Zavrieť

Porady

Elektronické schránky, eID a www.slovensko.sk

Spoločnosť pôsobí na trhu IT. Zaoberá sa najmä odborným poradenstvom v oblasti elektronického podpisu. Lektorujeme školenia na tému elektornický podpis, elektronická komunikácia, digitalizácia procesov v organizácii, elektronické schránky a na iné aktuálne témy súvisiace s eGovernmentom. Taktiež vyvíjame open source softvér. ...viac
Pokiaľ komunikujete so štátom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk, v novom roku vás čakajú zmeny, ktoré súvisia najmä s vydávaním nových občianskych preukazov eID. Podľa najnovších informácií, od 1.2.2014 budú vytvorené nielen fyzickým, ale aj právnickým osobám elektronické schránky. Do nich sa budete môcť prihlasovať len pomocou eID. Doteraz sa na UPVS prihlasujete cez meno a heslo.

Pokiaľ teda patríte medzi podnikateľov, ktorí používajú viac než často tento portál, odporúčam v novom roku čo najskôr vybaviť nový eID, samozrejme aj s kvalifikovaným certifikátom pre ZEP. Elektronické schránky sa mali zriadiť od 1.1.2014, posunuli to na 1.2.2014, môže sa stať, že sa to ešte predĺži.

Elektronické schránky budú slúžiť na komunikáciou so štátnou správou, budú zriadené aj pre fyzické aj pre právnické osoby. Konateľ – štatutár si po prihlásení vyberie z možností či ide konať ako fyzická osoba alebo zastupovať spoločnosť. Pokiaľ si schránku neaktivujete, komunikácia so štátnom prebieha rovnako, ako v tomto čase, všetky úradné listiny budete dostávať v papierovej podobe. Pri zániku spoločnosti bude schránka deaktivovaná na základe informácie z obchodného registra.

BTW: eID môžete potom používať aj na novom portáli Finančnej správy. Prihlásite sa nie cez meno a heslo, ale cez zaručený elektronický podpis.
Autor článku
Monika Imrichová
elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, lektorovanie, open-source
JWC s.r.o.
Profil z katalógu odborníkov Porada / Odbornici
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Pochváliť
JUDr. Eva Blazyová
Aktuálne mám informáciu, že nový ZEP na občianskom preukaze nieje plnohodnotná náhrada, nakoľko na podpisovanie dokumentov slúži práve klasický ZEP a nie ten, ktorý je na občianskom preukaze. Ním sa podpísať dokument nedá, ním je možné urobiť len samotné podanie. Považujem to za dosť veľkú nedokonalosť, nakoľko ak občan chce napr. podať návrh na obchodný register, nebude mu postačovať len občiansky preukaz, ale potrebuje aj ZEP. Je však možné využiť napr. aj zep.disig.sk.

Doterajšie občianske preukazy formátu Európskej únie, ktoré vydávame od júla 2008, pozostávajú z polykarbonátovej karty, do ktorej je laserom vygravírovaná podoba tváre a osobné údaje občana. eID karta má navyše na zadnej strane elektronický kontaktný čip, na ktorom budú uložené údaje občana uvedené na občianskom preukaze, teda napríklad meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a údaje o platnosti dokladu. Ak bude mať držiteľ nového občianskeho preukazu záujem, čip môže obsahovať aj iné údaje potrebné napr. pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu /ZEP/. Ten bude v elektronickej komunikácii občana s úradmi či komerčnými inštitúciami rovnocennou náhradou klasického ručného podpisu.

Ako už bolo spomenuté, pomocou ZEP možno elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v klasickom „úradnom“ svete vyžadujú písomnú formu a vlastnoručný podpis. ZEP nahrádza písomnú formu vlastnoručného podpisu.


