Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Bednarova J je offline (nepripojený) Bednarova J

  Bednarova J
  JUDr. Jana Bednárová, advokátka
  § 680 ods.2 a 3 Obciansky zakonnik
  (2) Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná.

  (3) Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dohodou ustanovené. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ.

  + zakon 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
  6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  oko11 rozumiem, ...ale to znamená, že ja nemôžem ako nový vlastník dať výpoveď?
  Bednarova J nie z dovodu zmeny v osobe prenajimatela, iba zo zakonneho, alebo zmluvneho dovodu podla vyssie cit.zakonov
  oko11 takže ako nový vlastník by som mohol dať výpoveď nájomného vzťahu z dôvodu, že pozemok chcem užívať sám ?
  Bednarova J kto je najomcom?
  Podla § 677 OZ
  (1) Zrušiť nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, iba výpoveďou.
  (2) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, nájomnú zmluvu možno vypovedať pri nájmoch nehnuteľností v trojmesačnej lehote a pri nájmoch hnuteľných vecí v jednomesačnej lehote.
  § 678
  Ustanovenia o výpovednej dobe, vyprataní a odovzdaní platia iba vtedy, ak zmluva alebo osobitné predpisy neustanovujú inak.
  § 6 z.č.504/2003
  Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak.
  Okrem toho pozrite aj z akych dovodov ju mozno vypovedat podla zmluvy.
  Kvaka Bednarova J, doplň toto v komentári do svojej odpovede, nech je kompletná.
  oko11 Ďakujem.
    zbaliť

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  no veru ... bolo sa treba informovať predtým! A majiteľ ti to nepovedal?

  Môžeš jedine vypovedať zmluvu .. ale pri pôde platia špeciálne podmienky

  Kúpil som ornú pôdu . Doterajší užívateľ mi ju však nechce vydať. Má vraj uzavretú NZ s predošlým vlastníkom. Má pravdu?Prechádza NZ na mňa?Podľa akého zákona?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.