknúť aby sa vôbec dostala do svojho domu?
Dom je postavený na pozemku ktorý celý patrí priateľke. Exmanželovi patrí len polovica pozemku pod domom,tak je to uvedené aj v liste vlastníctva.Ak chce exmanžel vojsť do domu musí prejsť po jej pozemku. Môže mu priateľka nejako právne zabrániť chodiť po jej pozemku, alebo môže pýtať nájomné za používanie jej pozemku ? Ak sa bude chcieť priateľka aj s deťmi a so mnou vrátiť bývať do domu musí ho písomne alebo inak požiadať ? Aby som tam mohol bývať aj ja,musí mať jeho súhlas ? Ak sa zoberieme mení sa niečo ?
Veľa otázok,ale nakoľko nemáme na právnikov skúšame si poradiť ako sa dá .
Ďakujem všetkým ktorý nám napíšu a poradia.
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Chobot je teraz online Chobot

Chobot
icko11188 Pozri príspevok
Priateľka sa rozviedla.S bývalým manželom vlastnia rodinný dom.Priateľka odišla zo spoločného domu do podnájmu aj s deťmi mesiac pred rozvodom pretože ju i deti slovne aj fyzicky napádal.Keď si teraz chcela z domu zobrať nejaké zimné oblečenie tak zistila že je vymenený zámok.Majetok ešte nie je majetkoprávne vysporiadaný a priateľka aj s deťmi tam má stále trvalý pobyt, nemá žiadne prechodné bydlisko.
Je skutočne spoluvlastníkom toho domu? Je uvedená na liste vlastníctva ako spolumajiteľ (či už podielový alebo bezpodielový)?

Pri odpovediach budem vychádzať z toho, že je majiteľom.

icko11188 Pozri príspevok
Exmanžel ju vôbec neinformoval že chce vymeniť zámok.Volala mu a on jej povedal že tam nebude chodiť kedy si zmyslí, ale iba vtedy keď bude doma aj on a keď to bude jemu vyhovovať.Má právo ju takto obmedzovať ?
Nie, dom je aj jej majetkom a môže ho využívať rovnako, ako druhý majiteľ.

icko11188 Pozri príspevok
Ak nie aké právne kroky má priateľka podniknúť aby sa vôbec dostala do svojho domu?
Možno zavolať políciu, že druhý spoluvlastník ju obmedzuje pri vykonanávaní vlastníckeho práva.

icko11188 Pozri príspevok
Dom je postavený na pozemku ktorý celý patrí priateľke. Exmanželovi patrí len polovica pozemku pod domom,tak je to uvedené aj v liste vlastníctva.Ak chce exmanžel vojsť do domu musí prejsť po jej pozemku. Môže mu priateľka nejako právne zabrániť chodiť po jej pozemku, alebo môže pýtať nájomné za používanie jej pozemku ?
Áno, môže mu zakázať chodiť po jej pozemku. Môže si ha napríklad oplotiť. Ale ex-manžel môže potom podať návrh na súd, aby súd určil právo prechodu pozemkom, pretože on sa inak nemá ako dostať do vlastného domu. Myslím, že by na súde uspel, pretože doteraz využíval prechod tým pozemkom. Takže problémy by manželovi narobila len dočasne.

icko11188 Pozri príspevok
Ak sa bude chcieť priateľka aj s deťmi a so mnou vrátiť bývať do domu musí ho písomne alebo inak požiadať ?
Ona aj jej deti sa môžu do domu vrátiť kedykoľvek. Nemusí ho vôbec o to žiadať. S tebou je to diskutabilné.

icko11188 Pozri príspevok
Aby som tam mohol bývať aj ja,musí mať jeho súhlas ?
Tak toto je otázne. O využívaní spoločného majetku rozhodujú spoluvlastníci spoločne, takže aby si tam mohol bývať, potrebuješ súhlas väčšiny vlastníkov. Ak majú vlastníctvo rovnaké, tak jej ex môže namietať voči tvojmu trvalému pobytu v dome. Resp. podľa zákona o hlásení pobytu občanov je potrebný súhlas všetkých vlastníkov, ak chcú v nehnuteľnosti prihlásiť inú osobu. Ak on súhlas nedá, nemôžeš tam mať trvalé bydllisko a teda nemôžeš si nárokovať bývanie v tom dome.

icko11188 Pozri príspevok
Ak sa zoberieme mení sa niečo ?
Áno, radikálne. Zase sa odvolám na zákon o hlásení pobytu občanov, § 8:

8) Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;4c) ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, 4c)
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu, 4d)
d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov4e) budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b) a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi4e) na neurčitú dobu,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4f) vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Všimni si bod d) ods. 3. V takom prípade stačí, ak ťa prihlási manželka, jej ex nemusí dávať súhlas.

Ale povedz mi, chcel by si bývať v takom dome, kde býva jej ex a vieš, že vám bude robiť problémy? Ako dlho vydržíte spolu bývať? Aká bude atmosféra v takom dome? (asi riadne hustá) Radšej nech tvoja priateľka čo najskôr vysporiada majetok, trebárs aj súdnou cestou - predajom nehnuteľnosti a potom si kúpte vlastné bývanie. Alebo sa zložte, zoberte si úver a odkúpte od jej ex jeho podiel na dome. Tým, že ona je výlučným vlastníkom zvyšej časti pozemku, tak vidím veľkú šancu na úspech v súdnom spore o odkup jeho časti domu. Treba navrhnúť rozumnú cenu a súd vám to schváli, ak on nepríde s primeraným protinávrhom.

icko11188 Pozri príspevok
Veľa otázok,ale nakoľko nemáme na právnikov skúšame si poradiť ako sa dá .
Ďakujem všetkým ktorý nám napíšu a poradia.

Hlasovalo 5 pouzivatelov

Užitočné (5)
icko11188, arizona, 2009, Mária27, filkuz
5

Môže mi exmanžel brániť pri vstupe do vlastného domu?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.