Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

Autor Jana Motyčková   19.09.18
Zmeny v zákone 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme od 1.1.2019

V NR SR je pripravovaná novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.
Novela bola schválená v prvom čítaní, v druhom čítaní bude na októbrovej schôdzi NR SR, parlamentná tlač 1074. Novela má byť účinná od 1.1.2019.
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx...&MasterID=6927

Novelou sa upravujú stupnice platových taríf pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, zároveň sa niektoré stupnice rušia, zlučujú, upravujú sa niektoré sadzby príplatkov. Podstatnou zmenou je, že platové tarify začínajú najmenej na sume 520 €. Nové stupnice platových taríf uvádzam v prílohe, z dôvodu možnosti lepšej tlače.

Novela obsahuje nasledovné úpravy :

ZMENA V PôSOBNOSTI ZÁKONA

Od 1.1.2019 sa zákon 553/2003 Z.z. nevzťahuje na zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť, ak verejná výskumná inštitúcia pri ich odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy (KZ) alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Rovnako sa tento zákon od 1.1.2019 nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov verejnej vysokej školy a štátnej vysokej školy, ak verejná vysoká škola alebo štátna vysoká škola pri ich odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Obdobne bola pôsobnosť zákona vylúčená (zadefinovaním v KZ alebo vnútornom predpise) už pred rokom 2019 u pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, a u pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Od 1.1.2019 u vyššie uvedených zamestnancov je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise, že sa na nich nevzťahuje zákon 553/2003 Z.z. Takáto KZ, alebo vnútorný predpis musí obsahovať kritériá na odmeňovanie týchto zamestnancov. Plat určený zamestnancovi podľa KZ alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako


 • platová tarifa v príslušnej platovej triede a platového stupňa podľa zákona 553/2003 Z.z.;
 • resp. platová tarifa zodpovedajúca kariérovému stupňu, do ktorého je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený (platí aj v r.2018)PLATOVÉ TRIEDY A PLATOVÉ STUPNE

Od r. 2019 sa pri odmeňovaní zamestnancov vo verejnej službe zavádza 11 platových tried (PT). Oproti r. 2018 sa teda znižuje počet platových tried zo 14 na 11, pričom :


 • Pôvodné PT 1 a 2 sa zlučujú v r. 2019 do platovej triedy 1
 • Pôvodné PT 3 a 4 sa zlučujú v r. 2019 do platovej triedy 2
 • Pôvodné PT 4 a 5 sa zlučujú v r. 2019 do platovej triedy 3
 • Pôvodná PT 7 je od 1.1.2019 platovou triedou 4
 • Pôvodná PT 8 je od 1.1.2019 platovou triedou 5
 • Pôvodná PT 9 je od 1.1.2019 platovou triedou 6
 • Pôvodná PT 10 je od 1.1.2019 platovou triedou 7
 • Pôvodná PT 11 je od 1.1.2019 platovou triedou 8
 • Pôvodná PT 12 je od 1.1.2019 platovou triedou 9
 • Pôvodná PT 13 je od 1.1.2019 platovou triedou 10
 • Pôvodná PT 14 je od 1.1.2019 platovou triedou 11

Charakteristiky platových tried ostávajú po 1.1.2019 zachované s vyššie uvedeným posunom. Čiže napr. charakteristika PT 9 zodpovedá od 1.1.2019 charakteristike PT 6. Charakteristika PT 1 v r. 2019 obsahuje zlúčenú pôvodnú charakteristiku platových tried 1 a 2, rovnako to platí pre novú PT 2, resp. PT 3, do ktorých boli zlúčené charakteristiky platových tried 3 a 4, resp. 5 a 6. Obsahovo sa v charakteristikách platových tried nič nemení. V tejto súvislosti sa budú meniť katalógy pracovných činností pri výkone prác vo verejnom záujme, nové katalógy budú ustanovené novelou nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z..

Od r. 2019 sa rozširuje počet platových stupňov (PS), ktoré sú závislé od dĺžky praxe z 12 na 14 tak, že pôvodné rozsahy požadovanej praxe pri PS 1-11 ostávajú zachované a


 • pri PS 12 sa vyžaduje nad 32 rokov do 36 rokov praxe
 • pri PS 13 sa vyžaduje nad 36 rokov do 40 rokov praxe
 • pri PS 14 sa vyžaduje nad 40 rokov praxe


Pri prechode z r. 2018 na rok 2019 zamestnanci zaradení v platovej triede platnej v roku 2018 sú od 1.1.2019 automaticky zaradení do novej platovej triedy platnej od r.2019. Napr. zamestnanec zaradený v r. 2018 do PT 9 je od 1.1.2019 automaticky zaradený do PT 6. Zmenu platovej triedy je zamestnávateľ povinný písomne oznámiť zamestnancovi k 1.1.2019.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf PlatoveTarify2019.pdf (66.2 KB, 216 videní)

 • 11
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

   
  Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná