Zavrieť

Porady

Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB

ja
Pri aktuálnej bezpečnostnej situácii v EÚ bola na schôdzi SVB položená nie jedna otázka, ako riešiť zákonne a v predstihu očakávané záporné možnosti neriešených vlastníckych práv nadpolovičnej časti vlastníkov pri rizikách ktoré sa dá pri skúsenostiach v EU očakávať :

- vlastník prenajíma byt neznámej osobe bez povinnosti oznámiť ( v rozumnom čase ) komukoľvek v dome jej identitu a dĺžku pobytu
- vlastník neohlasuje skutočný počet osôb v prenajatom byte a pri ročnom zúčtovaní zatajuje skutočný počet osobomesiacov
- vlastník vedome prenajíma byt rizikovým osobám ktoré síce subjektívne ale dôvodne spôsobujú obavy ostatných vlastníkov
-Vlastník odpredá byt bez povinnosti ponuky predaja bytu ostatným vlastníkom osobe ktorá svojou prítomnosťou ( životným štýlom a.p. ) znehodnoti nehnuteľnosti ostatných vlastníkov
-vlastník prevádzkuje vo svojom byte ,,hodinový byt ,, ( vid reklama v Ba http://www.hodinovy-byt.sk/ ) kde je už len otázkou dopytu a súčasťou ponuky predaj drog v krátkodobo prenajatom byte s plným komfortom ...Verím že pribudne xx ďalších dôvodov na debatu o zmene zákona ktorý dostatočne nechráni záujmy vlastníkov proti krátkodobým ,, mini investorom,,.

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať