Zavrieť

Porady

Výpočet „dlžky započítanej praxe“ a platovej triedy + tarifný plat - zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Potrebujem vedieť čo sa do „dlžky započítanej praxe“ započítava a čo nie (škola, materská, nezamestnanosť,....?)
Ak bola chybne vypočítaná (resp. mzdová účtovníčka urobila chybu), dá sa nárokovať spätne? Ak áno, tak aké obdobie? Závisí od nej totiž zaradenie do platovej triedy a ak ak bola vypočítaná zle, pracovník dostáva nižší tarifný plat.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Papierniková je offline (nepripojený) Papierniková

  Papierniková
  Zo zákona 553/2003 Z.z.

  § 6
  Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

  (1) Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 12 platových stupňov. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.11a)

  (2) Započítaná prax podľa tohto zákona je

  a) odborná prax,

  b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa; túto prax zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti, najviac v rozsahu dvoch tretín.

  (3) Odborná prax na účely tohto zákona je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa.

  (4) Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas

  a) skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom12) platným v čase jej vykonávania,

  b) civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,

  c) starostlivosti o dieťa

  1. zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky,

  2. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť ustanovenú osobitnými predpismi,

  d) hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,13)

  e) doktorandského štúdia4) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti,

  f) vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu.14)

  (5) Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.

  (6) Zamestnancovi, ktorý bol do platovej triedy výnimočne zaradený podľa § 5 ods. 10, zamestnávateľ z dĺžky započítanej praxe odpočíta dva roky.

  (7) Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 11 sa postupuje podľa odsekov 2 až 5.

  Z uvedeného ustanovenia vyplýva, čo sa považuje za započítanú prax. Ak bola chybne započítaná a na základe toho bol zamestnanec nesprávne zaradený, má nárok na doplatenie najviac 3 roky späť.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Pinocchio Dakujem, z tohoto mi ale este nie je jasna jedna vec - ci sa tam zapocitava aj studium na ucnovskej skole, ak pocas nej zamestnanec vykonaval odbornu prax
  Papierniková Vysokoškolské ani stredoškolské štúdium sa pre účely zákona o odmeňovaní nepovažuje za započítateľnú prax. Z toho by som usúdila, že nie ... ale je na zamestnávateľovi ako sa postaví k tomu konkrétnemu prípadu ...
  avalik nie, prax pocas studia sa nepocita, pocas studia si sa este len pripravoval na pracu a prax si mal zameranu na zdokonalenie sa v pracovnych zrucnostiach, nepracoval si samostatne ale pod dohladom, po skonceni skoly ale uz pracujes samostatne a teda sa ti prax zapocíta ako je citované vyssie
    zbaliť

  Výpočet „dlžky započítanej praxe“ a platovej triedy + tarifný plat - zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.