Zavrieť

Porady

otázka ku postupu z hľadiska stavebného povolenia pre zriadenie turistických chodníkov a pod.

Dobrý deň

1. Poprosil by som informáciu ohľadne určenia druhu dokumentácie pre povolenie na zhotovenie turistickej, pešej trasy, cyklotrasy, zimnej bežkárskej trasy, bežeckej trasy a podobne, v extraviláne bez konštrukcií vozovkových telies, bez spevňovania povrchu trasy, avšak so:
• základným vybavením tabuľami, značkami, smerovníkmi, rázscestníkmi
• oddychovými prístreškami, infotabuľami
• technickými vybaveniami: lávkami, studničkami a pod
Má to byť územné rozhodnutie?

2. A ďalší stupeň, ak má byť: povolenia k umiestneniu reklamných a informačných tabúľ, drobné stavby?

Trasy majú zmiešaný charakter:
• využívanie miestnych komunikácií
• využívanie lesných ciest, chodníčkov, prtí

3. Majetkovoprávne vzťahy?:
• súhlas na užívanie trasy užívateľmi (väčšinou mesto, mestské lesy) iná forma?

4. Predpokladám, že ak by sa jednalo o spevnenie povrchu nestmelené (štrky) či stmelené, išlo by o stavebné povolenie a podliehalo by to špecializovanému dopravnému povoleniu.

Ďakujem za odpoveď (oslovený špecializovaný úrad ešte žiaľ nereagoval)
Miloš Mičega - CIMOM TN Odpovede :
1. Nie
2. Na povolenie "drobných" a reklamných stavieb treba ohlásenie, resp. stavebné povolenie, prip. územné rozhodnutie.
3. Nekonkrétna otázka.
4. Dtto ako 3.

Pán Vladimír rešpektujem, že ste stavebný technik, ale trvám na tom, čo som už uviedol. Vaša otázka nie je ani tak zložitá, ako komplikovaná, nakoľko sa jedná o mix podotázok, na ktoré sú variantné možnosti odpovedí.

Odporúčam aj pozrieť si definíciu drobnej stavby. Nie vždy je drobná stavba to, čo spĺňa technické podmienky (výška, plocha a i.). Musí spĺňať aj to, že tvorí doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  pracujem v stavebnej agende Miloš Mičega - CIMOM TN
  Otázka nie je ani tak zložitá, ako komplikovaná. Jedná sa o mix podotázok, na ktoré sú variantné možnosti odpovedí, takže nakoniec odpoveď by musela byť doslova seminára práca.
  Nakoľko to tu je už dlhšie bez reakcie, dovolil by som si len túto jednoduchú a krátku odpoveď.
  Vždy, ak chcem vedieť ako postupovať pri "konštrukciách" postupom podľa stavebného zákona (mimo niektorých špecifík, ako napríklad. stavebná uzávera a pod.), musím si odpovedať, čo je stavba a či to čo riešim je stavba.


  Takže výňatok zo stavebného zákona:

  § 43
  Stavba

  Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

  a) spojenie pevným základom,
  b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
  c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
  d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
  e) umiestnenie pod zemou.
  cuchran Otázka je veľmi jednoduchá. Stavba je líniová – žiaľ naše predpisy, vlastne nepoznajú riešenie problematiky takéhoto špecifického druhu stavieb, pretože NEMUSÍ mať legálne spevňovanú obrusnú vrstvu, (následne sa potom štrkuje, vyspravuje... ale to je o inom), a teda svojim spôsobom NEMUSÍ ÍSŤ o KLASICKÉ POŇATIE STAVBY, hoc má napr. aj prístrešky, lávky, smerovníky, čiže ako v otázke uvádzam (ohlasovačky) ale dotýka z hľadiska práva, PRÁV dotknutých majiteľov pozemkov a nehnuteľností – teda účastníkov. Akým spôsobom by to malo prebehnúť, ak nie stavebným konaním, územným rozhodnutím? Teda stavebné právo musí riešiť práva dotknutých subjektov na trase. A rozhodne nie nástenkovým spôsobom, čo je najstrašnejší prostriedok, ako prísť o svoje práva.

  Je mi jasné, že všetky existujúce turistické trasy nemajú okrem nejakých formálnych pečiatok nejakých povoľovacích úradov, rozhodujúc PROTIPRÁVNE ZA dotknutých majiteľov pozemkov a blízkych nehnuteľností, nijaké POVOLENIA dotknutých. A to je to NAJHLAVNEJŠIE, na čo si úradníci ešte nezvykli. Že rozhodujú protiprávne za INÝCH. Alebo legalizáciou sa myslí len evidencia, číslo a to je všetko. Nuž smutné, ak sa spôsobujú aj naďalej skrivodlivosti. Fajn postavili sme trasy, ale akým spôsobom? Je fér ak niekomu vedie trasa pozemkom a on o tom nevie? Nik sa o neho nezaujímal. Nie som sám, čo prehlasuje, že v krajine nemáme jedinú trasu legálne ODSÚHLASENÚ majiteľmi dotknutých pozemkov. Stačí pozrieť do pozemkových máp a zrovnať prekryv s trasami. Samozrejme ľudia často ani nevedia, pretože nepozerajú do katastra a pretrhli sa aj generačné nitky, že im poľom, lúkou, lesom prechádza nejaká cesta. To, že cestičky vznikajú živelne, ani nehovorím. Nechcem zavádzať byrokraciu, je jej vyše hlavy, ale ako odôvodnite, ak prídete s farbou a natriete niekomu značku na jeho plot, hoc tam je stará už roky, (povolenie vydalo asi MNV) a majiteľ pozemku, plotu si to neželá tak a ako aj jeho susedia. Tu predsa musia byť nejaké pravidlá a nie broky v zadku značkára, či žiaľ neželaného turistu. Lebo v lesoch máme aj poľovníkov a vojsť mu do revíra... máme záhradkárov, včelárov, ochranárov, vodné toky, pramene, ich ochranné pásma, vojenské pásma, lesné škôlky, (lesáci)... Stavebný úrad ani nevie nadefinovať okruh zúčastnených. Voľakedy v starej vyhláške (105?...) tento okruh bol vyšpecifikovaný.

  TOTO je podstata vecí, nie, či plním definíciu stavby podľa zákona. Určite vyšliapaný chodník nie je stavbou. Ale nemal by som vyšliapať chodníček a pustiť naň cyklistov, kone, zabetónovať smerový kolík niekomu na lúke. Tu je to pole neorané a priestor pre riešenie a naprávanie chýb.

  Určite par. 43 je definovaná je rozlične vykladateľný.

  Spevnením by sa malo rozumieť akékoľvek spevnenie, ktoré je odlišné od pôvodného pôdneho krytu a má slúžiť k zvýšenej mechanickej pevnosti a odolnosti pôvodného pôdneho krytu. Svojim charakterom je stavebnou úpravou a podlieha stavebnému zákonu a špecifickým normám (navrhovanie lesných komunikácií, účelových komunikácií).
  Spevnenie:
  - nestmelené obrusné vrstvy napr.: štrkové úpravy,
  - stmelené obrusné vrstvy napr.: asfaltový kryt, penetrácia makadamu, stabilizácie spojivom napr. hydraulickým (cementovým, vápenným)

  Môžem odporučiť
  https://drive.google.com/file/d/0Bxn...w?pref=2&pli=1, najmä stať: „Ako sa legalizuje cykloturistická trasa?“

  Zdá sa a je to potvrdené, že úrady v tom nemajú jasno, bol som konzultovať a odpoveďou mi boli vypleštené oči, - preložené, stavebné úrady ešte takú agendu nespracovávali! Viď komunikácia:
  http://cykloproblematika.blogspot.sk...ezmocnost.html
  Otázku som hodil na ministerstvo... som zvedavý na perličky... a odkazy na zákony...

  Nie som žiaden laik v tejto stavebne oblasti, ani v turistickej. http://www.horami.sk/sprievodca/cyklo/ Akurát som veľmi prekvapený, s akým chaosom to všetko (ne)funguje, obchádzajú sa elementárne pravidlá. Ku technickým veciam som spracoval napr.
  https://drive.google.com/file/d/0B4y...w?pref=2&pli=1

  Takže očakával som ku otázkam od úradov odpovede takéhoto druhu:
  (porovnať s http://cykloproblematika.blogspot.sk...ezmocnost.html)
  1. musí byť vydané územné rozhodnutie (ÚR) na základe zhotovenej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) so súhlasnými stanoviskami dotknutých nehnuteľností a pozemkov
  2. k umiestneniu drobných objektov je potrebné oznámenie stavebnému úradu a súhlasné stanovisko dotknutých majiteľov nehnuteľností a pozemkov
  3. DÚR musí obsahovať kladné súhlasné stanoviská majiteľov pozemkov, ktorými trasa prechádza a taktiež súhlas majiteľov susedných nehnuteľností susedných pozemkov
  4. ÚR sa vydáva bez ohľadu na druh spevnenia a vydáva ho špecializovaný dopravný stavebný úrad pri súhlasných stanoviskách dotknutých orgánov organizácii dotknutých majiteľov pozemkov a susedných nehnuteľností.

  Je to ťažké? Rozhodne nie. Len v tom všetci tápu.

  Vlado Čuchran, stavebný technik
  cuchran Končím s touto diskusiou, ďakujem za snahy, vôbec, to ale neposunulo vec ďalej. Myslím, že som jasne formuloval texty. Bagatelizovať problém nie je na mieste.
  cuchran Kdeže, veď prostredie poznám a riešim to ako turista a technik. Toto je odborná téma. Niet s kým sa o tom baviť. Je to tak ako opisujem. Ale oslovím a teším sa na oficiálnu odpoveď... Horúca téma, netýka sa len chodníkov, ale sú tu katastrálne problémy, pozemkové problémy záhradkárskych osád na cudzích pozemkoch, cigánskych osád na cudzích pozemkoch, cudzích objektov, inžinierskych sieti, nevysporiadaných pozemkov železníc, ciest a diaľníc, bremien. A ja by som to chcel mať vyriešené na takých prckách! Týka sa katastrálneho zákona, stavebného, vodného, o telekomunikáciach (zákres sieti do katastra) a neviem akého ešte. Ja som len chcel ísť spravodlivo a podľa zákonov, predpisov, noriem, vytknúť chaos v oblasti, s tým, že poďme ďalej, ale robme to správne a PRÁVNE. Desiatky rokov neriešené! Asi sa nedá. Úradníci sú zaskočení, sedia na stoličkách a neriešia nijak koncepčné veci, právnici nie sú technici, nerozumejú a nejak tí všetci príliš nechodia do prírody...
  chandler myslim, ze to vidis strasne komplikovane to ci je chodnik znaceny alebo neznaceny je uplne jedno. ak to nie je v narodnom parku, ak je riesis to iba s nimi. pristresky samozrejme riesis s majitelom, ale to je tak cele.

  otázka ku postupu z hľadiska stavebného povolenia pre zriadenie turistických chodníkov a pod.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.