Zavrieť

Porady

ukončenie zmluvy o dielo

Dobrý deň,chcel by som poprosiť niekoho o zaslanie formuláru o ukončení zmluvy o dielo-Ďakujem
Usporiadat
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

maros1977
Dobrý deň,chcel by som poprosiť niekoho o zaslanie formuláru o ukončení zmluvy o dielo-Ďakujem
Preto zrejme nik doposiaľ neodpovedal, lebo nikomu sa nechcelo Ti napísať, že taký formulár neexistuje. ZoD sa ukončí napr. uplynutím doby na ktorú bola dohodnutá, výpoveďou jednej zmluvnej strany druhej (druhým), odstúpením od zmluvy a dosť často aj tak nenápadne ("bezpapierovo") tým, že na realizácii činností podľa takej ZoD účastníci zmluvy proste netrvajú, nič jeden od druhého nechcú ... až napokon na jej existenciu (podotýkam: právne stále platnej zmluvy - pravdepodobne, podľa textu) sa zabudne.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
maros1977
Dobrý deň,chcel by som poprosiť niekoho o zaslanie formuláru o ukončení zmluvy o dielo-Ďakujem
Ja by som odporúčala pri odovzdaní diela spísať odovzdávací protokol kde sa umožní aj preberajúcemu/objednávateľovi/ vyjadriť sa v akom stave preberá zhotovené dielo/ predmet zmluvy /od zhotoviteľa , prípadne iné náležitosti zistené pri preberaní diela .
A taktiež zhotoviteľ sa vyjadrí v akom stave odovzdáva zhotovené dielo/predmet zmluvy /

Týmto protokolom je v podstate Zmluva o dielo splnená a ukončená .
V prípade vád viditeľných voľným okom ....tieto sa v odovzdavacom protokole uvedú a taktiež sa uvedie aj termín prípadného odstránenia .

Pozrite Obchodný zákonník § 536..Zmluva o dielo ...tam sú všetky náležitosti .
Naposledy upravil Zita5 : 28.07.06 at 16:44
0 0
bv_alexandra bv_alexandra

bv_alexandra je offline (nepripojený) bv_alexandra

súhlasím so Zitkou doplnim pár vetičiek nakoľko je to obor mojmu srdcu blizky
Ukončenie ZoD :
1.Riadnym dokončením a odovzdanim diela
tzn tak ako sa píše vyššie spíše sa protokol o odovzdani a prevzati diela. Do odovzdávacieho protokolu sa píšu vady, ktoré nebrania riadnemu užívaniu diela a dátum ich odstránenia. V prípade ak sú vady diela, ktoré brania užívaniu protokol sa nenapíše, vtedy je dobre spísať zápisnicu o daných vadách a termín do kedy budu odstránené. V prípade ak zhotoviteľ vady neodstráni, objednávateľ nie je povinný mu dielo prevziať, resp môže dať spomínané vady odstrániť treťou osobou a náklady vyfakturovať zhotoviteľovi. Potom už sa dielo odovzdá a tým pádom je ZoD naplnená
2.Odstupenim zo strany objednávateľa
vtedy sa odvolame na články v zmluve uvedené. Väčšinou objednávateľ môže odstupiť od ZoD ak je dielo vykonávane v rozpore s platnými STN,nekvalitou práce, meškaním termínu výstavby, nekvalifikovanými pracovníkmi a pod. Vtedy treba napísať oficialny doporučený dopis, v ktorom je uvedené že odstupujeme od ZoD na základe daných skutočnosti
3, Od ZoD môže odstupiť aj zhotoviteľ a to väčšinou v prípade ak si objednávateľ nesplní záväzky voči zhotoviteľovi - väčšinou finančné.
Takisto treba napísať dopis o odstupeni od ZoD.
Vždy sa treba riadiť podpísanou ZoD a obchodným zákonníkom, aj ked z vlastných skúsenosti viem že objednávateľ si vždy nájde nejaké klučky.
0 0
bv_alexandra bv_alexandra

bv_alexandra je offline (nepripojený) bv_alexandra

prikladám vzor: Protokol o odovzdaní a prevzatí diela
1 0
maros1977 maros1977

maros1977 je offline (nepripojený) maros1977

Ďakujem
veľmi pekne
0 0
bv_alexandra bv_alexandra

bv_alexandra je offline (nepripojený) bv_alexandra

Rado sa stalo
0 0
randy randy

randy je offline (nepripojený) randy

zdravim.....
chcela by som sa opýtať... ak je zmuva uzatvorená do dobu neurčitú, a zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote.... a jedna strana sa rozhodla teda takúto zmluvu vypovedať... existuje nejaký vzor, ako má "vyzerať papier", ktorý informuje druhú stranu????

prosím, ak môžte pomôžte...
ďakujem...
0 0
randy randy

randy je offline (nepripojený) randy

prosím....
poraďte, kto môže....
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
randy
zdravim.....
chcela by som sa opýtať... ak je zmuva uzatvorená do dobu neurčitú, a zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote.... a jedna strana sa rozhodla teda takúto zmluvu vypovedať... existuje nejaký vzor, ako má "vyzerať papier", ktorý informuje druhú stranu????

prosím, ak môžte pomôžte...
ďakujem...


Treba to podať písomne . Predpísané tlačivo k tomu podľa môjho názoru nie je . Treba tam uviesť zmluvné strany , a dôvod poprípade poukázanie na článok zmluvy ...bod .......na základe ktorého vypovedáte Zmluvu o dielo - oddôvodniť vypovedanie . Toto vypovedanie treba doručiť protistrane .
Myslím , že by mohlo predchádzať tomu aj jednanie , kde by to obe strany podpísali , ale ak nie , treba zaslať uvedené vypovedanie zmluvy poštou .
Doporučujem preštudovať k tomuto kroku Obchodný zákonník .

http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik.html#536

Možno sa vyjadrí aj niekto z radu právnikov .
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Máme uzatvorenú zmluvu o dielo so strážnou službou. Zmluva bola uzatvorená v roku 1996 a stále platí. V októbri sa ideme sťahovať do nových priestorov a potrebujem zmluvu vypovedať. Bola uzatvorená na dobu neurčitú, výpovedná doba nie je vôbec v zmluve stanovená. Kedy môžem zmluvu vypovedať, v OZ som nenašla nič o výpovedných dobách týkajúcich sa zmluvy o dielo.
Ďakujem vopred za odpovede
1 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

posúvam si
0 0
rodina1 rodina1

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás
Dáška, niečo je aj tu:
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Defau...ype=1&aid=1653

vyberám:
[hore]Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy až do zhotovenia diela. Ak tak urobí, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a zároveň je povinný nahradiť zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady.
Praktická rada:Objednávateľ môže teda od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom však musí uhradiť vykonané práce a náklady zhotoviteľovi. Oznámenie o odstúpení odporúčame uskutočniť písomnou formou; doručením oznámenia zhotoviteľovi sa zmluva o dielo ruší.

http://www.porada.sk/t30240-ukonceni...y-o-dielo.html
http://www.najpravo.sk/judikatura/ob...y-o-dielo.html
2 0
rudopp rudopp

rudopp je offline (nepripojený) rudopp

truch Pozri príspevok
Máme uzatvorenú zmluvu o dielo so strážnou službou. Zmluva bola uzatvorená v roku 1996 a stále platí. V októbri sa ideme sťahovať do nových priestorov a potrebujem zmluvu vypovedať. Bola uzatvorená na dobu neurčitú, výpovedná doba nie je vôbec v zmluve stanovená. Kedy môžem zmluvu vypovedať, v OZ som nenašla nič o výpovedných dobách týkajúcich sa zmluvy o dielo.
Ďakujem vopred za odpovede
Daj predmet zmluvy a záverečné ustanovenia.
0 0
rudopp rudopp

rudopp je offline (nepripojený) rudopp

rodina1 Pozri príspevok
Dáška, niečo je aj tu:
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Defau...ype=1&aid=1653

vyberám:
[hore]Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy až do zhotovenia diela. Ak tak urobí, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a zároveň je povinný nahradiť zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady.
Praktická rada:Objednávateľ môže teda od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom však musí uhradiť vykonané práce a náklady zhotoviteľovi. Oznámenie o odstúpení odporúčame uskutočniť písomnou formou; doručením oznámenia zhotoviteľovi sa zmluva o dielo ruší.

http://www.porada.sk/t30240-ukonceni...y-o-dielo.html
http://www.najpravo.sk/judikatura/ob...y-o-dielo.html
obč. zákonník
[hore]§ 642


(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

Kedže zmluva je na neurčito, nie je ešte dielo zhotovené.

Napíš :
(napríklad v auguste)
Podľa OZ §142 odstupujeme od ZoD č.XY ku dňu 30.11.2011.
K tomuto dátumu nám vyfakturujte vaše všetky náklady vynaložené na predmet horeuvedenej zmluvy.

PS
A máš tak obecnú 3 mesačnú lehotu.
1 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Tá zmluva je platná už 15 rokov a až teraz, keď sa ideme sťahovať, som ju vybrala z archívu. Nemá všetky náležitosti, ktoré by zmluva o dielo mala obsahovať, je len napísané,že sa jedná o ochranu objektu s podrobným popisom ochrany a že sa uzatvára na dobu neurčitú a ďalej nič
Myslím, že napíšem jednoducho výpoveď s termínom ukončenia zmluvy o dielo. Oni pre nás žiadne dielo vlastne nerobili, poskytovali len službu , systém ochrany je na nich telefonicky napojený a hlási im narušenie objektu, oni následne realizujú výjazd. .
2 0
rudopp rudopp

rudopp je offline (nepripojený) rudopp

truch Pozri príspevok
Tá zmluva je platná už 15 rokov a až teraz, keď sa ideme sťahovať, som ju vybrala z archívu. Nemá všetky náležitosti, ktoré by zmluva o dielo mala obsahovať, je len napísané,že sa jedná o ochranu objektu s podrobným popisom ochrany a že sa uzatvára na dobu neurčitú a ďalej nič
Myslím, že napíšem jednoducho výpoveď s termínom ukončenia zmluvy o dielo. Oni pre nás žiadne dielo vlastne nerobili, poskytovali len službu , systém ochrany je na nich telefonicky napojený a hlási im narušenie objektu, oni následne realizujú výjazd. .
V ZoD je v predmete zmluvy popísané, čo jeden chce a druhý urobí.
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Celá tá zmluva je nejak mimo, v pondelok v robote pozriem presné znenie a pridám to sem.
0 0
rudopp rudopp

rudopp je offline (nepripojený) rudopp

Jo
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Dobré ráno,
Pozerám do tej zmluvy, má to názov Zmluva o dielo /§536 Obch.z./
1/ sú zmluvné strany
2/ predmet zmluvy: predmetom zmluvy je ochrana objektu zabezpečeného elektr. zabez. signalizáciou, napojením na pult monitorovacieho zariadenia zásahovej skupiny, s prenosom údajov z objektu telekomunikačnými sieťami.
3/ povinnosti zmluvných strán - tu sú len technické veci o pripojení
4/miesto a čas plnenia - tu je naša adresa a čísla telefónov a veta: "Termín začatia monitorovania je 1.9.1996 a zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú".
5/ cena za dielo
6/záverečné ustanovenia
- zmeny písomne
-2 originály
- v prípade porušenia možnosť okamžite od zmluvy odstúpiť
nič viac
1 0
rudopp rudopp

rudopp je offline (nepripojený) rudopp

truch Pozri príspevok
Dobré ráno,
Pozerám do tej zmluvy, má to názov Zmluva o dielo /§536 Obch.z./
1/ sú zmluvné strany
2/ predmet zmluvy: predmetom zmluvy je ochrana objektu zabezpečeného elektr. zabez. signalizáciou, napojením na pult monitorovacieho zariadenia zásahovej skupiny, s prenosom údajov z objektu telekomunikačnými sieťami.
3/ povinnosti zmluvných strán - tu sú len technické veci o pripojení
4/miesto a čas plnenia - tu je naša adresa a čísla telefónov a veta: "Termín začatia monitorovania je 1.9.1996 a zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú".
5/ cena za dielo
6/záverečné ustanovenia
- zmeny písomne
-2 originály
- v prípade porušenia možnosť okamžite od zmluvy odstúpiť
nič viac

Ako som písal vyššie :
- zmuva je na neurčito
- tým je dielo neukončené
- a môžeš od zmluvy odstúpiť

A daj tam tú lehotu pár mesiacov - asi sa vtedy ľahšie dohodneš, alebo dajú protinávrh.
1 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať