Zavrieť

Porady

up

Pekný deň prajem.
Vie niekto ktorý zákon hovorí o tom, za ktorý mesiac UP vyradí nezamestnaného ak prekročí stanovený príjem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  stormcatcher je offline (nepripojený) stormcatcher

  stormcatcher
  veronikasad Pozri príspevok
  Zákon o službách zamestnanosti - § 6 odst. 2 písm. d)
  Ďakujem ale tam sa toho vela nedočítal. Skôr by bol vhodneší nejaký výklad. Trochu to rozpíšem. UoZ /uchádzač o zamestnanie/ napr. v septembri má príjem 200€. Teda za august. Za aké obdobie alebo za ktoré mesiace bude musieť platiť do ZP, kôli vyradeniu z UP. Upresnim, ktorý mesiac sa považuje ako mesiac v ktorom UoZ dosiahol príjem /dôvod na vyradenie z UP/ vyšší ako zákonom stanovený?

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  stormcatcher Pozri príspevok
  Ďakujem ale tam sa toho vela nedočítal. Skôr by bol vhodneší nejaký výklad. Trochu to rozpíšem. UoZ /uchádzač o zamestnanie/ napr. v septembri má príjem 200€. Teda za august. Za aké obdobie alebo za ktoré mesiace bude musieť platiť do ZP, kôli vyradeniu z UP. Upresnim, ktorý mesiac sa považuje ako mesiac v ktorom UoZ dosiahol príjem /dôvod na vyradenie z UP/ vyšší ako zákonom stanovený?
  Max.možný príjem uchádzača o zamestnanie od 1.7.2013 je 143,40€. Príjem, ktorý uvádzaš je vyšší, preto ho vyradia (alebo už vyradili) z evidencie UP. Musí sa spätne prihlásiť v zdr.poisťovni a doplatiť zdr.poistenie ako samoplatitel.

  Osobnú skúsenosť s vyradením (ani u svojich klientov) nemám, takže neporadím kedy zaraďujú do evidencie opäť.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  stormcatcher Pozri príspevok
  Ďakujem ale tam sa toho vela nedočítal. Skôr by bol vhodneší nejaký výklad. Trochu to rozpíšem. UoZ /uchádzač o zamestnanie/ napr. v septembri má príjem 200€. Teda za august. Za aké obdobie alebo za ktoré mesiace bude musieť platiť do ZP, kôli vyradeniu z UP. Upresnim, ktorý mesiac sa považuje ako mesiac v ktorom UoZ dosiahol príjem /dôvod na vyradenie z UP/ vyšší ako zákonom stanovený?
  Vyradia ho už augustom.
  Priamo zo stránky ÚP
  Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo písomne (faxom, elektronicky na adresu úradu, poštou) výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem z nej najneskôr deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.
  Uchádzač o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť preukazuje v zmysle § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny v pravidelných mesačných intervaloch (vždy za uplynulý kalendárny mesiac) v termíne, ktorý mu určuje zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
  V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 143,40 € (brutto), uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti.

  stormcatcher je offline (nepripojený) stormcatcher

  stormcatcher
  Tweety Pozri príspevok
  Vyradia ho už augustom.
  Priamo zo stránky ÚP
  Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo písomne (faxom, elektronicky na adresu úradu, poštou) výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem z nej najneskôr deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.
  Uchádzač o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť preukazuje v zmysle § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny v pravidelných mesačných intervaloch (vždy za uplynulý kalendárny mesiac) v termíne, ktorý mu určuje zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
  V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 143,40 € (brutto), uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti.
  O sumu sa nejadná, ide o prekročenie príjmu.
  Rád by som sa k niečomu dopracoval. Pôjdem tak po troške aby som vystihol, čo vlastne chcem vediť.

  UoZ pracuje na dohodu. Mesačne dostáva 120€.
  J-120 F-120 M-120 A-120 M-200 J-120 J-120

  Výklad zam UP.
  UoZ vyradia z evidencia za mesiac-e v KTOROM/ICH JEHO PRÍJEM PRESIAHOL 143,40 . V príklade bol dosiahnutý príjem v máji ale UP ho vyradí od apríla. Ktorý mesiac môžem označiť ako "mesiac v ktorom bol prekročený príjem". Mesiac v ktorom UoZ pracoval, alebo mesiac keď za tú prácu dostal odmenu? Apríl pracoval - máj výplata, ktorý? V obidvoch mesiacoch nebol prekročený príjem. Lebo UP vyraďuje už za ten mesiac v ktorom pracoval za 200€ ale príjem bol v ďalšom mesiaci.
  Aj keby UoZ vedel, že prokročí limit, odhlásiť sa nemôže. Len ak predloží potvrdenie. A ten dostane až v mesiaci kedy skutočne bol prekročený príjem.
  Čiže do ZP musí zaplatiť za necelé dva mesiace i keď príjem bol prekročený len v jednom mesiaci. /konkrétna osoba dostáva odmenu až po dvadsiatom/

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  stormcatcher Pozri príspevok
  O sumu sa nejadná, ide o prekročenie príjmu.
  Rád by som sa k niečomu dopracoval. Pôjdem tak po troške aby som vystihol, čo vlastne chcem vediť.

  UoZ pracuje na dohodu. Mesačne dostáva 120€.
  J-120 F-120 M-120 A-120 M-200 J-120 J-120

  Výklad zam UP.
  UoZ vyradia z evidencia za mesiac-e v KTOROM/ICH JEHO PRÍJEM PRESIAHOL 143,40 . V príklade bol dosiahnutý príjem v máji ale UP ho vyradí od apríla. Ktorý mesiac môžem označiť ako "mesiac v ktorom bol prekročený príjem". Mesiac v ktorom UoZ pracoval, alebo mesiac keď za tú prácu dostal odmenu? Apríl pracoval - máj výplata, ktorý? V obidvoch mesiacoch nebol prekročený príjem. Lebo UP vyraďuje už za ten mesiac v ktorom pracoval za 200€ ale príjem bol v ďalšom mesiaci.
  Aj keby UoZ vedel, že prokročí limit, odhlásiť sa nemôže. Len ak predloží potvrdenie. A ten dostane až v mesiaci kedy skutočne bol prekročený príjem.
  Čiže do ZP musí zaplatiť za necelé dva mesiace i keď príjem bol prekročený len v jednom mesiaci. /konkrétna osoba dostáva odmenu až po dvadsiatom/
  UP posudzuje príjem za mesiac za ktorý je odmena vyplatená - nie kedy mu bola vyplatená. Teda ak napr. za mesiac apríl prekročil stanovený príjem (výplatu dostal v máji) - z evidencie UP ho vyradí od 1.4.2012.

  UP je prepojený so soc.poisťovňou, takže keby aj mzdárka napísala na potvrdenie iný (nižší) príjem ako je vo výkaze do SP, UP ho vyradí na základe výkazu SP.

  Ak prekročil príjem v máji, odvody ako samoplatitel naozaj zaplatí za mesiac máj aj jún.
  Naposledy upravil veronikasad : 15.11.12 at 09:48

  stormcatcher je offline (nepripojený) stormcatcher

  stormcatcher
  veronikasad Pozri príspevok
  UP posudzuje príjem za mesiac za ktorý je odmena vyplatená - nie kedy mu bola vyplatená. Teda ak napr. za mesiac apríl prekročil stanovený príjem (výplatu dostal v máji) - z evidencie UP ho vyradí od 1.4.2012.

  UP je prepojený so soc.poisťovňou, takže keby aj mzdárka napísala na potvrdenie iný (nižší) príjem ako je vo výkaze do SP, UP ho vyradí na základe výkazu SP
  ...teda aj za apríl aj za máj prekročil príjem a za dva mesiace musí zaplatiť do ZP, tak?

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  stormcatcher Pozri príspevok
  ...teda aj za apríl aj za máj prekročil príjem a za dva mesiace musí zaplatiť do ZP, tak?
  V príklade ktorý si uviedol ty musí doplatiť odvody do ZP ako samoplatitel za mesiac máj a jún (v potvrdení o príjme sa uvádza mesiac za ktorý bol príjem vyplatený, nie v ktorom bol príjem vyplatený).. Kedy ho vyradili z evidencie ?
  Naposledy upravil veronikasad : 15.11.12 at 10:00

  stormcatcher je offline (nepripojený) stormcatcher

  stormcatcher
  veronikasad Pozri príspevok
  V príklade ktorý si uviedol ty musí doplatiť odvody do ZP ako samoplatitel za mesiac máj a jún (v potvrdení o príjme sa uvádza mesiac za ktorý bol príjem vyplatený, nie v ktorom bol príjem vyplatený).. Kedy ho vyradili z evidencie ?
  ...mesiace sú len ako príklad. asi tak 2-3 krát v roku prekročí limit. Nie po sebe idúce mesiace.

  Za necelé dva mesiace. Minimálne do toho 20. V druhom mesiaci. Lebo až vtedy ho vyradia k 1. predošlého mesiaca a zároveň podáva o znovuzaradenie.
  Dotyčný by chcel vedieť, či aj podľa zákona je tak ako tvrdí UP. Žiaľ nemá možnosť sa k poslednému dňu odhlásiť a prihlásiť aby to bol skutočne len mesiac. Veď predsa len v jednom mesiaci prekročil príjem.

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  stormcatcher Pozri príspevok
  ...mesiace sú len ako príklad. asi tak 2-3 krát v roku prekročí limit. Nie po sebe idúce mesiace.

  Za necelé dva mesiace. Minimálne do toho 20. V druhom mesiaci. Lebo až vtedy ho vyradia k 1. predošlého mesiaca a zároveň podáva o znovuzaradenie.
  Dotyčný by chcel vedieť, či aj podľa zákona je tak ako tvrdí UP. Žiaľ nemá možnosť sa k poslednému dňu odhlásiť a prihlásiť aby to bol skutočne len mesiac. Veď predsa len v jednom mesiaci prekročil príjem.
  Momentálne je postup taký ako uvádza UP - nemôže ho vyradiť skôr ako prinesie potvrdenie príjme, preto ani nemôže skôr požiadať o znovuzaradenie.

  Od 1.4.2013 tieto problémy mať nebude, pretože ako uchádzač o zamestnanie (ak bude schválená novela zákona o službách zamestnanosti), nebude môcť mať žiadny príjem. Platitelom zdr.poistenia nebude štát, nakolko aj dohodári budú zo svojho príjmu platiť zdr.poistenie.

  stormcatcher je offline (nepripojený) stormcatcher

  stormcatcher
  veronikasad Pozri príspevok
  Momentálne je postup taký ako uvádza UP - nemôže ho vyradiť skôr ako prinesie potvrdenie príjme, preto ani nemôže skôr požiadať o znovuzaradenie.

  Od 1.4.2013 tieto problémy mať nebude, pretože ako uchádzač o zamestnanie (ak bude schválená novela zákona o službách zamestnanosti), nebude môcť mať žiadny príjem. Platitelom zdr.poistenia nebude štát, nakolko aj dohodári budú zo svojho príjmu platiť zdr.poistenie.
  No keď je to tak aj podľa zákona tak nemá na výber.
  Tak ďakujeme.
  ...len ...prečo by sme mali veci zjednodušiť, keď ich môžeme komplikovať

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.