Zavrieť

Porady

Pracovná cesta v Rusku - SZČO

Ahojte, pridávam súvisiacu otázku k téme prac. cesta v Rusku - SZČO.

Totižto ide o To, že SZČO v r. 2013 chodil na turnusy do Ruska, ale príjmy fakturoval slovenskej s.r.o. Riešila som, či mu môžem uplatniť v cesťákoch stravné a s tým súvisiace výdavky za všetky dni, ktoré bol na území Ruska, teda viac ako 183 dní. Nakoľko tam skutočne bol viac ako 183 dní ( s tým sa nedá nič robiť), myslím si, že nárok na stravné má za celé obdobie trvania v Rusku. Zadala som aj otázku na FS a odpoveď v určitej časti ma zaskočila. Tu je celá odpoved z FS:

Dobrý deň,

Finančné riaditeľstvo SR k Vášmu podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) uvádza nasledovné:
Podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami sú aj výdavky daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách, a to na stravovanie (v závislosti od skutočnosti, či je FO na tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej ceste), ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste. V súvislosti s uplatňovaním daňových výdavkov musí byť v súlade s týmto ustanovením splnená podmienka, že daňovník musí činnosť vykonávať v inom mieste, ako je miesto, v ktorom svoju činnosť pravidelne vykonáva. Len ak je splnená táto podmienka, môže si podnikateľ uplatniť výdavky podľa citovaného ustanovenia zákona. Pojem miesto pravidelného vykonávania činnosti zákon o dani z príjmov priamo nedefinuje. Takýmto miestom môže byť napr. miesto podnikania uvedené v živnostenskom oprávnení, miesto, v ktorom má daňovník zriadenú prevádzku, kanceláriu a podobne, ale aj miesto výkonu podnikateľskej činnosti zmluvne dohodnuté.
Pri vykonávaní dlhodobej podnikateľskej činnosti v zahraničí treba rozlíšiť, či miesto pravidelného výkonu podnikateľskej činnosti má daňovník v zahraničí, alebo sa jedná o pracovnú cestu daňovníka.
Podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je stravné vynaložené daňovníkom s príjmami z podnikania za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové písmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Na daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorého miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, je v zahraničí, sa nevzťahuje ustanovenie § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov v tom zmysle, že sa u neho nejedná o pracovnú cestu, a teda si v daňových výdavkoch nemôže uplatňovať počas výkonu svojej činnosti výdavky na stravovanie, ubytovanie, cestovné a nevyhnutné výdavky (cestovné náhrady) ako pri vykonanej pracovnej ceste.
Takémuto daňovníkovi patrí vynaložené stravné podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov za každý odpracovaný deň vo výške stanovenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, v súčasnej dobe 4 eurá za jeden odpracovaný deň.

K daňovej povinnosti daňovníka s príjmami zo živnosti dosiahnutými v zahraničí uvádzame nasledovné:
Z informácií v predmetnom podaní nie je zrejmé, či daňovníkovi z titulu vykonávania slovenskej živnosti na území Ruskej federácie vznikla stála prevádzkareň alebo nie.
Podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnenej pod č. 31/1998 Z. z., ďalej len zmluva) zisky z podnikateľskej činnosti rezidenta SR podliehajú zdaneniu len v SR, ak tento rezident nevykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte (v Ruskej federácii) prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená. Ak sa podnikateľská činnosť vykonáva v Ruskej federácii prostredníctvom stálej prevádzkarne, môžu sa spomenuté zisky rezidenta SR zdaniť v Ruskej federácii, ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni.
Problematika vzniku stálej prevádzkarne je riešená v článku 5 zmluvy.
Ak bol v predloženom prípade daňovník počas zdaňovacieho obdobia rezidentom SR na daňové účely a na území Ruskej federácie mu vznikla stála prevádzkareň, právo na zdanenie príjmov viažucich sa k tejto stálej prevádzkarni má Ruská federácia. Rezident SR má povinnosť daňovo si vysporiadať v SR všetky svoje celosvetové príjmy, t. j. aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov na území Ruskej federácie. V tomto prípade sa v zmysle článku 23 zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov rezidenta SR plynúcich z činnosti stálej prevádzkarne umiestnenej na území Ruskej federácie použije metóda zápočtu dane zaplatenej v Ruskej federácii.
Ak rezident SR svoju činnosť na území Ruskej federácie nevykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne tam umiestnenej, svoj príjem zdaní iba na území SR a to podľa ustanovení zákona o dani z príjmov platného v SR. Metóda na zabránenie dvojitého zdanenia týchto príjmov sa v takomto prípade neuplatní.K tomu zvýraznenému:

To akože ak tam pravidelne chodil na turnusy, tak mu môžem započítať len stravné vo výške 4,- eur? (Stravné na území Ruskej federácie je 39 Eur). Alebo som to zle pochopila? Prosím Vás, čo si o tom myslíte? Ďakujem pekne.
Naposledy upravil mondes : 24.01.14 at 10:09
3 komentárov     zbaliť
racham Prosím Vás ja by som sa chcela opýtať keď pracuje živnostník napr. Nemecku tak musia strhávať zrážkovú daň ale len ak tam pracuje menej ako 183 dní. V prípade, že viac tak musí podávať daňové priznanie v Nemecku. Prípadne tam zaplatiť daň, Samozrejme aby neplátil zrážkovú dań môže si vybaviť oslobodenie frajštenung. ??? Toto platilo som to vyčítala niekde. A teraz čítam Vašu odpoveď a asi stačí všetko riešiť na Slovensku. Ale napr jednému živnostníkovy vyrubili po 2 rokoch daň aj napriek tomu že na slovensku príjmy celosvetové zdanil. čo sa biji s výrokom z Vašej odpovede o zamedzení dvojitom zdanení
ak sa viete vyjadriť budem rada. ďakujem
Anik prosím Ťa založ si svoju tému - otázku, dokonca to ani nesúvisí s témou. Iba sa to tu stratí a odpovede sa asi nedočkáš.
racham ďakujem si milá, s témou to súvisy až moc ale asi tomu chápeš až moc dobre keď si usúdila
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Anik je offline (nepripojený) Anik

