Zavrieť

Porady

Treba zaplatiť súdne trovy po pozostalom, keď už dávno prebehlo dedičské konanie?

Dobrý deň.
Po pozostalom prebehlo dedičské konanie v ktorom boli aktíva a aj pasíva. Všetko je ukončené dedičstvo sa ukončilo asi v roku 2010. Dnešného dňa prišlo z krajského súdu výzva uhradiť súdne trovy po pozostalom ešte z roku 2005 ( mal nejaké súdne konanie a pravdepodobne súd prehral). Chcem sa spýtať či tam nie je nejaká premlčacia doba? Či je možné aby súd vymáhal pohľadávku od dedičov, keďže dedičské konanie prebehlo ešte v roku 2010? Na uvedenom inštitúte (súde) nám nevedeli k danej veci nič povedať. Čo som si overoval a zistil tak, že je možné aby sa znova otvorilo dedičské konanie.
Za všetky rady vopred ďakujem a ostávam s pozdravom.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Najlepšie by bolo oznámiť odosielateľovi, že povinný zomrel v rok 2005, uvidíte, čo vám odpovedia. Vymáhanie má už myslím na starosti justičná pokladnica.
  Podľa zákona o súdnych poplatkoch sa môže poplatok vyrubiť do troch rokov a vymáhať do 10 rokov. Nemôžete vedieť, či ho za poplatok upovedomili.
  Dedičské konanie sa novo otvára len ak sa objaví majetok, nie dlhy. Dlhy sú dedičia povinní zaplatiť podľa svojich podielov až do výšky zdedeného majetku. Výnimkou je len preĺžené dedičstvo, ak došlo k dohode s veriteľmi.


  zákon o súdnych poplatkoch č. 71/1992

  § 13


  (1) Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov odkonca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.

  (2) Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárnehoroka, v ktorom sa poplatkový úkon dokončil, uplynulo desať rokov.

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Takže dlh vznikol 2005 a dlžník zomrel 2009? Ak bol poplatok vyrubený do troch rokov (2008), dlh je vymáhateľný 10 rokov.
  Smrťou dlžníka povinnosť nezaniká (§ 579 obč.z.), lebo dlh nemusel splniť osobne - prešiel na dedičov (§ 470), aj nebol v čase prerokovania dedičstva známy.

  Zbaviť sa dlhov poručiteľa možno len pri nepatrnom majetku v dedičsve alebo pri konvokácii veriteľov pri predĺženom dedičstve. Konvokácia znamená zvolanie veriteľov v dedičskom konaní - uznesenie súdu vyvesené na úradnej tabuli (§ 175 OSP). Vtedy sa po dohode s veriteľmi uspokoja rozvrhom z dedičstva len pohľadávky veriteľov oznámené včas do dedičského konania (§ 471 OZ).

  Inak to asi bude treba zaplatiť. Môžeš sa však pokúsiť namietať premlčanie, uvidíš, čo ti odpíšu.

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Bez odborného náhľadu: dedičské konanie ukončené, krajský súd si nevniesol požiadavok na pohľadávku do dedičského konania - majú smolu.
  Inak pri uznaní dlhu beží 10 ročná premlčacia lehota a v tej dobe si mali to dať do dedičského konania, ak nedali, nemôžu žiadať (muselo by sa obnoviť dedičské konanie, ale nejaký nový majetok sa nenašiel, takže sa neobnoví).

  inak:
  Ktoré dlhy môže odmietnuť dedič?
  - Dedič má právo neuznať pohľadávku, ktorá je premlčaná, alebo ktorej existencia je sporná, prípadne nie je dostatočne preukázaná oprávnenosť veriteľa a pod.
  - Nemožno uznať takú pohľadávku veriteľa voči dedičom, ktorej obsahom bolo plnenie, ktoré mal osobne vykonať dlžník – poručiteľ, takýto druh dlhu smrťou dlžníka zaniká.
  - Napokon proti uzneseniu o určení všeobecnej ceny majetku, výšky dlhov, čistej hodnoty dedičstva, prípadne výšky jeho predlženia možno podať odvolanie.


  - Veriteľ však musí svoje práva uplatniť v dedičskom konaní alebo osobitnou žalobou podanou najneskôr do troch rokov od smrti poručiteľa. Právo veriteľa sa premlčuje. Ak však bolo právo veriteľa uplatnené v dedičskom konaní a jeho pohľadávka nebola uznaná, resp. zostala sporná, a preto sa v rámci dedičského konania nevysporiadala, premlčacia doba neplynie. Rovnaké zásady platia aj pokiaľ ide o zodpovednosť dedičov za náklady poručiteľovho pohrebu.
  - Ak je dedičstvo predlžené a ak nedôjde k dohode s veriteľmi, môže súd uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva. O nariadení likvidácie vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí, a upozorní ich, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie vyvesí na úradnej tabuli súdu.
  - Právoplatným skončením likvidácie zaniknú proti dedičom neuspokojené pohľadávky veriteľov. Ak však vyjde najavo ďalší poručiteľov majetok, rozdelí ho súd veriteľom do výšky ich neuspokojených pohľadávok bez zreteľa na tento zánik. Ak zostane majetkový prebytok, prejedná ho súd ako dedičstvo.
  Naposledy upravil misoft : 13.01.13 at 11:02

  willma je offline (nepripojený) willma

  willma
  ja tak trochu mimo témy: Pozostalý=dedič ak sa nemýlim a nebohému je to asi už šumafuk

  gugho je offline (nepripojený) gugho

  gugho
  Díky za radu. Len taký malý dotaz. Pozostalý zomrel v roku 2009, dedičské konanie prebehlo ešte v tom roku. V liste píšu že nakoľko pohľadávka nebola uhradená justičná pokladnica dňa 4.12.2012 prihlásila pohľadávku do dedičského konania vedeného na miestnom okresnom súde. Ale ved dedičské konanie prebehlo v roku 2009. Buď tomu nerozumiem alebo skúšajú nevedomosť ľudí.

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Pošli im doporučený "ľúbostný" list s tým, že dedičské konanie ukončené v 2009, pohľadávka nebola prihlásená v uvedenom termíne a prihlásenie pohľadávky do právoplatne ukončeného konania v roku 2012 je premlčané.

  Treba zaplatiť súdne trovy po pozostalom, keď už dávno prebehlo dedičské konanie?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.