Zavrieť

Porady

Ako by sme sa mohli stať prijímateľom 2% daní?

Dobrý deň, som členom jedného nedávno založeného občianskeho združenia (neziskovej organizácie), a chceli by sme sa stať prijímateľom 2% dane podľa § 50 ods. (4) a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Predmetom našej činnosti je aj podpora vzdelávania a výskum (§ 50 ods. (5) e), h) zákona). Mojou otázkou by bolo, že čo všetko je potrebné k tomu, aby sme to vedeli vybaviť, a ako sa to vybavuje. Vybavoval niekto z vás už takéto niečo?
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

veronikasad
Na www.rozhodni.sk najdes vsetky potrebne informácie
BXLmiami Dik,aspon si najdem moje hrady a zámky :-))

bendži je offline (nepripojený) bendži

bendži
Ak ide o nedávno založené občianske združenie tj založené v priebehu r. 2018, tak teraz ešte nemôžete žiadať o zapísanie do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane; najskôr v budúcom roku.
3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
rudolf.th Nebolo založené v tomto roku. Možnosť by bola požiadať, len nepoznáme postup.
bendži Do 15.12.

Štatutárny zástupca O.z. alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:
1. Originál + obyčajnú kópiu Stanov (z ktorých je zrejmý dátum vzniku združenia – hranatá pečiatka MV SR na poslednej strane)
2. Originál + obyčajnú kópiu Potvrdenia o pridelení IČO
3. Zápisnicu z Valného zhromaždenia (alebo obdobný dokument), z ktorého je jasné, KTO je oprávnený konať v mene o.z. (voľba riaditeľa, predsedu,…)
4. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že dané o.z. nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti. Ak o.z. nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedené v registri a tým mu ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.
5. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že o.z. nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci o.z. poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení v jednej a niektorí zamestnanci v inej zdravotnej poisťovni, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak o.z. nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.
6. potvrdenie banky o vedení účtu o.z., na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný.
bendži Ešte doplním že vybaviť u notára to trvá trošku dlhšie preto je vhodné dohodnúť si vopred termín
  zbaliť

Ako by sme sa mohli stať prijímateľom 2% daní?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.