Zavrieť

Porady

doba na došetrenie

Dobrý večer.
Prosím vás o radu. Po vznesení obvinenia vyšetrovateľom sa obžalovaný odvolal a prokurátor zamietol odvolanie, tak sa odvolal na krajskú prokuratúru a zobral si právnika. Krajská prokuratúra dala prípad došetriť. Samozrejme teraz obhajca naťahuje vyšetrovanie ako sa len dá. Prosím vás je nejaká doba do kedy treba ukončiť došetenie? Keď sa spýtam vyšetrovateľa v akom stave sa to nachádza odpovie, že prebiehajú úkony a je to na dobrej ceste. Toto trvá už 2 mesiace. Prosím aj o radu ako mám postupovať, aby sa to pohlo ďalej.
Ďakujem za každú radu, veľmi mi tým pomôžete.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  lujza.j je offline (nepripojený) lujza.j

  lujza.j
  Nina5 Pozri príspevok
  Dobrý večer.
  Prosím vás o radu. Po vznesení obvinenia vyšetrovateľom sa obžalovaný odvolal a prokurátor zamietol odvolanie, tak sa odvolal na krajskú prokuratúru a zobral si právnika. Krajská prokuratúra dala prípad došetriť. Samozrejme teraz obhajca naťahuje vyšetrovanie ako sa len dá. Prosím vás je nejaká doba do kedy treba ukončiť došetenie? Keď sa spýtam vyšetrovateľa v akom stave sa to nachádza odpovie, že prebiehajú úkony a je to na dobrej ceste. Toto trvá už 2 mesiace. Prosím aj o radu ako mám postupovať, aby sa to pohlo ďalej.
  Ďakujem za každú radu, veľmi mi tým pomôžete.
  nie..... ked budú splnené pokyny ktoré mu uložila KP, bude opäť vyšetrovateľom podané NPO, ak sa sním prokurátor stotožní....spíše-podá obžalobu....

  Nina5 je offline (nepripojený) Nina5

  Nina5
  buchač Pozri príspevok
  Nina ...a Ty nesleduješ dianie na Slovensku ???

  Tvoj problém trvá 2 mesiace .........môj trval napríklad cca rok , pokiaľ došlo k súdu , kde to už bolo rýchlejšie ...
  Ale sú kauzy , kde sa to všetko naťahuje aj viac rokov ...
  Bruchač to sa ťaha od 2. júla 2012 a 24. septembra vzniesol vyšetrovateľ obvinenie....potom sa jeho advokát odvolal....a vyšetrovateľ ma o ničom neinformuje povie že nie je informačná kancelária.....asi tak nejak....

  Nina5 je offline (nepripojený) Nina5

  Nina5
  lujza.j Pozri príspevok
  nie..... ked budú splnené pokyny ktoré mu uložila KP, bude opäť vyšetrovateľom podané NPO, ak sa sním prokurátor stotožní....spíše-podá obžalobu....
  prosím ťa lujza.j ja ako poškodená môžem byť informovaná v akom stave sa nachádza vyšetrovanie? Ten vyšetrovateľ nie je ale vôbec ochotný ma o ničom informovať, len mi povie že prebiehajú úkony a je to na dobrej ceste ale to mi hovorí od septembra....môžem sa opýtať tak raz za dve mesiace aj to je nervózny......a prosím ťa ako je to keď obvinený pracuje v zahraničí a chodí domov každé dve týždne....vtedy sa nič nedeje, lebo aj to mi vždy povedal vyšetrovateľ, že čaká kým sa vráti zo zahraničia....takto pomaly ide mesiac za mesiacom. Môžem sa na to niekde odvolať?
  Ďakujem....

  Nina5 je offline (nepripojený) Nina5

  Nina5
  buchač Pozri príspevok
  add. 1 - nie som Bruchač ...

  add. 2 - vyšetrovateľa by som poučil o svojich právach ...( nech si prdel robí z plasteliny ...) , nakoľko :

  Skupinu osôb, ktoré sú oprávnené nazerať do spisov určuje ustanovenie Trestného poriadku.
  Patria sem obvinený, obhajca, poškodený a zúčastnená osoba, splnomocnenec, ustanovený opatrovník, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník a súdny tajomník.
  Také isté právo má zákonný zástupca obvineného, poškodeného a zúčastnenej osoby, ak sú tieto osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.
  Ďakujem....prepáč že som ti skomolia nick, mrzí ma to naozaj. A do spisu mi odmietol nazrieť a povedal, že on si to vie zdôvodniť a nedovolil nazrieť ani obvinenému a ani jeho právnemu zástupcovi. Aspoň tak mi to povedal....

