Zavrieť

Porady

Združenie fyzických osôb-zmluva

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Želám všetkým poraďákom, ktorí dnes pracujú príjemný deň.

Chcem Vás poprosiť, nemáte niekto Zmluvu o združení fyzických osôb, živnostníkov, ktorí začínajú podnikať a chcú uzatvoriť zmluvu o združení, hľadám vzor, na ktorý by som sa mohla "napichnúť" a od ktorého by sa dalo odraziť ďalej. Nejde o Občianske združenie, ale o združenie dvoch SZČO.
Účtovanie som už kukla v archíve, je to tak, ako som predpokladala, len ma hnevá, že sa bude musieť pre dve SZČO viesť účtovníctvo trojmo. A ešte niečo, dúfam, že môžem účtovať v PÚ.
Ďakujem vopred za každú slamku, ktorú mi podáte.
Usporiadat
adam adam

adam je offline (nepripojený) adam

http://www.porada.sk/showthread.php?...a+zdru%BEen%ED
príspevok 5
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Adamka Ti dala dobrú linku, kľudne vzor môžeš použiť.
Účtovníctvo trojmo, a môžeš mať aj PU, zvolíš si doborovoľne PU, nakoľko povinnosťou to nie je, ale potom všetky tri účta v PU. Ak je jeden z nich platca DPH, tak aj tí ostatní aj keby neboli platcami DPH, tak sa musia registrovať. A takisto aj celkové účto za združenie. Ak Ťa napadne akákoľvek otázka aj čo sa týka združenia FO, kľudne napíš. Nie je to nič zložité, akurátne nemáš jedno účto, ale delíš si ho na tri časti. Ak sú dvaja členovia združenia.
Naposledy upravil lenkak : 01.11.05 at 15:30
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Ďakujem veľmi pekne za zmluvu, ja som vedela, že sa môžem spoľahnúť. A ešte sa spýtam :

- spoločné účtovníctvo - všetky náklady a príjmy, ktoré sa týkajú podnikania podľa zmluvy o združení?,
- bežný účet - má byť spoločný pre združenie, alebo každý samostatne, plus jeden pre združenie? - to sa mi nezdá,
- na účtovníctvach pre FO účtovať len platby do fondov pre každého zvlášť a prípadne ak má niektorý z nich podnikateľské aktivity navyše, ktoré sa netýkajú združenia - hovorím správne?,
- o DPH som vedela, že ak je jeden, musí byť aj druhý.

Inak, dúfam, že sa mi po dnešnom jednaní s nimi podarilo ich presvedčiť na založenie s.r.o., uvidím, poslala som ich za právnikom.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Vlasta všetko má svoje výhody aj nevýhody.
- spoločné účto - len to čo sa týka združenia.
- ak majú aj iné aktivity, tie uvádzaš u každého v účte zvlášť a na konci roka im podľa % miery zo zmluvy porozdeľuješ k ich účtu. A tak im spravíš každému daňové priznanie.
- fondy každému zvlášť
- ešte dodávam, že budeš mať aj 2 daňové priznania - daň z príjmov FO pre každého zvlášť, ale najprv si sprav DP pre združenie a z tohto im porozdeľuješ výsledky pre každého zvlášť.
Naposledy upravil lenkak : 01.11.05 at 18:09 Dôvod: doplnenie
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
lenkak
Vlasta všetko má svoje výhody aj nevýhody.
- spoločné účto - len to čo sa týka združenia.
- ak majú aj iné aktivity, tie uvádzaš u každého v účte zvlášť a na konci roka im podľa % miery zo zmluvy porozdeľuješ k ich účtu. A tak im spravíš každému daňové priznanie.
- fondy každému zvlášť
- ešte dodávam, že budeš mať aj 3 daňové priznania - daň z príjmov FO.
Ďakujem, tak som aj predpokladala, že budú 3 DP FO.
A bank.účet musí mať združenie, alebo tak ako u FO, môže byť len pokladňa?, lebo nerada by som im viedla ešte aj 3 bežné účty, a vôbec, to mi už pripadá také neefektívne, najmä, čo sa týka poplatkov.
A ešte sa spýtam, ak uzatvárajú nejakú zmluvu, napr.-kúpnu, pracovnú - podpisujú obaja členovia združenia, alebo len jeden, a to musí byť konkrétne určené v zmluve o združení?
A majetok - je majetkom združenia, alebo jednotlivcov ?
Je to iné ako obč.združenie, ktoré účtujem a má živn.list, je založené taktiež za účelom zisku ( nakoľko neziskovú činnosť za 2 roky ani nemalo!).
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

Uzatvárať zmluvy (pracovné, obchodné...) by mal ten spoločník, ktorý je poverený vedením účtovníctva združenia. Bankový účet stačí len 1 za združenie. Ja napr. odvody všetkých členov združenia platím z účtu združenia, ale v združení je to výdavok neovplyvňujúci daň. Na konci roka si ich v rámci uzávierkových operácií zahrnie do daňových výdavkov samostatne.
Majetok vnesený do združenia zostáva majetkom jednotlivých členov. Majetok vytvorený počas činnosti združenia sa stáva majetkom v podielovom spoluvlastníctve podľa pomeru dohodnutom v zmluve o združení, prípadne podľa pomeru dohodnutom pri rozdelení príjmov a výdavkov na konci roka.
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
andrej_rv
Uzatvárať zmluvy (pracovné, obchodné...) by mal ten spoločník, ktorý je poverený vedením účtovníctva združenia. Bankový účet stačí len 1 za združenie. Ja napr. odvody všetkých členov združenia platím z účtu združenia, ale v združení je to výdavok neovplyvňujúci daň. Na konci roka si ich v rámci uzávierkových operácií zahrnie do daňových výdavkov samostatne.
Majetok vnesený do združenia zostáva majetkom jednotlivých členov. Majetok vytvorený počas činnosti združenia sa stáva majetkom v podielovom spoluvlastníctve podľa pomeru dohodnutom v zmluve o združení, prípadne podľa pomeru dohodnutom pri rozdelení príjmov a výdavkov na konci roka.
Ďakujem Andrej, pomohlo. Asi si všetky tieto postrehy prekopírujem, aby som sa nemusela vždy pýtať.
Ďakujem všetkým. Pekný večer.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
V priebehu hodinky Ti pošlem prílohu ohľadom účta združenia, tam je to pekne popísané.
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
lenkak
V priebehu hodinky Ti pošlem prílohu ohľadom účta združenia, tam je to pekne popísané.
Lenka, VEĽKÉ ĎAKUJEM!
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

Ešte poznamenám, že pri založení združenia je osoba poverená vedením účta za združenie v zmysle § 4 ods. 3 zákona o DPH povinná predložiť na DÚ zoznam členov združenia a písomné poverenie. Taký možný vzor (ak by sa nedala otvoriť príloha) :

Názov združenia

P O V E R E N I E
člena združenia vedením záznamov a konaním
v mene združenia v zmysle § 4 ods. 3 Zákona č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení


Podpísaní členovia združenia “............................“ so sídlom v ..................., ........................................., týmto poverujú vedením záznamov a konaním v mene združenia v zmysle § 4 ods. 3 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z.z.

X Y, bytom .......................

DIČ/IČ DPH: ........................., IČO ......................

Združenie bude používať pre platobný styk s miestne príslušným daňovým úradom bežný účet č. ................... vedený v pobočke .............. banky v ..........................

V .................... dňa .................................................................. ..................................... ..................................

1. člen meno, podpis 2. člen meno, podpis 3. člen meno, podpis
Naposledy upravil andrej_rv : 10.11.07 at 22:35
0 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

My sme účtovali združenie 3 SZČO tak, že sa viedlo spoločné JU len za združenie. V zmluve o združení bolo delenie P a V po 1/3, žiadne vlasné aktivity samostatne nevykonávali. Bol vedený jeden BU. Na konci roka sa rozúčtovali % príjmy a výdavky na členov združenia a to bol podklad k daňovému priznaniu. Pri rušení združenia a kontrole daňovým úradom neboli vznesené žiadne pripomienky k takémuto vedeniu. To je z vlastnej skúsenosti 2 roky dozadu.
Pekný večer želám...
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
andrej_rv
Ešte poznamenám, že pri založení združenia je osoba poverená vedením účta za združenie v zmysle § 4 ods. 3 zákona o DPH povinná predložiť na DÚ zoznam členov združenia a písomné poverenie. Taký možný vzor dám do prílohy.
Andrej, chcela som si to otvoriť a pozrieť, ale nedá sa mi to, hneď chce nieča?.. neviem čo, inštalovať.
Ale aj tak ďakujem véééééľmi všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli.
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Manual
My sme účtovali združenie 3 SZČO tak, že sa viedlo spoločné JU len za združenie. V zmluve o združení bolo delenie P a V po 1/3, žiadne vlasné aktivity samostatne nevykonávali. Bol vedený jeden BU. Na konci roka sa rozúčtovali % príjmy a výdavky na členov združenia a to bol podklad k daňovému priznaniu. Pri rušení združenia a kontrole daňovým úradom neboli vznesené žiadne pripomienky k takémuto vedeniu. To je z vlastnej skúsenosti 2 roky dozadu.
Pekný večer želám...
Takto by som to najradšej riešila aj ja, ale oni budú mať ešte okrem toho aj iné vlastné aktivity.
Ďakujem Manual. aj tebe pekný večer.
0 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

ondrejvla
Takto by som to najradšej riešila aj ja, ale oni budú mať ešte okrem toho aj iné vlastné aktivity.
Ďakujem Manual. aj tebe pekný večer.
"Nariaď" im aby zrušili vlastné aktivity .... to je žart.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Ak majú iné aktivity, mám aj pre každého účet. Lebo pre tie svoje aktivity, potrebujú si uhrádzať svoje faktúrky, a každý si aj svoje odvody platí sám.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Pripájam Ti sľúbenú prílohu. Už som ju niekde do Porady prikladala, ale aby si nemusela hľadať, tak Ti rovno prikladám sem.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
1) Platitelia, ktorí vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne na základe zmluvy o združení, sú povinní bez zbytočného odkladu poveriť písomne jedného z účastníkov združenia vedením záznamov o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach za združenie. Poverená osoba je povinná písomné poverenie predložiť miestne príslušnému daňovému úradu; súčasne s poverením je povinná predložiť menný zoznam účastníkov združenia, ich sídlo (trvalý pobyt), miestne príslušný daňový úrad jednotlivých účastníkov združenia a písomnú zmluvu o združení, na základe ktorej vykonávajú spoločne zdaniteľné plnenia.
(2) Ak dôjde k zmenám skutočností uvedených v odseku 1, je poverená osoba povinná tieto zmeny oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu do 15 dní odo dňa, keď vznikli.
(3) Poverená osoba podľa odseku 1 vo svojom mene vyhotovuje doklady podľa tohto zákona za združenie, vedie záznamy podľa § 24 osobitne za združenie, vo svojom daňovom priznaní uvádza aj údaje za príslušné zdaňovacie obdobie týkajúce sa združenia.
(4) Platitelia v združení, ktorí nie sú poverenou osobou podľa odseku 1, nesmú vo svojom mene vyhotovovať doklady podľa tohto zákona za zdaniteľné plnenia združenia.
(5) Odpočítať daň pri prijatom zdaniteľnom plnení (§ 20) pre združenie môže len poverená osoba podľa odseku 1, a to len ak daňový doklad znie na jej meno.
(6) Za vyrubenú daň a uložené sankcie zodpovedajú účastníci združenia spoločne a nerozdielne.Hmotný a nehmotný majetok združenia bez právnej subjektivity

Fyzické osoby (advokát a audítor) sa rozhodli vytvoriť združenie. Spoločne zakúpili nebytové priestory v podiele (50 % : 50 %), ktoré vložili do združenia, a okrem toho, ako majetok do združenia vložil advokát 4 počítače a audítor osobný automobil. Ako majú správne medzi sebou tento majetok vysporiadať, ak sa bude užívať spoločne, kto bude tento majetok evidovať v účtovníctve a odpisovať?

V tomto prípade ide o združenie fyzických osôb bez právnej subjektivity, preto združenie ako také nemôže majetok nadobúdať, ale vlastníkmi majetku sú uvedené 2 fyzické osoby, a to aj majetku, ktorý spoločne obstarali, aj majetku, ktorý poskytli združeniu na spoločné užívanie. To zn., že hmotný a nehmotný majetok odpisuje ten z účastníkov združenia, ktorý má k majetku vlastnícke právo (právo užívania pri nehmotnom majetku – softvéroch). Vzájomné vysporiadanie medzi účastníkmi združenia z dôvodu poskytnutia rôznych majetkových hodnôt združeniu na spoločné užívanie je záležitosťou ich vzájomnej dohody.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Podľa zákona o DPH vyhotovuje doklady za združenie, vedie záznamy na účely DPH osobitne za združenie poverená osoba vo svojom mene. Platitelia v združení, ktorí nie sú poverenou osobou, nesmú vo svojom mene vyhotovovať doklady podľa tohto zákona za zdaniteľné plnenia združenia. Odpočet dane za prijaté zdaniteľné plnenia pre združenie smie uplatniť len poverená osoba, a to len vtedy, ak daňový doklad znie na jej meno.
Predpokladáme, že všetky vystavené daňové doklady v súvislosti s činnosťou predmetného združenia sú vystavované menom povereného účastníka a tiež všetky prijaté daňové doklady sú dodávateľmi vystavené na tohto povereného účastníka.
Údaje za príslušné zdaňovacie obdobie týkajúce sa činnosti spomínaného združenia uvádza táto poverená osoba vo svojom daňovom priznaní. To znamená, že poverený účastník združenia vo svojom daňovom priznaní okrem vlastných údajov o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach uvádza aj údaje o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach za združenie.
Je potrebné poznamenať, že za vyrubenú daň a uložené sankcie týkajúce sa činnosti združenia zodpovedajú účastníci združenia spoločne a nerozdielne. To znamená, že daňový úrad môže celú dlžnú čiastku dane týkajúcu sa plnení združenia vymáhať od ktoréhokoľvek účastníka združenia.
Záznamy na účely DPH vedie osobitne za združenie poverená osoba vo svojom mene. Údaje za príslušné zdaňovacie obdobie týkajúce sa činnosti spomínaného združenia uvádza táto poverená osoba vo svojom daňovom priznaní. To znamená, že poverený účastník združenia vo svojom daňovom priznaní okrem vlastných údajov o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach uvádza aj údaje o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach za združenie.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Keďže združenie založené v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka nie je právnym subjektom, nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, nemôže byť ani zamestnávateľom podľa Zákonníka práce a nie je ani daňovníkom podľa daňových zákonov.Poverená osoba vo svojom mene vyhotovuje doklady podľa tohto zákona za združenie.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Vlasta čo priložil Andrej mi išlo otvoriť bez problémov, malo to dve stránky, to čo je v Andrejovom príspevku + zoznam členov.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať