Zavrieť

Porady

Vyučtovanie vody

Keďže som sama k tomu ešte aj invalidná dôchodkyňa, musím šetriť. Mám myčku, periem raz za mesiac, sprchujem sa 2x denne a každý mesiac som na tri dni preč z bytu.Nakoľko v bytovke je neustále vysoká sporeba vody. Sme SVB. Voda sa rozučtovala takto: Mne bolo priučtovaných o 3m3 viac. minula som menej. Kto minula viac nebolo mu priučtované nič. Chcem sa opýtať či je to spravodlive a či to tak môže byť?
Matt__ Dobrý deň.
Mám v ruke vyúčtovanie bytu v bytovom dome za rok 2019. Máme si myslim brutálny nedoplatok 145e za TUV ohrev teplej vody.
Roku 2018 sme spotrebovali 48m³ teplej vody za celkom 465e. Koeficient spravil + 0,5m³. Teraz za 2019 spotrebovali 43m³ za 570e. Koeficient spravil + 2,5m³.
Čiže oproti 2018 sme ušetrili 3 kubíky, ale zaplatili sme o 100e viac. Vychádza mi to navýšenie o + 3e/m³.
Je to normálne? Na koho sa mám obrátiť.
Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  mackoivan je offline (nepripojený) mackoivan

  mackoivan
  Keďže vieš, že ti naučtovali o 3 M3 viac, máte v bytoch vodomery. Rozpočítavanie na jednotlivé byty je veľmi jednoduché. Odpíšu sa M3 na hlavnom fakturačnom vodomere, potom sa spočítajú všetky M3 namerané vo všetkých bytoch. Potom sa súčet hodnôt v bytoch vydelí nameranou hodnotou na fakturacnom vodomery. Výsledok určí koeficient cca od 1.05 do 1.15 a tým koeficientom sa prenasobia M3 v bytoch.
  Naposledy upravil mackoivan : 30.01.19 at 08:02
  17 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  sito Preboha, Ivan kde si to čítal, že hentak sa má, sa musí zhodovať súčet spotrieb na vodomeroch v bytoch domu so spotrebou na fakturačnom vodomere dodávateľa vody do domu?


  Napočítanie m3 pri spotrebe teplej vody určuje zákon, ak nie je vodomer funkčný, alebo bolo s ním neoprávnene manipulované.

  Pri studenej vode neurčuje napočítanie zákon, dohoda spoluvlastníkov domu platí.

  Takým spôsobom zmeníš všetky spotreby v bytoch. Keď nie takým spôsobom zmení sa len jedno číslo, cenu za 1 m3, ktorá bude navýšená oproti cena dodávateľa vody.
  mackoivan Píše sa tu o studenej vode ! sito a rozpocitat SV takým spôsobom je najspravodlivejsie aj naprehladnejsie. Spotrebu TÚV v dome je tiež jednoduché oddeliť od SV
  sito Správne, správne Ivanko, správne si to napísal.Áno, jedná sa o studenú vodu. A čo sa píše v zákone o studenej vode? Toto.

  "Konečný spotrebiteľ vody (ďalej len „konečný spotrebiteľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby vody z verejného vodovodu alebo od odberateľa vody (§ 4 ods. 3).

  Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ prevádzkovateľovi verejného vodovodu vodné, ak sa nedohodne, že vodné sa platí vlastníkovi verejného vodovodu. V prípade, že odberateľ nie je konečný spotrebiteľ, vzniká konečnému spotrebiteľovi povinnosť, aby za odobraté množstvo vody zaplatil odberateľovi rozpočítanú čiastku.

  Ak sa odberateľ s konečnými spotrebiteľmi nedohodne inak, odberateľ rozpočíta konečným spotrebiteľom odobraté množstvo vody podľa smerných čísel spotreby vody."

  Ak spoluvlastníci domu nechcú v bytoch vodomery, nemusia ich mať podľa tohto zákona. Správca, SVB sa zariadi podľa svojho, podľa osôb, osobomesiacov.

  Ak ich chcú, musia sa dohodnúť na schôdzi a so správcom aké, za koľko, kedy a akým spôsobom sa rozpočítajú spoločné náklady za vodu na jednotlivé byty.

  1. spôsob. Náklady domu sa vydelia súčtom spotrieb v bytoch, vyjde náklad na jednu jednotku. náklad za jednotku krát spotreba v byte rovná sa úhrada, podiel bytu z nákladov domu.

  Pokiaľ si vlastník odkontroluje svoj stav a uzná náklad na jednotku v dome, je kľudný.

  Pokiaľ si vlastník odkontroluje svoj stav a zistí, že mu boli pripočítané jednotky k jeho spotrebe, je rozčúlený.

  V konečnom dôsledku výsledok je ten istý.

  "Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.5a)

  Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,5a) ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

  Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia.5a) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody.

  Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia,5a) ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu."

  Vy v tom vašom SVB neuznávate zákon, serete naň?

  Predseda predloží, zhromaždenie schváli. A ako vidíš, čítaš, zákon má vlastníkov bytov, ktorí sa rozhodli pre správu ich domu správcom na základe zmluvy o výkone správy za nesvojprávnych, že nevedia rozhodnúť, odhlasovať aké určené meradlá chcú mať v dome, v jeho bytoch, ich bytoch.

  Zisti si čo sa skrýva pod odvolávkou 5a)
  mackoivan namerané kubíky SV na fakturačnom vodomere sa nikdy nezhodujú so súčtom m3 na vodomeroch v bytoch. Fakturačný vodomer nezachytí veľmi malý odber v jednotlivých bytoch. ...dokvapkavanie batérii, dotekanie splachovačoch, ale aj prípadné heknutie niektorého vodomeru zlodejom vody. Preto tieto úniky treba rozdeliť medzi všetkých.
  sito Výborne, Ivanko, výborne. Súhlasím! Lenže dodávateľ nevykazuje žiadne straty. Takže nie je čo rozdeľovať, nejaké, žiadne straty. Náklady, spoločné treba rozdeliť na byty a tie sú v €, nie v m3. Čítaj, študuj, cháp.
  mackoivan Či v kubíkoch, či v € ...jeden čert... jednotková cena za M3 SV nepustí
  sito Správne, schválená cena vody za jeden meter kubický URSOm a nameraná hodnota m3 na vodomery dodávateľa vody nepustí, vzájomným prenásobením tých hodnôt vzniknú náklady domu za odobratú, kúpenú vodu, že?

  Náklady za vodu odobratú domom, treba vydeliť súčtom spotrieb v bytoch domu, jednotková cena na 1m3 nepustí, každý byt krát jeho spotreba, súčet výsledkov rovná sa náklady domu za vodu.

  Ale, jednotková cena za 1m3 v dome sa nemôže zhodovať s jednotkovou cenou za 1m3, ktorú schválil URSO. Ale to je v poriadku, či nie? Veď dom tak či tak uhradí náklady za kúpenú vodu v 100 % výške.

  Ktorý spôsob viac dohúka spoluvlastníkov domu?

  U nás správca tiež sa snaží dohúkať spoluvlastníkov pri vyúčtovaní tepla v teplej vode.

  Podľa nového 20% nákladov podľa počtu bytov. Zbytok podľa m3.

  Správca:

  Z 20 % základnej zložky určí sumu 20 %, ktoré rozdelí podľa počtu bytov, zbytok podľa m3.

  Z 80 % zo spotrebnej zložky 20 % podľa počtu bytov, ktoré rozdelí podľa počtu bytov, zbytok podľa m3


  Výsledok je ten istý. Prečo teda tak, aký to má zmysel?
  mackoivan Nuž aj tak sa dá...my sme menili sanitárne rozvody...na úhrade nákladov sa vlastníci podieľali podľa výšky spoluvlastníckeho podielu ... Na stratách na SV sa teraz podieľajú podľa toho kto koľko vody míňa. Ale inak spotreba vody v jednotlivých bytoch je dosť podobná. Sme spokojní so spôsobom rozpočítavania.
  sito Však je to samozrejmé a v súlade so zákonom. Rozvody vody sú spoločné zariadenie, ich opráva, výmena sa hradia z FPÚaO. Do FPÚaO sa uhrádza preddavok podľa majetkového podielu bytu na dome, spoločných častí a zariadení domu, teda podľa plochy bytu, ak je balkón + 25 % jeho plochy.

  A voda v potrubí, no podľa určených meradiel, vodomerov, že?

  Hádam ste ju nezbierali do suda a potom ste si ju rozdelili, či?
  sito Na šuťaku ťa spomínajú a ty sa za......š tu! Do každej prdele sa strčíš.

  Spoločné zariadenie domu sú všetky rozvody vody v dome končiace vodomerom. Od vodomeru v byte je rozvod vody v osobnom vlastníctve, ten je majetok vlastníka bytu.

  Pošli to ďalej!
  mackoivan Všetky za fakturačnym vodomerom sú spoločné, za bytovým tak ako píše sito
  sito Tak v tom máme zhodu, zhora na ňu s......!
  sito ... splachovač ...
  misoft

  Sember (Dnes 10:49) sito (Dnes 10:39) Na šuťaku ťa spomínajú a ty sa za......š tu! Do každej prdele sa strčíš
  ❤ Buďte priateľskí! ❤ Snaž sa o ohľaduplnú a konštruktívnu diskusiu
  Slušnosť, čestnosť a priateľský prístup
  Nekomentujem profil a osobu zadávateľa.
  ---------------------------------------------------------------
  Že to píšeš práve TY! Ten, ktorý nepozná nič iné, len Dankovu klávesnicu, ten, ktorý v každej téme má svoje nemiestne poznámky na ostatných, ten, ktorý túto Poradu len za*siera volovinami, ten, ktorý zo 100 príspevkov a komentárov dá radu v 5-tich!
  sito vitaj.

  "Boli aj také reči, že je to zle.
  Základná zložka u dodavateľa je niečo iné ako u vlastníka.
  Spotrebná zložka u dodavateľa je iné ako u vlastníka."

  To čo si uviedol si zober späť, pre spoluvlastníkov domu je to bezpredmetné. Predmetom je rozpočítanie nákladov domu na jednotlivé byty.

  "Preto sa jedna suma z fa dodavateľa za TUV
  rozdelí na dve sumy pre vlastníkov."

  Nie, nie, nie preto. Preto, že dodávateľ dodáva domu studenú vodu v ktorej dodáva domu teplo, teda teplú vodu. Náklady za teplú vodu sú náklady za studenú vodu, ktoré sa rozpočítajú podľa stavu na určených meradlách na teplú vodu. Náklady za teplo v teplej vode sa rozdelia na dve položky. V skutočnosti náklady na teplú vodu sa skladajú z troch položiek, nie z dvoch.

  "- všetko (včetne) bytových vodomerov sa platí z FO"

  Logické je to. Potiaľ to slúži na spoločný účel domu. Dodávku vody do každého bytu a objektívnejšie rozpočítanie spoločných nákladov domu na jednotlivé byty v dome.

  "m3 z bytového vodomeru stačí vynásobiť jednotkovou cenou z fa dodavateľa a koeficientom (mal by byť do 1,1)"

  Netvrdím, že aj tak sa nedá. Ale, dodávateľ vody má nejaký koeficient u prdele. On potrebuje aby mu boli faktúrované náklady za teplo v teplej vode a náklady za studenú vodu v ktorej dodával teplo do domu v 100 % výške. Koeficient rozdielu v jednotkovej cene je len naťahovanie medových motúzov pod fúzy. Alebo lízať .... cez sklo.
  mackoivan Sito ... keď nám jeden JUDr nasťahoval do domu osadníkov a tí kradli vodu mali sme v tých rokoch koeficient 1.2 a 1.18
  sito Aj u nás taký býva, nie vždy, A aj 1,47 bol, ba jeden rok bol 0,95. Asi si niekto vstúpil do svedomia a ukradnutú vodu vrátil späť.
    zbaliť

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Máte šikovného precedu, že tak skoro. Voda? Jeden m3 tak 2,5 - 3,0 € x 3 m = 7,5 - 9 €. A koľkí ste v tom SVB, dvaja?
  Urgo Nás je 8. Vyúčtovanie robím vždy v januári. A aj po diskusii s vami tu (ďakujem) som navrhol systém, aby sme spravodlivo do centa (aj keď to nie vždy ide, lebo nepresnosti v sa meraniach a aj zaokrúhlovaní na 5 desatinných miest dejú) rozdelili výdavky za minulý rok. Susedia sú spokojní a pri dobre nastavených zálohových platbách nemáme nedoplatky. Vďaka tomu sa radi stretáme na brigádach a opekačkách na priľahlom pozemku.

  Preto chápem otázku pani a nezrovnalosti z vyúčtovania. Nejde o cenu, keď musí človek platiť za niečo čo neotvorí nespotreboval. Je však dôležité mať viac informácii. Ako ste si schválili rozdelovanie nákladov na vodu? V rámci svb už je treba viesť evidenciu rozhodnutí a teda by v nej takéto rozhodnutie malo byť uvedené. Ak sa vám zdá, že to nie je fér, skúste sa o tom porozpravat s predsedom/členmi rady. Tí vám buď vysvetlia prečo to tak funguje alebo vám možno pomôžu vytvoriť férovejší model a presadiť ho v svb.
  sito "Vďaka tomu sa radi stretáme na brigádach a opekačkách na priľahlom pozemku."

  Pekné, pri tých ôsmich. Ale boli tu aj polovičné, ktoré nie a nie sa dohodnúť, takže ťažko povedať, že je to špatným zákonom.

  Tiež ôsmi, zbavili sa zodpovednosti? Nie, len to, čo robíš ty u vás v dome oni posunuli účtovníčke, dáme.

  https://www.porada.sk/t314268-ju-v-s...riestorov.html

  vicktor je offline (nepripojený) vicktor

  ja si myslim, ze normalny clovek (moja manzelka nie celkom suhlasi) ...viac vicktor
  Vodomery sa neodpisovali?
  Predpokladam ze dodavatel vyuctoval vodu, ale podla vasich vodomerov vysiel mensi sucet. Tak kazdemu jeho spotrebu zvysili.
  Neviem akou metodou mozno len podelili poctom bytov, mozno pomerne podla m3.
  Preco myslis ze niekomu nic nepriuctovali? Videla si prepocty?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.