Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  mackoivan je offline (nepripojený) mackoivan

  mackoivan
  Ak vám spravuje ekonomiku profesionálna firma (správca) - svoj bezpečnostný projekt IS má- a od Vás ho po poslednej úprave príslušných predpisov nikto nebude vyžadovať. Nájdi si tu témy, už sa to viac krát preberalo Ale ak chceš môžem ti poslať kontakt na firmu (stojí to cca 300 Eur

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Aký bezpečnostný projekt, ak je dom, len jeden dom je SVB?!

  Štatutár vykonáva v SVB vôľu vlastníkov, jeho činnosť kontroluje RADA vlastníkov.
  Radu? Každý vlastník môže, má právo vidieť všetky doklady domu ako jeho spoluvlastník.

  Správa domu môže spracovávať osobné údaje vlastníkov bytov bez ich súhlasu na základe zákona o OSOBNÝCH ÚDAJOV vlastníka bytu.

  182ka presne definuje, čo sú osobné údaje pre vlastníka bytu.

  Sú to zo zákona:

  Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

  V zozname nie sú uvedené stavy, spotreby spoločných meracích zariadení v bytoch zariadení na meranie dodaného tepla a vody do bytu, tieto zariadenia slúžia na rozpočítanie spoločných nákladov domu. Pre vlastníka bytu sú bezpredmetné, nepotrebuje ich. Pre život potrebuje, aby bola v byte voda a teplo. Tiež aj teplá voda? Ich zverejňovanie? Nie je povolené. Je zo zákona možné ich utajovanie pred spoluvlastníkmi domu, ktorí v konečnom dôsledku musia uhradiť všetky spoločné náklady, len zo zákona, správa domu ich rozpočíta, je povinná rozpočítať na jednotlivé byty !!! Či nie???

  Proti komu sa majú, musia chrániť vlastníci, spoluvlastníci domu? Voči sebe? Za nemalý peniaz ..., či na hrudi HADA si pestovať, chovať?!

  Ak je viac domov v spoločenstve? Isto, každý dom má osobné údaje, ktoré sa týkajú len a len jeho domu, správa domu ich nemôže zverejniť všeobecne. Vlastníci bytov, už môžu?

  O bezpečnosť svojho majetku sa musí postarať , vlastník, vlastník nehnuteľnosti. Indiáni sa pokúšali, im patrila ...

  Vie mi niekto vypracovať bezpečnostný projekt pre SVB?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.