  Anik
  Aj ja sa zapojím do tejto diskusie, lebo sme tiež každoročne riešili tento problém. Jednoznačne z tých pokynov vychádza 4 eurá na 1 deň, čo sa mne osobne zdá strašne málo, keď vezmem v úvahu SZČO, ktorého v podstate situácia donúti ísť pracovať na živnosť a napr. ak chce zarobiť je od rodiny preč aj úplne min. 3 týždne častejšie je to ešte dlhšia doba. Príjem má 12 eur/hod.
  Do výdavkov si môže dať napr. za 21 dní 84 eur chcela by som vidieť, že sa za tie 3 týždne tam aj vystravuje aj sa postará o hygienu. Príde daňové priznanie náklady niesu. Zaplatí vysokú daň, následne vysoké odvody a zistí,že je to všetko o ničom.
  Hlavne, že euro poslanci, ak opomenie našich - majú obrovské výhody a pracujúci človek má právo na 4 eurá denne, je to horšie ako žobračenka.
  Nenachádzam slov na toto svinstvo, keby určili aspoň nejakú akceptovateľnú sumu.
  Mondes, takže jednoznačne z toho vychádzajú 4 eurá v takomto prípade.
  mondes Vďaka, no som z toho zhrozená. Máš pravdu vo všetkom, čo píšeš. Muž je donútený odísť od rodiny za prácou do zahraničia, pretože doteraz pracoval na SK, ale to doslova živoril. (konkrétne ten človek, ktorého riešim) Tam zarobí, ale tie peniaze prinesie tu a tu ich míňa, tu sa "točia" jeho peniaze a za odmenu ešte aj daň vysokú musí z toho zaplatiť. To je spravodlivosť. Nech zdvihnú platy tu na SK, aby chlapi nemuseli odchádzať z domu a potom nech sa páči, podľa príjmu aj daň zaplatia.
  17 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  mondes V r. 2013 nie. Začal chodiť do Ruska od 1.3.2013 na 5 týždňové turnusy. Ale čo ja viem, tak všetci, čo choda vonku z môjho okolia si normálne uplatňujú stravné tej ktorej krajiny.
  mondes Prosím, nikto sa už k tomu nevyjadrí?
  Mila123 kde bol ubytovaný? ako tam cestoval? ostatné výdavky s prácou v Rusku si ako riešila?
  avalik musis zistit ci mu v Rusku vznikla stala prevadzkaren, ak ano mam za to, ze cinnost vykonavana v Rusku je viazana na tuto prevadzkaren a vtedy si nemoze uplatnit cestovne nahrady na SK - ak mu ale stala prevadzkaren v Rusku nevznikla, tak by sa malo vychadzat z miesta podnikania uvedeneho v ZL
  Mila123 tú prevadzkáreň si over, ale veľký predpoklad je , že ju nemá zriadenú....
  ja som toho názoru, že i tak si nemôže uplatniť ani celodenné diéty, ubytovanie, cestovné, pretože to nebola jeho služobná cesta ale pravidelný výkon podnikateľskej činnosti (i keď v Rusku), toľko môj názor
  avalik doplnila som linky
  mondes Neviem, presne kde bol ubytovaný, cestoval letecky, a ostatné výdavky neriešil nijako, nakoľko tá slovenská firma platila zaňho letenku aj ubytovanie, tak samozrejme si to dá ona do N. V podstate je to ako zamestnanecký pomer, ale čo už, je rád, že má prácu.
  Mila123 letenky a ubytovanie nie je nepeňažný príjem pre szčo?
  už prestávam ......
  mondes No to máš pravdu, ale on potom o to menej vyfakturoval, ale doklady na uplatnenie výdavkov samozrejme nemá.
  Replasťačka Práve tiež rozmýšľam nad výdavkami SZČO ( cestovné, stravné v zahraničí ), myslím, že cenové ponuky s kalkuláciou, v ktorej sú tieto výdavky zahrnuté a je objednávka, ktorá potvrdzuje dohodnutú cenu a následne sú vyfakturované , obstoja aj pri kontrole. Idem robiť DP pre môjho syna, skvelý tip. Vďaka Avalik.
  Mila123 aký tip? nepochopila som......
  timejka200 no ja som to tiež podobne robila mám objednávku, cenovú kalkulácu - práca v Nemecku a uplatnujem 45 Eur na jeden den , zdržiaval sa tam skoro celýrok domov chodil len občas. Szčo...
  mondes Tiež nechápem s tou objednávkou a cenovou kalkuláciou.
  jozefinka prosím môžete mi tú objednávku objasniť? nerozumiem ako to súvisí spolu?
  Replasťačka SZCO dostal objednávku na stavebné práce v zahraničí na základe predloženej cenovej ponuky ( kalkulácie ), v ktorej boli zahrnuté cestovné náklady, stravná jednotka, položka za práce, ubytovanie mu poskytuje odberateľ ako nepeňažné plnenie. Pracuje v Belgicku väčšinu roka, práce v zahraničí sa striedajú s prácami vykonanými v tuzemsku. Miesto podnikania má v tuzemsku, nevznikla mu stála prevádzkareň v zahraničí ( zdržiaval sa tam cca 175 dní v roku ). V nákladoch si uplatnil aj stravné a cestovné náhrady podľa dohodnutej cenovej kalkulácie.
  Topas podľa mňa myslia toto z témy Cestovné a stravné náhrady SZČO pracujúcej v zahraničí: Už to tu bolo veľakrát preberané.
  Na ŽL má určený predmet podnikania a miesto podnikania. Ak nemá určenú, resp. vytvorenú´prevádzku, je miestom podnikania bydlisko.
  Keďže je manžel SZČO, tak poskytuje inej osobe službu. (Výraz pracuje je vhodný vtedy, ak je v pracovnom pomere.) Skôr než začne službu poskytovať, mal by mať objednávku, resp. zmluvu o obsahu a rozsahu danej služby, cenu, ktorú musí niekomu vyfaktúrovať. Náklady na cestu do Rakúska, stravné, noclažné by mali tvoriť jednu z kalkulovaných položiek ceny služby.
  Z nejasného zadania otázky by som skôr usúdila, že manžel je síce SZČO, ale jeho výkon práce napĺňa štatút zamestnanca inej firmy, čo je v rozpore so zákonom.
  Mila123 nezabudni na miesto pravidelného výkonu práce, to je rozhodujúce, a nie to, že mám niekde bydlisko a na ňom evidovanú živnosť........
    zbaliť

  Pracovná cesta v Rusku - SZČO

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.