  lujza.j je offline (nepripojený) lujza.j

  lujza.j
  Nina5 Pozri príspevok
  prosím ťa lujza.j ja ako poškodená môžem byť informovaná v akom stave sa nachádza vyšetrovanie? Ten vyšetrovateľ nie je ale vôbec ochotný ma o ničom informovať, len mi povie že prebiehajú úkony a je to na dobrej ceste ale to mi hovorí od septembra....môžem sa opýtať tak raz za dve mesiace aj to je nervózny......a prosím ťa ako je to keď obvinený pracuje v zahraničí a chodí domov každé dve týždne....vtedy sa nič nedeje, lebo aj to mi vždy povedal vyšetrovateľ, že čaká kým sa vráti zo zahraničia....takto pomaly ide mesiac za mesiacom. Môžem sa na to niekde odvolať?
  Ďakujem....
  ak obv. robí v zahraničí a na predvolanie sa dostaví nie je dôvod ho inak riešiť....bohu-žiaľ s tým nič nespravíš...keby nechodil a vyhlásili by pátranie kým by ho niekde cvakli prešlo by daleko viac času.....neviem kde prebieha vyšetrovanie....ale každý vyšetrovák má veľké množstvo spisov a jednoducho nestíha.....viem občana to nemá prečo zaujímať, ale je to holý fakt...ak sú v spise rôzne písomné dôkazy, ktoré časom treba obnoviť tiež sa pri tom stratí čas....
  ak s tebou vyšetrovák nekomunikuje napíš dozorujúcemu prokurátorovi, že chceš informácie o stave vyšetrovania, že PO ti ich neposkytuje....

  branislavp je offline (nepripojený) branislavp

  branislavp
  Nina5 Pozri príspevok
  prosím ťa lujza.j ja ako poškodená môžem byť informovaná v akom stave sa nachádza vyšetrovanie? Ten vyšetrovateľ nie je ale vôbec ochotný ma o ničom informovať, len mi povie že prebiehajú úkony a je to na dobrej ceste ale to mi hovorí od septembra....môžem sa opýtať tak raz za dve mesiace aj to je nervózny......a prosím ťa ako je to keď obvinený pracuje v zahraničí a chodí domov každé dve týždne....vtedy sa nič nedeje, lebo aj to mi vždy povedal vyšetrovateľ, že čaká kým sa vráti zo zahraničia....takto pomaly ide mesiac za mesiacom. Môžem sa na to niekde odvolať?
  Ďakujem....
  Nina, keď si si vedomá, že vyšetrovateľ nekoná, obráť sa na verejného ochrancu práv JUDr. Dubovcovú. Žiadaj prešetriť postup prokuratúry a tiež krajskej prokuratúry a upozorni na prieťahy. Musíš všetko vydokladovať, čo si v tejto veci urobila na konkrétnych úradoch. Kontakt si vygoogli.

  branislavp je offline (nepripojený) branislavp

  branislavp
  branislavp Pozri príspevok
  Nina, keď si si vedomá, že vyšetrovateľ nekoná, obráť sa na verejného ochrancu práv JUDr. Dubovcovú. Žiadaj prešetriť postup prokuratúry a tiež krajskej prokuratúry a upozorni na prieťahy. Musíš všetko vydokladovať, čo si v tejto veci urobila na konkrétnych úradoch. Kontakt si vygoogli.
  Pokračovanie .... Len si to poriadne ustráž, aby sa Ti náhodou nestalo, že to budú sušiť 3 roky a odpoveď dostaneš takú, že podľa takého a onakého zákona bohužiaľ trojročná doba je premlčaná a nedá sa s tým už nič robiť.

  GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

  GabiZ
  Odoprieť právo na nazretie do spisu možno len v prípravnom konaní. Závažným dôvodom na odmietnutie oboznámenia sa so spisom je tá skutočnosť, že by sa nazretím do spisu napomohlo k narušeniu alebo ohrozeniu účelu vyšetrovania poškodením alebo zničením dôkazov, ktorých vykonanie sa ešte nepodarilo zabezpečiť alebo ochrániť, alebo by sa narušila objektivita dôkazov usvedčujúcich páchateľa. Obzvlášť sa odmieta nazretie do spisu v počiatkoch vyšetrovania, keď hrozí zahladenie dôkazov a marenie vyšetrovania najviac. Z uvedených dôvodov sa môže žiadateľovi oprávnenému nazrieť do spisového materiálu odoprieť jeho právo, pretože je potrebné ho vypočuť.
  Závažnosť dôvodov, z ktorých orgán činný v trestnom konaní toto právo odmietol, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je prokurátor povinný urýchlene preskúmať (treba požiadať prokurátora o prešetrenie, či vyšetrovateľ mal právo odmietnuť vám nahliadnutie do spisu a musí to byť zdôvodnené). Ak právo nahliadať do spisu a s ním spojené ostatné práva uvedené v odseku 1 zo závažných dôvodov odmietol prokurátor, na žiadosť osoby, ktorej sa odmietnutie týka, je nadriadený prokurátor povinný urýchlene preskúmať dôvodnosť odmietnutia. Tieto práva nemožno odoprieť obvinenému a obhajcovi a poškodenému po tom, čo boli upozornení na možnosť preštudovať spisy. T.j ak aj prokurátor odmietol nahliadnutie do spisu, môže to preskúmať ešte krajský prokurátor. Vyšetrovateľ síce môže tvrdiť, že on si to odôvodni, ale prokurátor zhodnotí, či boli veci v spise také závažné, že mohol vám odmietnuť do spisu nahliadnuť.

  Čo sa týka dožiadania. Dožiadanie sa vybavuje spravidla do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak dožiadanie nemožno vykonať v tejto lehote, dožiadaný orgán o tom vyrozumie dožadujúci orgán. Toto všetko teda by malo byť v spise uvedené.

  Máte ešte ďalšiu možnosť a to: Obvinený, poškodený a zúčastnená osoba majú právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.

  Zo skúseností môžem povedať, že v určitých prípadoch pomôže nielen žiadosť o prešetrenie postupu policajta ale následne i sťažnosť, ktorú potom riešil aj kontrolný orgán KR PZ s tým, že správa o šetrení išla priamo na ministerstvo vnútra.

  GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

  GabiZ
  Nina5 Pozri príspevok
  prosím ťa lujza.j ja ako poškodená môžem byť informovaná v akom stave sa nachádza vyšetrovanie? Ten vyšetrovateľ nie je ale vôbec ochotný ma o ničom informovať, len mi povie že prebiehajú úkony a je to na dobrej ceste ale to mi hovorí od septembra....môžem sa opýtať tak raz za dve mesiace aj to je nervózny......a prosím ťa ako je to keď obvinený pracuje v zahraničí a chodí domov každé dve týždne....vtedy sa nič nedeje, lebo aj to mi vždy povedal vyšetrovateľ, že čaká kým sa vráti zo zahraničia....takto pomaly ide mesiac za mesiacom. Môžem sa na to niekde odvolať?
  Ďakujem....
  Aj keď je v zahraničí a vedia, že chodí domov každé dva týždne, majú páky na to, aby ho predvolali na vypočutie. Môžu ho dať i predviesť. Je to všetko len na úkonoch, ktoré robí vyšetrovateľ a hoci ako tu bolo spomenuté majú možno veľa práce, vo veľa prípadoch to "flákajú". I keď je veľký úspech to, že konanie začalo v júli a v septembri už bolo vznesené obvinenie. Je zrejmé, že bolo dostatok dôkazov na obvinenie, čo aj prokurátor odobril, preto odvolanie zamietol. V trestných veciach je to veľmi komplikované a ak má šikovného právnika, všetko sa to ešte môže zvrtnúť i tak, že nakoniec ho z toho vytiahne. Každopádne to, čo som písala predtým by som na vašom mieste urobila.

  Slayer666 je offline (nepripojený) Slayer666

  Slayer666
  branislavp Pozri príspevok
  Pokračovanie .... Len si to poriadne ustráž, aby sa Ti náhodou nestalo, že to budú sušiť 3 roky a odpoveď dostaneš takú, že podľa takého a onakého zákona bohužiaľ trojročná doba je premlčaná a nedá sa s tým už nič robiť.
  Premlcat sa to nemoze, lebo bolo vznesene obvinenie, teda lehota neplynie.

  Nina5 je offline (nepripojený) Nina5

  Nina5
  Dobrý večer. Rozhodla som sa, že napíšem dozorujucemu prokurátorovi, aby ma informoval o prípade a odstránil prieťahy. Prosím Vás je na takúto žiadosť určený vzor?
  Ďakujem.

  GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

  GabiZ
  Nina5 Pozri príspevok
  Dobrý večer. Rozhodla som sa, že napíšem dozorujucemu prokurátorovi, aby ma informoval o prípade a odstránil prieťahy. Prosím Vás je na takúto žiadosť určený vzor?
  Ďakujem.
  Nie nie je na to určený vzor.

  Nina5 je offline (nepripojený) Nina5

  Nina5
  GabiZ Pozri príspevok
  Nie nie je na to určený vzor.
  GabiZ prosím ťa kde by som našla ten vzor? Veľmi by mi to pomohlo......Ďakujem

  GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

  GabiZ
  Ako som písala, vzor neexistuje. Stačí ak popíšete skutočnosti, ktoré ste v kocke opísali tu s tým, že hlavne uvediete značku konania, ktorej sa vec týka a všetko ostatné už je v spise, ktorý potom prokurátor preskúma. Vy jednoducho napíšete okolnosti a dôvody, pre ktoré podávate sťažnosť formou listu.

  Nina5 je offline (nepripojený) Nina5

  Nina5
  Napísala som dozrievajúcemu prokurátorovi žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovania a odstránenie prieťahov...prosím Vás je určená doba do kedy by mi mal odpovedať?
  Ďakujem....

  GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

  GabiZ
  Nina5 Pozri príspevok
  Napísala som dozrievajúcemu (dozorujúcemu) prokurátorovi žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovania a odstránenie prieťahov...prosím Vás je určená doba do kedy by mi mal odpovedať?
  Ďakujem....
  V trestnom poriadku lehota nie je stanovená, je stanovené len to, že prokurátor musí žiadosť preskúmať a žiadateľa o výsledku informovať. V zákone o prokuratúre je však stanovené, že prokurátor je povinný vybaviť podnet do dvoch mesiacov od jeho podania. V odôvodnených prípadoch rozhodne o predĺžení tejto lehoty bezprostredne nadriadený prokurátor. Pokiaľ ste podali žiadosť o preskúmanie postupu policajta, tak je to vlastne podnet, pretože zákon o prokuratúre hovorí, že podnetom sa rozumie písomná alebo ústna žiadosť, návrh alebo iné podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „podávateľ podnetu“), ktoré smeruje k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti, najmä aby podal návrh na začatie konania pred súdom alebo opravný prostriedok, aby vstúpil do už začatého konania alebo vykonal iné opatrenia na odstránenie porušenia zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktorých vykonanie je podľa zákona oprávnený. Takže do tých 2 mesiacov by mala byť vaša žiadosť vybavená.
  Naposledy upravil GabiZ : 27.02.13 at 07:58

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Nina5 Pozri príspevok
  Dobrý večer.
  Prosím vás o radu. Po vznesení obvinenia vyšetrovateľom sa obžalovaný odvolal a prokurátor zamietol odvolanie, tak sa odvolal na krajskú prokuratúru a zobral si právnika. Krajská prokuratúra dala prípad došetriť. Samozrejme teraz obhajca naťahuje vyšetrovanie ako sa len dá. Prosím vás je nejaká doba do kedy treba ukončiť došetenie? Keď sa spýtam vyšetrovateľa v akom stave sa to nachádza odpovie, že prebiehajú úkony a je to na dobrej ceste. Toto trvá už 2 mesiace. Prosím aj o radu ako mám postupovať, aby sa to pohlo ďalej.
  Ďakujem za každú radu, veľmi mi tým pomôžete.
  Nina ...a Ty nesleduješ dianie na Slovensku ???

  Tvoj problém trvá 2 mesiace .........môj trval napríklad cca rok , pokiaľ došlo k súdu , kde to už bolo rýchlejšie ...
  Ale sú kauzy , kde sa to všetko naťahuje aj viac rokov ...

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Nina5 Pozri príspevok
  Bruchač to sa ťaha od 2. júla 2012 a 24. septembra vzniesol vyšetrovateľ obvinenie....potom sa jeho advokát odvolal....a vyšetrovateľ ma o ničom neinformuje povie že nie je informačná kancelária.....asi tak nejak....
  add. 1 - nie som Bruchač ...

  add. 2 - vyšetrovateľa by som poučil o svojich právach ...( nech si prdel robí z plasteliny ...) , nakoľko :

  Skupinu osôb, ktoré sú oprávnené nazerať do spisov určuje ustanovenie Trestného poriadku.
  Patria sem obvinený, obhajca, poškodený a zúčastnená osoba, splnomocnenec, ustanovený opatrovník, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník a súdny tajomník.
  Také isté právo má zákonný zástupca obvineného, poškodeného a zúčastnenej osoby, ak sú tieto osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Nina5 Pozri príspevok
  Ďakujem....prepáč že som ti skomolia nick, mrzí ma to naozaj. A do spisu mi odmietol nazrieť a povedal, že on si to vie zdôvodniť a nedovolil nazrieť ani obvinenému a ani jeho právnemu zástupcovi. Aspoň tak mi to povedal....
  Vyšetrovateľ je povinný oboznámiť s právami ...

  Jedná sa o

  Trestný poriadok
  Predpis č. 301/2005 Z. z.
  § 49

  (1) Orgán činný v trestnom konaní je povinný pri prvom kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej forme informácie o jeho právach v trestnom konaní a o organizáciách na pomoc poškodeným vrátane služieb nimi poskytovaných.
  Príloha vyšetrovacieho spisu - výpovede je toto - musí byť ( ja mám )..

  https://docs.google.com/viewer?a=v&q...Ys990pWeRyfFiw

  Ak nemáš , vyšetrovateľ nedal ???...nuž vytlač a otrep mu o hlavu ...

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.