Zavrieť

Porady

Môže sa vydať povolenie na zriadenie trhového miesta aj fyzickej osobe, ktorá nie je živnostníkom, len sám chce predávať z vlastnej záhrady? A aké povolenie treba na to?

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, či sa dá predávať vlastné ovocie alebo zelenina zo záhrady aj keď osoba NEMÁ živnostenské oprávnenie? Aké povolenie treba na to a odkiaľ?
Počula som niečo, že od 1.1.2014 treba žiadať povolenie od obecného úradu, kde chce predávať.
A obecný úrad aké povolenie mu vydá?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Bednarova J je offline (nepripojený) Bednarova J

  Bednarova J
  §3 z.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

  Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
  (1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec. 4) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta (§ 4). Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, 4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty predloží, obec povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydá; obec je povinná predložené dokumenty uchovávať päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle alebo elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.
  (2) Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
  (3) Obec všeobecne záväzným nariadením /5/ upraví predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, najmä
  a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
  b) druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
  c) trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
  d) technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom [§ 2 ods. 1 písm. f)],
  e) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.
  §3/4 zivnostensky zakon
  (4) Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, 23p) ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon.23r)
  Naposledy upravil Bednarova J : 09.04.14 at 12:52
  alicka6 Veľmi pekne Vám ďakujem. Veľmi ste nám pomohla.

  Terezia13 je offline (nepripojený) Terezia13

  Terezia13
  obec vydá povolenie na vytvorenie trhového miesta, ale pri predaji pestovateľských prebytkov sa nemusí vydávať povolenie
  potom je možné ale najistejšie je spýtať sa v konkrétnej obci, zatiaľ je to len v začiatkoch a postupy nie sú rovnaké
  vždy sa musí predajca hlásiť na obecnom úrade, to je jeho povinnosť a obec mu poskytne informáciu, ako má ďalej postupovať
  alicka6 Ďakujem za odpoveď.
  alicka6 Ďakujeme pekne.

  Môže sa vydať povolenie na zriadenie trhového miesta aj fyzickej osobe, ktorá nie je živnostníkom, len sám chce predávať z vlastnej záhrady? A aké povolenie treba na to?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.