Zavrieť

Porady

Účtová osnova - Rusko - je tu k dispozícií?

xpetruskax

xpetruskax je offline (nepripojený) xpetruskax

xpetruskax
Ahojte, prosím Vás nemá náhodou niekto preloženú účtovú osnovu pre Rusko? Alebo nemá náhodou niekto priradené ruské účty k našim slovenským?

Zavádzame ďalšiu krajinu a potrebovala by som spraviť nejaký prevodový mostík medzi ruskou a slovenskou účtovnou osnovou.

Ďakujem pekne za odpoveď a pomoc.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  srska

  srska je offline (nepripojený) srska

  srska
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať
  Naposledy upravil srska : 10.07.13 at 10:21
  Richard

  Richard je offline (nepripojený) Richard

  admin Richard
  Účtová osnova pre podnikateľov v roku 2013

  Sekcia účtovej osnovy:
  • Časť I. Dlhodobý majetok
  • Oddiel II. Výrobné zásoby
  • Časť III. Náklady na výrobu
  • Časť IV. Hotové výrobky a tovar
  • Oddiel V. Hotovosť
  • Oddiel VI. Výpočty
  • Oddiel VII. Kapitál
  • Časť VIII. Finančné výsledky  Nie. Názvy účtov typ Detail účet
  Časť I. Dlhodobý majetok
  01 Dlhodobý majetok Aktívne Súpis
  02 Odpisy dlhodobého majetku Pasívne Regulačné, contra
  03 Výhodná investícia do hmotného majetku Aktívne Súpis
  04 Dlhodobý nehmotný majetok Aktívne Súpis
  05 Amortizácia nehmotného majetku Pasívne Regulačné, contra
  07 Zariadenie musí byť inštalovaná Aktívne Súpis
  08 Investície do dlhodobého majetku Aktívne Súpis
  08-1 Land Acquisition Aktívne Súpis
  08-2 Obstaranie prírodných zdrojov Aktívne Súpis
  08-3 Výstavba stálych aktív Aktívne Súpis
  08-4 Obstarania nehnuteľností, strojov a zariadení Aktívne Súpis
  8.5 Nákup dlhodobého nehmotného majetku Aktívne Súpis
  08-6 Preklad mladých zvierat v hlavnom stáda Aktívne Súpis
  08-7 Obstaranie dospelých zvierat Aktívne Súpis
  09 Odložené daňové pohľadávky Aktívne Súpis
  Oddiel II. Výrobné zásoby
  10 Materiály Aktívne Súpis
  10-1 Surovín a materiálov, Aktívne Súpis
  10-2 Zakúpené polotovary a komponenty, štruktúry a komponenty Aktívne Súpis
  10-3 Palivo Aktívne Súpis
  10-4 Obaly a obalové materiály Aktívne Súpis
  10-5 Náhradné diely Aktívne Súpis
  10-6 Ostatné materiály Aktívne Súpis
  10-7 Materiály uvedené v spracovateľskom smere Aktívne Súpis
  10-8 Stavebné hmoty Aktívne Súpis
  10-9 Zariadenia a spotrebiče pre domácnosť Aktívne Súpis
  10-10 Zvláštne vybavenie a uniforma skladom Aktívne Súpis
  10-11 Špeciálne zariadenie a špeciálne oblečenie v prevádzke Aktívne Súpis
  11 Každý chovateľ a krmiace Aktívne Súpis
  14 Opravných položiek k hmotnému majetku Pasívne Regulačné, contra
  15 Verejné obstarávanie a obstaranie hmotného majetku Aktívne Kalkulácie, inventarizácia
  16 Odchýlka v hodnote dlhodobého hmotného majetku Aktívne Pasívne Regulačné, kontrárne - ďalšie
  19 Daň z pridanej hodnoty k nadobudnutému majetku Aktívne Vypočítaná
  19-1 Daň z pridanej hodnoty na obstaranie dlhodobého majetku Aktívne Vypočítaná
  19-2 Daň z pridanej hodnoty o robených nehmotných aktív sa Aktívne Vypočítaná
  19-3 Daň z pridanej hodnoty k nadobudnutému zásob používaný vo výrobe Aktívne Vypočítaná
  Časť III. Náklady na výrobu
  20 Hlavné výrobné Aktívne Kalkulácie, inventarizácia
  21 Polotovary vlastnej výroby Aktívne Súpis
  23 Sekundárna produkcia Aktívne Kalkulácie, inventarizácia
  25 Výrobné náklady Aktívne Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
  26 Všeobecné prevádzkové náklady Aktívne Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
  28 Manželstvo vo výrobe Aktívne Pasívne Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
  29 Productions služieb a zariadení Aktívne Kalkulácie, inventarizácia
  Časť IV. Hotové výrobky a tovar
  40 Výstupom produktov (práca, služby) Aktívne Súpis
  41 Tovar Aktívne Súpis
  41-1 Tovar je na sklade Aktívne Súpis
  41-2 Maloobchodný tovar Aktívne Súpis
  41-3 Kontajnery na tovar a nezaťažená Aktívne Súpis
  41-4 Zakúpené výrobky Aktívne Súpis
  43 Hotové výrobky Aktívne Súpis
  44 Predajné náklady Aktívne Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
  45 Tovar odoslaný Aktívne Vypočítaná
  46 Dokončenej fázy na nedokončených prác Aktívne Súpis
  Oddiel V. Hotovosť
  50 Hotovosť Aktívne Súpis
  50-1 Pokladník organizácie Aktívne Súpis
  50-2 Prevádzkové hotovosť Aktívne Súpis
  50-3 Menové nástroje Aktívne Súpis
  51 Bežné účty Aktívne Súpis
  52 Devízové ​​účty Aktívne Súpis
  55 Zvláštne bankové účty Aktívne Súpis
  55-1 Akreditívov Aktívne Súpis
  55-2 Šekové knižky Aktívne Súpis
  55-3 Vkladové účty Aktívne Súpis
  57 Prevody v ceste Aktívne Súpis
  58 Finančné investície Aktívne Súpis
  58-1 Akcie a podiely Aktívne Súpis
  58-2 Dlhové cenné papiere Aktívne Súpis
  58-3 Poskytnuté úvery Aktívne Súpis
  58-4 Vklady v rámci partnerstva Aktívne Súpis
  59 Opravných položiek k majetku Aktívne Regulačné, contra
  Oddiel VI. Výpočty
  60 Platby dodávateľom a zmluvným partnerom Aktívne Pasívne Vypočítaná
  62 Osady s odberateľmi a zákazníkmi Aktívne Pasívne Vypočítaná
  63 Opravné položky k pochybným pohľadávkam Pasívne Regulačné, contra
  66 Krátkodobé výpožičky Pasívne Vypočítaná
  67 Dlhodobé úvery a iné zdroje financovania Pasívne Vypočítaná
  68 DPH Výpočty daní a poplatkov Pasívne Vypočítaná
  68 PIT Výpočty daní a poplatkov Pasívne Vypočítaná
  68 NPAD Výpočty daní a poplatkov Pasívne Vypočítaná
  68 Daň z príjmov Výpočty daní a poplatkov Pasívne Vypočítaná
  68 Daň z predaja Výpočty daní a poplatkov Pasívne Vypočítaná
  69 Výpočty v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti Pasívne Vypočítaná
  69-1 Výpočty na sociálne poistenie Pasívne Vypočítaná
  69-2 Výpočet dôchodkového systému Pasívne Vypočítaná
  69-3 Výpočty povinného zdravotného poistenia Aktívne Súpis
  70 Platby zamestnanci o mzdách Aktívne Pasívne Vypočítaná
  71 Mzdy Aktívne Pasívne Vypočítaná
  73 Osady sa zamestnanci na ostatných transakcií Aktívne Pasívne Vypočítaná
  73-1 Výpočty z úverov Aktívne Pasívne Vypočítaná
  73-2 Osady na náhradu materiálnej škody Aktívne Pasívne Vypočítaná
  75 Osady s akcionármi Aktívne Pasívne Vypočítaná
  75-1 Osady z vkladov v autorizovaných (podiel) kapitálové Aktívne Pasívne Vypočítaná
  75-2 Výpočty príjmov platieb Aktívne Pasívne Vypočítaná
  76 Osady s rôznymi dlžníkmi a veriteľmi Aktívne Pasívne Vypočítaná
  76-1 Osady pre poistenie majetku a osôb Aktívne Pasívne Vypočítaná
  76-2 Likvidácia poistných udalostí Aktívne Pasívne Vypočítaná
  76-3 Výpočty v dôsledku dividend a iných príjmov Aktívne Pasívne Vypočítaná
  76-4 Výpočty na uloženej čiastky Aktívne Pasívne Vypočítaná
  76-5 Osady s dlžníkmi a veriteľmi Aktívne Súpis
  77 Odložené daňové záväzky Pasívne Vypočítaná
  79 Vnútornej dohody Aktívne Pasívne Vypočítaná
  79-1 Výpočty na vybrané vlastnosti Aktívne Pasívne Vypočítaná
  79-2 Vysporiadanie bežných transakcií Aktívne Pasívne Vypočítaná
  79-3 Výpočty týkajúce sa zmluvy o správe trustového majetku Aktívne Pasívne Vypočítaná
  Oddiel VII. Kapitál
  80 Základný kapitál Pasívne Sklad
  81 Vlastné akcie (akcie) Aktívne Sklad
  82 Kapitálové rezervy Pasívne Sklad
  83 Ďalšie splatený kapitál Pasívne Sklad
  84 Nerozdelený zisk (neuhradená strata) Aktívne Pasívne Sklad
  86 Špeciálne financovanie Pasívne
  Časť VIII. Finančné výsledky
  90 Odbyt Aktívne Pasívne Porovnajte
  90-1 Príjem Aktívne Pasívne Porovnajte
  90-2 Náklady na predaj Aktívne Pasívne Porovnajte
  90-3 Daň z pridanej hodnoty Aktívne Pasívne Porovnajte
  90-4 Spotrebné dane Aktívne Pasívne Porovnajte
  90-5 Vývozné clá Aktívne Pasívne Porovnajte
  90-9 Zisk / strata z predaja Aktívne Pasívne Porovnajte
  91 Ostatné výnosy a náklady Aktívne Pasívne Porovnajte
  91-1 Ostatné výnosy Aktívne Pasívne Porovnajte
  91-2 Ostatné náklady Aktívne Pasívne Porovnajte
  91-9 Saldo ostatných nákladov a výnosov Aktívne Pasívne Porovnajte
  94 Manká a škody z poškodenia majetku Aktívne Pasívne Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
  96 Rezervy na záväzky Pasívne
  97 Náklady budúcich období Aktívne
  98 Výnosy budúcich období Pasívne Súpis
  98-1 Príjmy v budúcich obdobiach Pasívne Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
  98-2 Splatné príjmy Pasívne Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
  98-3 Nadchádzajúce príjmy vynikajúce nedostatky zistené v posledných niekoľkých rokoch Pasívne Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
  98-4 City Rozdiel medzi sumou majú byť pokryté z vinníkov, a náklady na nedostatky hodnoty Pasívne Kalkulácie, kolektívne - distribúcia
  99 Zisky a straty Aktívne Pasívne Finančné - Scoring
  Off-bilančnej účet
  001 Najatý majetok Aktívne Súpis
  002 Položky zásob prijal pre skladovanie Aktívne Súpis
  003 Materiály prijaté na recykláciu Aktívne Súpis
  004 Tovar prijaté na zákazku Aktívne Súpis
  005 Zariadenie prijaté na inštaláciu Aktívne Súpis
  006 Účtovné formy Aktívne Súpis
  007 Odpísané dlhy insolventné dlžníkmi Aktívne Vypočítaná
  008 Záruky prijaté Aktívne Vypočítaná
  009 Záruky vydané Aktívne Vypočítaná
  Naposledy upravil Richard : 10.07.13 at 10:58

  Účtová osnova - Rusko - je tu k dispozícií?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.