Zavrieť

Porady

Rezervy a ich účtovanie

Bol by tu niekto taký láskavý a objasnil mi trošku tému rezervy? je ich účtovanie povinné?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

  KloferHladny
  Rezervy tvoríš na náklady ktoré už vznikli a v budúcom období ťa to bude niečo stáť. Ich presná povinnosť nie je známa. Typický príklad sú rezervy na dovolenky.
  Zamestnanec má právo čerpať dovolenku (ostala mu nevyčerpaná), ale koľko ťa to bude stáť nevieš, pretože skutočná suma sa dopočíta z poslednej známej hodinovej priemerky. Ak stará dovolenka bude čerpaná v 04/2015, potom priemerka bude vypočítaná zo mzdy za I.Q.2015. Ak by si ale rezervu netvorila, mohlo by sa stať, že z firmy odídu aktíva a nebudeš mať z čoho preplatiť dovolenky.
  Nech firma A má zisk pred vytvorením rezervy na dovolenky a po zdanení 10000 EUR. Nech tento zisk je plne krytý peniazmi (cash v banke). Spoločníci ho rozdelia po schválení UZ. V banke je nula, firma I.Q. nefunguje (prišlo zemetrasenie alebo spoločníci ušli do raja), azmestannec má výpoveď, požaduje náhradu za nevyčerpanú dovolenku, ale na účte už nič nie je.
  Nech firma B má zisk pred vytvorením rezervy na dovolenky a po zdanení 10000
  EUR. (je plne krytý peniazmi v banke= ideálny stav prakticky nedosiahnuteľný) Vytvorí rezervyy na nevyčerpané dovolenky 10000. Spoločníci nemajú čo rozdeľovať, zisk po vytvorení rezerv je nula. V banke je 10000. firma I.Q. nefunguje (prišlo zemetrasenie alebo spoločníci ušli do raja), a zmestannec má výpoveď, požaduje náhradu za nevyčerpanú dovolenku, účet v banke je v tomto prípade krytý aspoň v približnej sume.

  účtovne - uzatváraný rok:
  1. 521a/323a odhad btto miezd podľa evidencie dovoleniek a podľa poslednej známej priemerky
  2. 524a/323a odhad odvodov k mzdám podľa bodu 1. a očakávaným odvodov podľa legislatívy platnej na predpokladaný rok čerpania (následujúci)

  účtovne - rok v ktorom sa rezervy použijú (čerpajú):
  323a/331 rezerva
  521/331 rozdiel rezervy a skutočnej mzdy
  323a/336 rezerva
  524/336 rozdiel rezervy a skutočných odvodov

  323a znamená, že rezervy by sa mali analyticky sledovať na "zákonné" to znamená také, ktorých tvorba je súčasne uznaná za daňový náklad v zmysle už spomínaného § 20ZDP a "ostatné" to znamená také, ktorých povinnosť tvorby ukladá zákon o účtovníctve ale ZDP ich neuznáva za daňový náklad (napr. rezervy vyplývajúce z povinnosti vykonávať záručný servis)
  Martina046 Ďakujem Vám za objasnenie. Teda tvoria sa len ak má spoločnosť zisk?
  zlatica76 určite nie - rezervy sa majú tvoriť VŽDY na očakávané náklady, o ktorých vieš, že v danom období vznikli, ale nemáš k tomu riadny účtovný doklad.

  zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

  zlatica76
  Na začiatok je potrebné pozrieť postupy účtovania - konkrétne § 19.

  Až potom, ako zaúčtuješ rezervy, riešiš daňovú uznateľnosť/neuznateľnosť resp. vplyv na daň z príjmov.

  Povinnosť tvoriť rezervy vyplýva z postupov účtovania - že náklady sa majú časovo účtovať v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

  Rezervy a ich účtovanie

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.