Zavrieť

Porady

Výmena stúpačiek v byte?

andrea2018

andrea2018 je offline (nepripojený) andrea2018

andrea2018
Dobrý deň
Náš blok čaká výmena stúpačiek v byte. Sused nado mnou má dve stúpačky (2x hodiny na odpis vody) ja mam pravdepodobne len jednu, tá sa nachádza v kúpeľni. Podo mnou sa už žiadny byt nenachádza. Touto cestou sa chcem spýtať či mi teda bude búraná stena aj v kuchyni ak prívod vody je riešený cez kúpeľňu (kvôli susedovi) alebo sa toho nemusím báť? hodiny v kúpeľni sa točia ak púšťam vodu v kuchyni, v sprche... byt bol prerábaný ešte predchádzajúcim majiteľom, s ktorým nie som v kontakte takže neviem ako sú robené potrubia.
Ďakujem.
kopretinka počkaj,hneď sa pozriem do vešteckej gule.......
buchač "ja mam pravdepodobne len jednu"
================
To "pravdepodobne" sa dá overiť veľmi rýchlo...tzv.vizuálne.

Výmena stúpačiek je od hlavného prívodu až po najvyššie poschodie...toto je povinnosťou.
Tie všeliaké odbočky a iné "vymoženosti" idú na vrub majiteľa bytu.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Chobot

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať
  sito

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Noo, tiež nemám guľu, ale mám gebuľu ako každý. Nie je gebuľa ako gebuľa. V tej mojej sa usadilo, že ak dôjde k 100 % dohode platí, pre všetkých, ktorých sa to týka. Ak nie 100 %, tak platí zákon, v tomto prípade Zákon 182/1993. Tu k dispozícii.

  http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182

  Zo zákona,

  " Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky."

  Byt je vlastne priestor na bývanie v bytovom dome, ktorý môže, je majetok vlastníka bytu. Majetkom vlastníka bytu je aj všetko ostatné, čo môže vlastník bytu z bytu odstrániť, vyhodiť z bytu bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov domu, jeho spoločných častí, spoločných zariadení domu. Ak je, tak manželka nie je.

  " Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu."

  Jedna zo základných vecí, aby mohol byť bytový dom v prevádzke je zabezpečenie pitnej vody v jednotlivých bytoch domu. Začiatkom minulého storočia to nie vždy tak bolo. Vodovod bol na pavlači, a každý si vo vedre, kýbli vodu do bytu vláči. No ale už sme na začiatku súčasného storočia, že?

  " Výmena stúpačiek v byte " Stúpačky je taký ľudový názov, stúpačky sú súčasť spoločného zariadenia domu, ktorým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody bo jednotlivých bytov v dome. To zariadenie sa volá rozvod vody do bytov v bytovom dome. No a keďže už nie sme sto rokov pozadu, tak v dome je aj rozvod teplej vody do jednotlivých bytov domu. Takže každý byt má minimálne dve stúpačky. Ale, v niektorých bytoch z rozmaru architekta, projektanta môžu byť aj štyri stúpačky.

  Na päte domu sú na rozvode pitnej vody dva uzavieracie ventily rozvodu vody, tie slúžia na uzavretie rozvodu vody pri výmene fakturačného určeného meradlá, ktoré je majetkom dodávateľa vody. Potom pod stropom spoločných nebytových priestorov je vedený rozvod k miestu kde sa rozvod z vodorovného zmení smer na zvislí smer. Pred zmenou smeru rozvodu je namontovaný uzavierací ventil rozvodu vody, ktorý slúži na uzavretia rozvodu vody v prípade poruchy, havárie zvislého rozvodu vody. Na každej stúpačke v každom byte je odbočka do bytu na odbočke je uzavierací ventil, ktorý slúži na uzavretie rozvodu vody pri vzniku poruchy, havárie za ním na rozvode v byte. Za uzavieracím ventilom je osadené koncové meracie zariadenie spoločného zariadenia, rozvodu vody v dome. Strana, šrobenie od rozvodu vody je zaplombované kvôli neoprávnenej manipulácii s meracím zariadením spotreby vody v byte. Druhá strana vodomeru, hodín na meranie vody nie je zaplombovaný. Je to pripojenie bytu na spoločné zariadenie domu v byte, ktorým je do bytu zabezpečená dodávka pitnej vody. Vlastník bytu nesmie, nemá právo neodbornr zasahovať do spoločného zariadenia domu, nesmie porušiť plombu. Ak poruší plombu, bude niesť za to porušenie dohodnuté sankcie. Uzavierací ventil v byte je súčasťou spoločného zariadenia domu, rozvodu vody do bytov v dome. Slúži vlastníkovi bytu aj v prípadne, ak potrebuje vlastník vymeniť batériu, prípadne iné koncové zariadenie rozvodu v byte na odstavenie spoločného zariadenia domu, rozvodu vody.

  " Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.5a)"

  Tie povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu sú meracie zariadenia v byte na meranie pretečeného množstva vody. Studená voda, šesť rokov, teplá voda, štyri roky.

  U teba, kúpila si byt, bez informácii, čo a ako? Ten kto predal možno požiadal o samostatné vykurovanie bytu a tým aj o samostatnú výrobu teplej vody. V tom prípade môžeš mať pripojenie len na studenú vodu. Ale, stúpačky musia cez tvoj byt prechádzať do bytov nad tebou. Ty ich musíš sprístupniť, umožniť ich opravu, výmenu.

  " Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním."

  Ak tam máš nejakú pevnú prekážku, tú musíš odstrániť na vlastné náklady.

  A to len tie vertikálne trúby rozvodu vody nevyhovujú, že ich treba, len tie meniť, či celý rozvod vody, komplet idete meniť?

  Výmena stúpačiek v byte?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.