Zavrieť

Porady

kedy mi daňový úrad vráti nadmerný odpočet?

Dobrý deň prajem, stala som sa dobrovoľným platiteľom dph od 7.1.2014. Za mesiac január 2014 mi vznikol nadmerný odpočet (predovšetkým kvôli tomu, že som si uplatnila dph zo zásob). Vo februári znovu nadmerný odpočet. Blíži sa dátum k podaniu DP k dph za marec a mne stále nebol vrátený nadmerný odpočet za január, ani sa mi neozval DÚ na kontrolu. Do kedy má DÚ povinnosť vrátiť tento nadmerný odpočet? Podmienky pre lehotu 30 dní zrejme nespĺňam, nakoľko som nebola platcom dph za posledných 12 prechádz. mesiacov.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  maped je offline (nepripojený) maped

  maped
  áno, v DP DPH sa vždy označuje splnenie podmienok, ak ich nespĺňaš, asi budú postupovať zápočtom
  9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  vilob to znamená, že budú čakať kým mi v DP nevyjde daňová povinnosť?? a keď mi budú vychádzať iba nadmerné odpočty? Do kedy mi môžu zadržiavať peniaze (počítam totiž s nimi)?
  maped najlepšie by bolo informovať sa priamo u správkyne na DÚ, neviem Ti viac pomôcť.
  vilob žiaľ, asi máš pravdu...
  veronikasad kedy si podával DP za mesiac január a február 2014 (dátum) ?
  vilob za január - 25.2.2014 a za február - 25.3.2014
  veronikasad Keďže február má menej ako 30 dní, NO do lehoty na podanie DP za mesiac marec nedostaneš ...
  vilob viete mi prosím povedať, do kedy ešte môžem čakať, že sa mi ozve DÚ na kontrolu? Mám všetko v poriadku, ale už len pri predstave, že má prísť kontrola som v strese. Predpokladala som, že 30 dní uplynie 24.4.2014
  veronikasad Zle som počítala - 30 dní od 25.3. Daňovú kontrolu už asi nestihnú, vydrž do zajtra, príp. kontaktuj správcu dane, ak chceš NO použiť na zápočet s daň.povinnosťou za marec,
  vilob počkám ešte do zajtra a v piatok pôjdem na dú osobne. Ďakujem za rady.
    zbaliť

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  § 79
  Nadmerný odpočet
  Na začiatok

  (1) Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaruvyrubenej colným úradom (s účinnosťou od 1. januára 2013).

  --------
  Platí za predpokladu, že nemáš nedoplatky na iných daniach ....
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  vilob áno, ale v odseku 2 sú podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu a jedna z nich je, že subjekt bol platiteľom dph za posledných 12 mesiacov - no a to som ja nebola.
  vilob (2) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak
  a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
  b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  c) platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov.29b)
  veronikasad Na teba sa vzťahuje odst. 1 - ak nebola zahájená kontrola - termín vrátenia je do 30 dní od podania DP za mesiac február.
    zbaliť

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  vilob (Dnes 20:20) áno, ale v odseku 2 sú podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu a jedna z nich je, že subjekt bol platiteľom dph za posledných 12 mesiacov - no a to som ja nebola.
  vilob (Dnes 20:21) (2) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak
  a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
  b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  c) platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov.29b)


  Pre Teba platí odstavec 1. bod 2.
  2. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaruvyrubenej colným úradom (s účinnosťou od 1. januára 2013).
  6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  vilob áno? a tých 30 dní sa počíta kalendárnych alebo pracovných?
  Tweety KD
  vilob Dosť ma už peniažky súria, preto ma to tak zaujíma. V DP k dph som pri riadku 32 "Nadmerný odpočet" nezaškrtla x, nakoľko nespĺňam podmienky §79 ods.2.
  vilob Ak správne počítam, tak od 25.3.2014 uplynie 30 dní presne zajtra. To znamená, že už zajtra by mi mali peniaze nabehnúť na účet?
  Tweety No áno, ak ho nepoužijú na zaplatenie inej dane,(nedoplatku) ale o tom, musíš dostať oznámenie.
  vilob nemám žiadne nedoplatky
    zbaliť

  kedy mi daňový úrad vráti nadmerný odpočet?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.