Ak sa občan rozhodol pre využívanie elektronických služieb a určil si svoj BOK, pri preberaní nového dokladu s kontaktným čipom má možnosť požiadať pracovisko oddelenia dokladov OR PZ o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu ZEP, táto možnosť platí pre občana kedykoľvek počas platnosti dokladu, nielen pri jeho vydaní na pracovisku. Ak sa občan rozhodne pre používanie ZEP, pri preberaní eID karty si zvolí svoj ZEP PIN a môže si zvoliť aj ZEP PUK. Vydanie certifikátu s platnosťou na 5 rokov bude bezplatné.

Kvalifikovaný certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí držiteľovi certifikátu. Verejný kľúč je informácia slúžiaca na overenie správnosti ZEP vyhotoveného pomocou súkromného kľúča, ktorým je tajná informácia slúžiaca na vyhotovenie ZEP elektronického dokumentu. Verejný aj súkromný kľúč sa zvyknú označovať názvom kryptografické kľúče.

ZEP nie je možné získať, je možné ho len vytvoriť.

Na vytvorenie ZEP pomocou eID karty sú potrebné v nej uložené kryptografické kľúče a kvalifikovaný certifikát. Podmienkou je mať nainštalovaný program pre prácu s eID kartou a čítačku čipových kariet kompatibilnú s eID kartou.

Ministerstvo vnútra pri spúšťaní projektu eID kariet zabezpečí pre občanov aj čítačky čipových kariet. Každý občan, ktorý si aktivuje BOK, bude mať možnosť v prípade záujmu bezplatne dostať jednu čítačku. Cieľom je podpora rozvoja a využívania eGovernment služieb.

ref: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&s...kazy-eid-karty11. Čo je potrebné k tomu, aby občan mohol vytvárať ZEP pomocou eID?


Na vytváranie ZEP prostredníctvom eID musia byť splnené nasledovné podmienky:
- eID s platným kvalifikovaným certifikátom uloženým ma čipe eID,
- počítač vybavený
--- o kontaktnou čítačkou čipový kariet a príslušnými ovládačmi,
--- o softvérovým vybavením pre eID,
--- o aplikáciou pre vytváranie ZEP,
- občan musí poznať svoj BOK kód a ZEP PIN.

V prípade vytvárania ZEP pri online komunikácii so službami verejnej moci musí byť PC občana navyše vybavené:
- pripojením do Internetu,
- internetovým prehliadačom s nainštalovanou aplikáciou pre vytváranie ZEP.

12. Kde môže občan získať softvérové vybavenie potrebné pre používanie eID

Kompletné softvérové vybavenie potrebné k vytváraniu ZEP-u prostredníctvom eID bude dostupné na portáli MV SR (www.minv.sk) a na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).

ref: Elektronická identifikačná karta /eID/ a zaručený elektronický podpis/ZEP/ - odpovede na časté otázky (pdf) http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&s..._spravy=185298

Softvér pre používateľov elektronických občianskych preukazov https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/
1 0
JWC s.r.o. JWC s.r.o.

JWC s.r.o. je offline (nepripojený) JWC s.r.o.

Spoločnosť pôsobí na trhu IT. Zaoberá sa najmä odborným poradenstvom v oblasti elektronického podpisu. Lektorujeme školenia na tému elektornický podpis, elektronická komunikácia, digitalizácia procesov v organizácii, elektronické schránky a na iné aktuálne témy súvisiace s eGovernmentom. Taktiež vyvíjame open source softvér. ...viac
Pochváliť
JUDr. Eva Blazyová
Aktuálne mám informáciu, že nový ZEP na občianskom preukaze nieje plnohodnotná náhrada, nakoľko na podpisovanie dokumentov slúži práve klasický ZEP a nie ten, ktorý je na občianskom preukaze. Ním sa podpísať dokument nedá, ním je možné urobiť len samotné podanie. Považujem to za dosť veľkú nedokonalosť, nakoľko ak občan chce napr. podať návrh na obchodný register, nebude mu postačovať len občiansky preukaz, ale potrebuje aj ZEP. Je však možné využiť napr. aj zep.disig.sk.
To čo napísal predo mnou avalik je síca pravda, ale treba si ujasniť pojmy.

Zaručený elektronický podpis sa na občianskom preukaze nenachádza. Na občianskom preukaze sa nachádza kvalifikovaný certifikát, ktorý slúži na tvorbu a overenie zaručeného elektornického podpisu. Kvalifikovaný certifikát je v zmysle platnej legislatívy. Nový eID spĺňa všetky kritéria, ktoré sú stanovené k vytvorenie zaručenému elektronickému podpisu.

Dopĺňam však dôležité informácie, ktoré absentujú skoro všade. K tomu, aby ste mohli vytvoriť zaručený elektronický podpis, potrebujete nasledovné:

1. kvalifikovaný certifikát
2. bezpečné zariadenie
3. aplikáciu na podpísanie dokumentov ZEP-om

Kvalifikovaný certifikát je na eID, bezpečným zariadením je práve eID.

Teraz k tej aplikácii. Ministerstvo vnútra SR síce ponúka zdarma aplikáciu, ale to je aplikácia na prácu s eID. Do detailov nechcem zachádzať, lebo je to komplikované. Musím však povedať, že je to veľmi zle prezentovaná aplikácia - zle podané, k čomu aplikácia slúži.

Samotné eID vám postačuje iba v prípade, že podávate cez www.slovensko.sk podanie, ktoré neobsahuje žiadnu prílohu. eID využijete pri podpísaní samotného podania a teda pri webovom podpisovaní, alebo to môžeme nazvať podpísaní formulára.

Na podpísanie príloh už potrebujete ďalšiu aplikáciu, v ktorej si samotnú prílohu podpíšte. Tú potom posielate na OR SR ako prílohu podania.

Je teda potrebné, aby ste okrem eID disponovali aj s klientskou aplikáciou, v ktorej podpíšete samotný dokument - prílohu podania. Na trhu sú v súčasnosti dve od dvoch spoločností, plus je portál zep.disig.sk.

Keď to zhrniem, nemusíte si kupovať čipovú kartu a KC od akreditovanej CA, čím ušetríte cca 100 Eur prvotných výdavkov, ale postačuje vám eID. Musíte si ale zakúpiť ďalšiu aplikáciu, v ktorej podpíšete dokument. Tú Ministerstvo zdarma neposkytuje.
3 0
JWC s.r.o. JWC s.r.o.

JWC s.r.o. je offline (nepripojený) JWC s.r.o.

Spoločnosť pôsobí na trhu IT. Zaoberá sa najmä odborným poradenstvom v oblasti elektronického podpisu. Lektorujeme školenia na tému elektornický podpis, elektronická komunikácia, digitalizácia procesov v organizácii, elektronické schránky a na iné aktuálne témy súvisiace s eGovernmentom. Taktiež vyvíjame open source softvér. ...viac
Pochváliť
nemethn
Zdravím, potreboval by som poradiť. Keď mám ZEP ktorej sa blíži koniec platnosti a mám aj eID s novým ZEP-om, potrebujem si ešte predlžovať starý ZEP alebo nový ZEP je plnohodnotná náhrada kompatibilná s QSign a môžem ju použiť pre komunikáciu s DÚ a s Obchodným registrom (podávanie návrhov, atd)?
Keď stačí ten nový ZEP, ako mám postupovať napríklad s DÚ?
Pekne ďakujem!
nemethn
Zdravím, potreboval by som poradiť. Keď mám ZEP ktorej sa blíži koniec platnosti a mám aj eID s novým ZEP-om, potrebujem si ešte predlžovať starý ZEP alebo nový ZEP je plnohodnotná náhrada kompatibilná s QSign a môžem ju použiť pre komunikáciu s DÚ a s Obchodným registrom (podávanie návrhov, atd)?
Keď stačí ten nový ZEP, ako mám postupovať napríklad s DÚ?
Pekne ďakujem!
Starý KC už nemusíte obnovovať, postačí Vám nový KC na eID. Na DÚ postupujte tak, že sa v prvom kroku prihlásite na DÚ cez možnosť zaručený elektronický podpis. Tým si nový KC kvázi zaregistrujete. Potom už robíte úkony, ktoré potrebujete. Malo by to byť bezproblémové. Ešte chcem upozorniť, že pokiaľ používate eDane, tak treba chvíľu počkať, kým sa nový KC zaregistruje. Vraj pár minút, neviem však, čo to znamená pár minút. Dajte tomu tak pol hodinu a malo by to fungovať aj cez eDane.
1 0
denial denial

