Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Sumy stravného od 1.6.2018

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Sumy stravného od 1.6.2018

Autor Jana Motyčková   30.05.18
V Zbierke zákonov bolo vydané Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 148/2018 z.z. o sumách stravného účinné od 1.6.2018.

Týmto opatrením ministerstvo podľa ​zz/2002-283/5/2 § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje nové sumy stravného, ktoré budú platné od 1. júna 2018.
Sumy stravného pre časové pásma sa stanovujú takto:
4,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
7,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
10,90 € pre časové pásmo nad 18 hodín.


Od sumy stravného sú závislé aj výšky príspevkov zamestnávateľa na stravovanie a minimálna hodnota stravného lístka.


Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie a minimálna hodnota gastrolístkov.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Suma príspevku sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec. Časť ceny jedla môže tvoriť príspevok zo sociálneho fondu. Zamestnávateľ môže zabezpečovať stravovanie zamestnancov aj prostredníctvom stravovacích poukážok, tzv. gastrolístkov. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu
Od 1.6.2018 :

Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z 4,80 = 2,64 €.
Minimálna hodnota stravovacej poukážky je 75 % z 4,80 = 3,60 €.

Príklady
Cena jedla je 3,70 €. Príspevok zamestnávateľa musí byť v rozmedzí 55% z ceny jedla 3,70 € až 55 % zo 4,80 €, čiže 2,04 € - 2,64 €.
Cena jedla je 5 €. Príspevok zamestnávateľa bude 2,64 €.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

11
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Sumy stravného od 1.6.2018

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.6.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Sumy stravného od 1.6.2018

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.6.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Sumy stravného od 1.6.2018

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.6.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Sumy stravného od 1.6.2018

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.6.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Sumy stravného od 1.6.2018

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.6.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Sumy stravného od 1.6.2018

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.6.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Sumy stravného od 1.6.2018

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.6.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Sumy stravného od 1.6.2018

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.6.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Sumy stravného od 1.6.2018

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.6.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu