Zavrieť

Porady

oprávnenosť vykonávať poisťovaciú činnosť

Som oprávnený vykonávať poisťovaciú činnosť (živ. aj neživ poistenie) ako viazaný fin agent ,ak mám registráciu v NBS ale nemám absolvované osobitná fin,vzdelávanie?
Naposledy upravil Mária27 : 30.09.19 at 18:30 Dôvod: dlhé
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Poisťovaciu činnosť nie si oprávnený vykonávať. To môže len poisťovňa. Ty by si mohol vykonávať iba sprostredkovanie poistenia. Ale nemôžeš, lebo nespĺňaš ani len základný stupeň odbornej spôsobilosti. Viď § 21 ods. 3 zákona o fin. sprostredkovaní:

  (3)
  Odbornou spôsobilosťou pre
  a)
  základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie,

  Zápis do registra viazaných fin. agentov ti musela urobiť nejaká poisťovňa, lebo len ona je oprávnená zapísať viazaného fin. agenta. Máš nejakú zmluvu s poisťovňou? Ak nie, ako môžeš byť zapísaný v registri? A ak áno, nechcela poisťovňa od teba potvrdenie o absolvovaní vzdelania?

  Ako sprostredkovateľ poistenia by si sa mal vedieť odborne vyjadrovať a poznať rozdiel medzi poisťovacou činnosťou a sprostredkovaním poistenia. Ak ani len to nevieš, tak by si mal absolvovať školenie ešte raz. Lebo potom to tak s odbornosťou sprostredkovateľov poistenia vyzerá - klientom natliachajú samé nezmysly.
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  pepsi2 Dobrý deň, informácie v otázke upresním.Zmluvu som podpísal s Union poisťovňou a.s. Bratislava 4.4.2017.Zaregistrovali ma v NBS v zozname VFA 12.4.2017 v podregistri poistenia a zaistenia bez absolvovania osobitného fin. vzdelávania-OFV. Absolvovanie OFV stačilo doložiť do troch mesiacov podľa vtedy platného zákona. Vyradený som bol zo zoznamu VFA 18.4.2017. Problém je vtom, že UPSVaR Michalovce ma vyradil z evidencie UoZ 12.4.2017 lebo som sa registráciou v NBS podľa úradu stal osobou oprávnenou na SZČ. Ja tvrdím, že bez absolvovania OFV som nebol osobou oprávnenou na SZČ. Mal som byť vyradený z evidencie UoZ 12.4.2017 alebo nemal.
  Chobot Tak potom je ale tvoj problém niekde inde.

  ÚP ťa vyradil oprávnene. Podľa zákona o zamestnanosti uchádzačom o zamestnanie je osoba podľa nasledovnej definície § 6:

  § 6 Uchádzač o zamestnanie

  (1) Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý
  a) nie je zamestnanec,

  b) nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13) ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,

  c) neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
  ....

  Podľa bodu c) teda nesmieš prevádzkovať sam. zár. činnosť. Sam. zár. činnosť nie je univerzálne definovaná, rôzne zákony môžu definovať túto činnosť rôzne. Vo všeobecnosti za SZČO sa považuje osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom alebo v živnostenskom registri, ale napr. zákon o dani z príjmov - § 6 považuje za SZČO aj osobu podnikajúcu podľa osobitných zákonov:

  § 6 Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

  (1) Príjmami z podnikania sú

  a) ....
  c)

  (2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy

  a)...
  d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,29a)

  Čiže podľa posledného bodu sa za SZČO považuje aj osoba, ktorá je zapísaná v zozname sprostredkovateľov. Už samotným zápisom v zozname si považovaný za SZČO. ÚP nebude skúmať, či spĺňaš všetky podmienky na vykonávanie činnosti.

  Aj zákon o zamestnanosti definuje SZČO v § 5:


  § 5 Samostatne zárobkovo činná osoba
  (1)
  Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

  a) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, ....

  b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,9)

  c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,10)

  V odvolávke 10) v bode c) síce nie je uvedený zákon o finančnom sprostredkovaní, ale za sam. zárobkovú činnosť sa považuje aj podnikanie podľa tohto zákona. Nie je tam uvedený preto, lebo zákon o službách zamestnanosti bol prijatý skôr, ako zákon o fin. sprostredkovaní. Takže aj v zmysle tohto zákona si považovaný za SZČO.


  Možno to pochopíš na inom príklade:

  Založíš si živnosť autodopravcu. Dňom zápisu do ŽR sa stávaš SZČO. Ak na druhý deň prídeš o VP a nebudeš môcť vykonávať živnosť, nikoho to netrápi. Pre ÚP aj iné inštitúcie si stále SZČO, aj keď nemôžeš jazdiť. Aby si prestal byť SZČO, musíš ukončiť živnosť v ŽR.

  Takže nestačí len to, že stratíš, alebo nenadobudneš spôsobilosť vykonávať podnikanie, ktoré si si registroval. ÚP je jedno, že si neabsolvoval školenie, to nie je jeho úlohou kontrolovať to. Ani len príjmy nemusíš mať žiadne. Si evidovaný, tak máš štatút SZČO.

  Ak ťa poisťovňa zaevidovala 12.4. v NBS, tak od tohoto dňa si SZČO aj keď si pre samotný výkon činnosti mal splniť ďalšie podmienky a preto ťa podľa mňa vyradili oprávnene.
  pepsi2 Povolenie na činnosť VFA vydáva NBS po splnení podmienok. Po splnení podmienok sa stávam SZČO. Podmienky sú dve ako sám uvádzaš. Prvá-ukončené odborné stredné vzdelávanie-splnená. Druhá-absolvovanie OFV a následný zápis do registra o absolvovaní OFV. Školenie OFV som neabsolvoval, preto som nezaregistrovaný v zozname o absolvovaní OFV v NBS. Nesplnením druhej podmienky som sa nemohol stať SZČO.NBS mi nemohla udeliť povolenie na SZČO bez OFV lebo by porušila platný zákon o fin sprostredkovaní. ÚPSVaR ma vyradil len na základe registrácie, ale to ma neoprávňovalo vykonávať činnosť sprostredkovateľa poistenia. Vyradený mám byť prvým dňom po vzniku oprávnenia, podľa zákona o zamestnanosti § 36 ods. 1 písm. b a rozhodnutia ÚPSVaR.
  Katy a R mohol si odvtedy, čo tu píšeš ozaj naštudovať (skontrolovať si), kedy sa stávaš SZČO a aké máš povinnosti. (hlavne keď neveríš odpovediam. kecy veľmi nepomôžu, neabsolvovanie školenia do toho nepleť) - sám si si zavaril bohužiaľ ...
  Tibor - to je ako hrach na stenu sypať .. ale každý si je strojcom svojho šťastia.
    zbaliť

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  tvoj problém nie je oprávnenosť vykonávania činnosti VFA - k tomu už ti Tibor napísal.
  Ale ty riešiš niečo úplne iné! Doplatenie zdravotného poistenia ... ale k tomu už máš odpovede v inej téme- podľa ma dostatočné.
  Ak si ale myslíš, že ťa neprávom vyradili z evidencie UoZ - tak sa odvolaj a tam to rieš a zdôvodňuj! Lebo nestačí "si myslieť, že si nebol SZČO" . UPSVaR ťa za SZČO považoval. Všetko musí byť na papieri. A každý by si mal splniť svoje povinnosti - aj ty. (Môj názor k tomu som už písala).
  5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  pepsi2 Vieš,prečo riešim oprávnenosť? Lebo som sa odvolal ,všetko zdokladoval a vyradili ma 12.4.2017 z evidencie UoZ ,lebo mi vraj dňom 12.4.2019 vzniklo oprávnenie na SZČ. Tibor píše, že nemôžem vykonávať činnosť ako VFA,lebo nesplňam ani základný stupeň odbornej spôsobilosti a teda nemohlo mi vzniknúť ani oprávnenie.Vyradili ma oprávnene?
  Katy a R oprávnenie vykonávať činnosť je jedna vec - a to, že si mal štatút szčo je druhá vec. Zamlčal si na ÚPSVaR, že si szčo - toť vsjo. vyradili ťa. ale to sa už opakujem. MOŽNO by si mohol argumentovať - že aj oni sa dlho neozvali ... ale
  Čo myslíš, ako je to, keď si niekto založí živnosť, dostane ŽL - a nič nerobí, lebo napr mu niečo chýba ??? ... tiež myslíš, že nemá štatút szčo? ..
  pepsi2 Bez oprávnenia nemôže byť nikto SZČO. Súdne konanie to rozhodne.
  marjankaj Veď sú to tvoje peniaze. My tie súdne poplatky platiť nebudeme.
  pepsi2 Ďakujem všetkým za komentáre.
    zbaliť

  42Beata je offline (nepripojený) 42Beata

  42Beata
  Ano v zmysle z.č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ste akoviazaný finančný agent oprávnený vykovávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia len pre 1 poisťovňu, a to pod+a § 6 ods. 2 písmenab), poisťovňa je povinná Vás do osobitného finančného vzdelávania taradiť,beu jeho absolvovania toto oprávnenie nemáte. A potom nezabudnite musíte mať písomnú zmluvu s poiťovňou o vykonávaní finančnéhp sprostredkovanie, pričom v tom istom čase môžete mať ako mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu v jednom sektore najviac s jednou finančnou inštitúciou, to je poisťovňou vykonávajúcou len životné poistenie a zároveň najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou neživotné poistenie. (§ 8 z.č. 186/2009) Ste povinný spńať základný stupeň odbornej spôsobilosti.
  9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Chobot Prečítaj si celú tému, tvoja odpoveď je trochu mimo toho, na čo sa pýta.
  42Beata som presvedčená o správnosti odpovede
  Chobot Správna je, ale on sa pýta na niečo iné - konkrétne ohľadne odvodov do ZP.
  pepsi2 Píšeš správne, len v dobe, kedy som bol registrovaný v NBS 12.4.2017 - 18.4.2017 bol právny stav taký, že odbornú spôsobilosť stačilo doložiť do 3 mesiacov od registrácie v NBS. Všetci si myslia, že v tom čase ma stačilo Union poisťovňou a.s. zaregistrovať bez absolvovania osobitného finančného vzdelávania (OFV) a bol som oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie. Ja osobne si myslím, že bez absolvovania OFV , hoci so bol zaregistrovaný v NBS so nebol oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie. Takže otázka znie: bol som oprávnený od 12.4.2017 alebo nebol?
  42Beata Rozhodne to tak nebolo a nie je. Uniom porušovala ako základný právny predpi z.č. 39/2019, z. o poisťovníctve, ktorý v jeho účinnej časovej verzii, kedy ty si práve v U. pôsovil, to je časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 22.02.2018 v ust. §70/Odborná spôsobilosť, ods.3 jasne píše,:"Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné využívať na finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia len osoby, ktoré sú zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a ktorí sú oprávnení na vykonávanie tejto činnosti. Sporostredkovateľ nevykonáva činnosť SZ%Čo, je to podnikateľ, finančné sprostredkovanie je podnikaním. Nebol si oprávnený vykonávať predmet činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie ako VFA! To, že ťa Union navrhla na zápis do registra, je hrubým porušením zákona zo strany Union.
  Katy a R Beatka - aj má š pravdu v niečom - ale ak niekto podniká podľa osobitného predpisu - tak je SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba)! ... no v tomto prípade ide o to - že zadávateľ bol v evidencii UPSVaR - a podpísal zmluvu s Unionom - a neunúval sa splniť si svoju povinnosť, neoznámil to na UPSVaR. A terazky má kvôli tomu problém s nedoplatkom na ZP - pretože ho spätne (ozaj neskoro) vyradili z evidencie a on si ZP samozrejme neplatil.
  ešte cit z 595/2003
  Príjmami z inej SAMOSTATNE ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, ak nepatria do §5 sú príjmy: .... d)
  z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,29a)
  - a ešte pozri def. SZČO v zák 5/2004 - §5
  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-5
  42Beata sprostredkovatelia sú podnikatelia v zmysle z.č. 186/2009, nie sú to SZČO, medzi nich patrí aj viazaný fiančný ahent, krotý v tom istom rače môže vykonávať sprostredkovateľskú činnosť len pre 1 poisťovťnu./
  Chobot Napíš, podľa ktorého zákona nie je sprostredkovanie samostatná zárobková činnosť. Ja ti dám najmenej 2 zákony, podľa ktorých to je zárobková činnosť.
  Katy a R však má aj tam link,...aj citáciu, aj veľkými písmenami ... no čo už ☺
    zbaliť

  oprávnenosť vykonávať poisťovaciú činnosť

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.