denial je offline (nepripojený) denial

Pochváliť
da sa ten novy obciansky (eID) resp. k nemu pridelena elektronicka schranka pouzit aj na komunikaciu s policiou a sudmi (ze mi predvolanie na vysluch zaslu tam) a vsetkymi dalsimi uradmi (obecny urad, stavebny urad, danovy urad, obchodna inspekcia, ...) ?

viem s tym novym eID podat napr. aj priamo zalobu na sud cisto elektronicky?

(vsetko mam teraz na mysli ako fyzicka osoba nepodnikatel)

eID plati 10 rokov a certifikat/podpis len 5 rokov, co potom, treba si ho nejak zlozito predlzit/generovat novy, je to zadarmo?

da sa poziadat o vybavenie noveho obcianskeho preukazu aj mimo okresu trvaleho bydliska ci nie?
preukaz potom dorucia postou/kurierom, alebo treba na policiu znova chodit druhykrat pren (na pockanie to asi nebude)?

ako vyhodu eID tam napr. uvadzaju, ze si mozem potom elektronicky nahlasit napr. zmenu trvaleho bydliska - na zaklade coho - co k tomu treba dodat a ako?
a potom mi zadarmo poslu novy obciansky s novym bydliskom alebo ako to funguje?

da sa BOK / PIN jednoducho zmenit?

vdaka.
0 0
Ing. Ľubomír Janoška Ing. Ľubomír Janoška
Pochváliť
denial
da sa ten novy obciansky (eID) resp. k nemu pridelena elektronicka schranka pouzit aj na komunikaciu s policiou a sudmi (ze mi predvolanie na vysluch zaslu tam) a vsetkymi dalsimi uradmi (obecny urad, stavebny urad, danovy urad, obchodna inspekcia, ...) ?
viem s tym novym eID podat napr. aj priamo zalobu na sud cisto elektronicky?
Samotný nový OP nestačí, treba špeciálny SW od Ministerstva vnútra (neviem, čo dokáže a čo nedokáže) a čítačku čipových kariet.
0 0
JWC s.r.o. JWC s.r.o.

JWC s.r.o. je offline (nepripojený) JWC s.r.o.

Spoločnosť pôsobí na trhu IT. Zaoberá sa najmä odborným poradenstvom v oblasti elektronického podpisu. Lektorujeme školenia na tému elektornický podpis, elektronická komunikácia, digitalizácia procesov v organizácii, elektronické schránky a na iné aktuálne témy súvisiace s eGovernmentom. Taktiež vyvíjame open source softvér. ...viac
Pochváliť
denial
da sa ten novy obciansky (eID) resp. k nemu pridelena elektronicka schranka pouzit aj na komunikaciu s policiou a sudmi (ze mi predvolanie na vysluch zaslu tam) a vsetkymi dalsimi uradmi (obecny urad, stavebny urad, danovy urad, obchodna inspekcia, ...) ?

viem s tym novym eID podat napr. aj priamo zalobu na sud cisto elektronicky?

(vsetko mam teraz na mysli ako fyzicka osoba nepodnikatel)

eID plati 10 rokov a certifikat/podpis len 5 rokov, co potom, treba si ho nejak zlozito predlzit/generovat novy, je to zadarmo?

da sa poziadat o vybavenie noveho obcianskeho preukazu aj mimo okresu trvaleho bydliska ci nie?
preukaz potom dorucia postou/kurierom, alebo treba na policiu znova chodit druhykrat pren (na pockanie to asi nebude)?

ako vyhodu eID tam napr. uvadzaju, ze si mozem potom elektronicky nahlasit napr. zmenu trvaleho bydliska - na zaklade coho - co k tomu treba dodat a ako?
a potom mi zadarmo poslu novy obciansky s novym bydliskom alebo ako to funguje?

da sa BOK / PIN jednoducho zmenit?

vdaka.
No ono je to zatiaľ kvázi komplikované, lebo napríklad nie všetky obce majú procesy elektronizované, mám pocit, že je to len polovica, možno ani to nie. Na občianskom preukaze sa nachádza kvalifikovaný certifikát, pokiaľ požiadate o jeho vydania.

Pre vydanie nového eID je potrebné, aby ste osobne išli vyplniť žiadosť, ale pokiaľ tam chcete aj kvalifikovaný certifikát pre tvorbu zaručeného elektronického podpisu, tak musíte si aj preň príst osobne - nakoľko po vydaní kvalifikovaného certifikátu podpisujete dokumentáciu o vydaní tohto certifikátu a tá musí byť podpísaná bezprostredne pri vydaní KC. Takže nie je možné doručenie poštou.

BOK/PIN sa dá zmeniť, dá sa zmeniť koľkokrát chcete a kedykoľvek chcete. eID platí 10 rokov, to, či Vám o 5 rokov vydajú KC zdarma, v to môžeme len dúfať, podľa mňa to bude záležať od toho, koľko peňazí bude mať dané Ministerstvo . Nenašla som informácie, čo s vydaním KC na ďalšiých 5 rokov. Ako sa bude vydávať a či sa zaň bude platiť.

Ing. Ľubomír Janoška píše, že na to treba špeciálny softvér. Pri vydaní eID si inšalujete aplikáciu, ktorá slúži na prácu s eID, neslúži na samotné podpisovanie, čo si mnohí mýlia. Potom na stránke slovensko.sk si môžete stiahnuť . Potom si môžete zdarma stiahnuť xzep signer, ktorá slúži na podpisovanie pdf dokumentov - ktorú môžu byť súčasťou samotného podania vo forme prílohy. Ide však len pod Windwsom. Keď by som teda mala odpovedať na Vašu otázku komplexne:

Pokiaľ na eID máte kvalifikovaný certifikát a teda ste oň požiadali, pomocou eID môžete komunikovať so všetkými inštitúciami, ktoré umožňujú komunikovať elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Pokiaľ by malo byť súčasťou Vášho podania nejaký dokument (potvrdenie, prehlásenie a neviem čo všetko), tak s najväčsou pravdepodobnosťou budete potrebovať aj aplikáciu, v ktorej tieto dokumenty podpíšete. S koľkými inštitúciami budete komunikovať záleží od pripravenosti danej išntitúcie/obce/mesta.
BTW: V súčasnosti finančná správa nie je napojená na slovensko.sk a musíte na doručenie daňového priznania použiť financnasprava.sk
1 0
denial denial

denial je offline (nepripojený) denial

Pochváliť
Vdaka za odpovede. Plus toto mi este odpisali z helpdesku:

Ďakujeme za Vaše otázky. Zriadenie elektronických schránok upravuje
zákon č. 305/2013 Z. z. [.pdf, 247.6 kB] o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente). Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR
pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby,
orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva.
Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej
republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. Podľa zákona sa automaticky
zriaďujú elektronické schránky aj pre fyzické osoby podnikateľov,
ktorí sú zapísaní v živnostenskom registri SR, právnické osoby
zapísané v obchodnom registri SR a orgány verejnej moci, ktorými sú
ministerstvá a ostatné ústredné orgány, orgány štátnej správy,
orgány územnej samosprávy (obce a kraje), profesijné komory (notári,
advokáti, exekútori) a inštitúcie, na ktoré je zo zákona prenesený
výkon verejnej moci. Ostatné subjekty musia o zriadenie schránky
požiadať prostredníctvom na to určených formulárov.
Elektronické schránky sú dostupné prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy na adrese www.slovensko.sk. V súčasnosti môžete Vašu
elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy využívať
iba na komunikáciu s orgánmi verejnej moci.
Prístup do elektronickej schránky má každá k nej oprávnená osoba
(majiteľ schránky) prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu,
ktorý je aktivovaný pre elektronické služby a má vydaný tzv.
bezpečnostný osobný kód (BOK). Takéto občianske preukazy sa začali
vydávať od 1.12.2013. Viditeľným znakom takýchto občianskych preukazov
je malá pozlátená plôška na zadnej strane preukazu (čip). V prípade,
že majiteľ má takýto občiansky preukaz ale nemá ho aktivovaný pre
elektronické služby alebo si nie je istý aktiváciou, mal by navštíviť
príslušný útvar Policajného zboru SR. Pre elektronickú komunikáciu sú
ďalej potrebné čítačka karty a príslušné softvérové vybavenie. Na
prístup a disponovanie so schránkou je možné splnomocniť oprávnenú
osobu a určiť jej rozsah oprávnení.
Na to, aby mohla byť elektronická schránka využívaná na elektronické
doručovanie, musí byť aktivovaná na doručovanie. Schránky orgánov
verejnej moci sú aktivované na doručovanie súčasne s ich zriadením.
Občania a fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci) si o aktiváciu
môžu požiadať kedykoľvek. Právnické osoby si do 1.5.2015 môžu
požiadať o aktiváciu. Po 1.5.2015 budú všetky schránky právnických
osôb povinne aktivované.
Návod na aktiváciu schránky nájdete na:
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/N...od_verzia2.pdf
Podanie na inštitúciu či úrad z elektronickej schránky môžete podať
cez službu všeobecná agenda. Službu všeobecná agenda je možné
využívať až po aktivácii schránky na doručovanie. Konkrétnu
inštitúciu, ktorú chcete kontaktovať vyhľadáte pomocou služby lokátor
služieb. Link: https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Postup pri službe všeobecná agenda nájdete na:
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/N...d_v2_final.pdf
Viac informácií o elektronickej schránke nájdete aj na:
https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka/
Od 23. apríla 2014 môžete využívať novú aplikáciu XZep Signer [.zip,
28.7 kB], ktorá slúži na podpisovanie samostatných príloh vo formáte
.pdf zaručeným elektronickým podpisom. Podmienkou úspešnej inštalácie
aplikácie XZep Signer je mať nainštalovanú najnovšiu aplikáciu
D.Signer/Xades. Aplikácia je dostupná pre operačné systémy Windows XP/
7/8 a spustíte ju kliknutím na súbor XZep.exe. Na vytvorenie zaručeného
elektronického podpisu prostredníctvom eID karty je potrebné vybrať
kvalifikovaný certifikát SVK eID ACA.
ZEP na eID karte si môžete dať nahrať pri preberaní eID karty na
príslušnom policajnom riaditeľstve. Bližšie informácie ohľadom eID
kariet Vám poskytne Ministerstvo vnútra SR, ktoré je garantom vydávania
eID kariet. Kontakt: 0800222222
Používateľskú príručku služieb ohlasovne nájdete na:
https://portal.minv.sk/wps/wcm/conne...3-7ab5ecc4e660

Ak by sa Vám vyskytol problém pri využívaní Ústredného portálu
verejnej správy, neváhajte nás kontaktovať.
S pozdravom
Helpdesk ÚPVS
0 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 6, Posledný príspevok: 25.10.11
  2. Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 02.07.04
  3. Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 18.06.04
  4. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 11.06.04
  5. Príspevkov: 11, Posledný príspevok: 04.06.04