Zavrieť

Porady

Ako rozumieť §18 odst.6 a odst.7 zákona 250/2007?

Dobrý deň,
Študujem zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a neviem ako mám porozumieť tomuto paragrafu ( viď nižšie)
§18
(6) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
(7)
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Ak tomu dobre rozumiem, tak či zákazník uplatní reklamáciu do 12-tich alebo po 12-tich mesiacoch, je povinný predajca zaplatiť znalecký posudok?
Nemalo by to byť tak, že po 12-tich mesiacoch by mal znalecký posudok zaplatiť najprv spotrebiteľ a až po uznaní v prospech spotrebiteľa, mu do 14-tich dní predajca zaplatí cenu posudku?
Ďakujem pekne za odpovede.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  Nerozumieš tomu?
  Tak za:
  A) Do 12-tich mesiacov NESMIE zamietnuť reklamáciu, pokiaľ nemá odborný posudok (a tým sa nemyslí nejaké vyjadrenie z obchodu, nejaký slint zo servisu - musí to byť od znalca!) a platí to predávajúci.
  B) Po 12-tich mesiacoch môže už podľa svojho nálezu a vyjadrenia odmietnuť reklamáciu. Ak však chce toto ešte podložiť a dá si vypracovať odborný posudok, tak si ho zaplatí predávajúci. Zároveň označí aj to, komu zákazník (ak opäť nesúhlasí s vybavením) môže dať výrobok na opätovné odborné posúdenie (ktoré si zaplatí zákazník). Ak potom príde zákazník s novým posudkom späť a bude žiadať opätovne reklamovať, predávajúci MUSÍ reklamáciu prijať (teda nemôže ako na začiatku odmietnuť reklamáciu) a vtedy sa to považuje za oprávnenú reklamáciu a predávajúci kupujúcemu náklady musí preplatiť. Ale je tam slovíčko "určenej osobe", teda tej, ktorú uviedol predávajúci skôr.
  Ak zákazník použije iného znalca (nie toho, ktorého odporučil predávajúci) - vtedy predávajúci preplatí náklady, ak reklamácia bola oprávnená, inak nie.

  Ako rozumieť §18 odst.6 a odst.7 zákona 250/2007?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.