Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Minimálny dôchodok v r. 2021

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Minimálny dôchodok v r. 2021

Autor Jana Motyčková   26.11.20
Dnes 26.11.2020 bola v NR SR schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá opätovne zavádza posudzovanie len dôb tzv. kvalifikovaného poistenia na účely započítania doby do počtu rokov pre získanie minimálneho dôchodku. Novela tiež odpojila výšky minimálnych dôchodkov od životného minima a určuje v prílohe zákona sumy minimálneho dôchodku, pričom pre rok 2021 platia sumu platné v roku 2020.

Minimálny dôchodok sa vzťahuje na starobný dôchodok a invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku.
Novela opätovne od 1.1.2021 zavádza posudzovanie dôb tzv. kvalifikovaného poistenia na účely minimálneho dôchodku. Podmienkou poskytovania dôchodku vo výške minimálneho dôchodku po novele bude, že poistenec získal aspoň 30 rokov kvalifikovaného dôchodkového poistenia. Na účely získania minimálneho dôchodku je potrebné v SP preukázať iné dôchodkové príjmy, resp. prehlásiť, že dôchodca iné dôchodkové príjmy nemá.
Výšky minimálneho dôchodku sú po novele stanovené sumou v prílohe zákona (zrušil sa výpočet), pričom ostali pre rok 2021 na úrovni roku 2020. Sumy sú uvedené v prílohe príspevku.

Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku (tzv. obdobie kvalifikovaného poistenia) je obdobie dôchodkového poistenia a obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku, získané


 • v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241 alebo
 • pred 1. januárom 1993,
 • v cudzine alebo
 • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo do ktorého patrí deň, od ktorého bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

Minimálne dôchodky priznané pred 1.1.2021
Ak starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku je zvýšený na sumu minimálneho dôchodku podľa zákona v znení účinnom do 31. 2.2020, obdobie dôchodkového poistenia získané do 31. decembra 2020 sa na účely zvýšenia sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku posudzuje podľa zákona v znení účinnom do 31.12.2020. T.j. ak už bola doba poistenia zohľadnená pre účely minimálneho dôchodku, táto bude naďalej zohľadňovaná aj po 1.1.2021.

Na určenie minimálneho dôchodku u invalidného dôchodcu po dovŕšení dôchodkového veku sa doba, ktorá sa pripočítavala k obdobiu dôchodkového poistenia pripočítava postupne aj po dovŕšení dôchodkového veku.
Pri určení sumy pozostalostných dôchodkov, pri zvyšovaní už priznaných dôchodkov (medziročne), pri zvyšovaní priznaných dôchodkov z dôvodu získania doby poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa vychádza zo sumy starobného alebo invalidného dôchodku pred zvýšením na sumu minimálneho dôchodku.
Suma minimálneho dôchodku poberateľa starobného dôchodku sa u sporiteľov znižuje rovnakým spôsobom ako sa znižuje starobný dôchodok za dobu kvalifikovaného poistenia, počas ktorej boli zúčastnení na starobnom dôchodkovom sporení.
Suma minimálneho dôchodku u poberateľa starobného dôchodku sa vzťahuje na úhrn súm starobného dôchodku a vyplácaného


 • vdovského, vdoveckého, dôchodku,
 • výsluhového, invalidného výsluhového, vdovského výsluhového dôchodku, ČID alebo ID,
 • pozostalostného dôchodku z II. piliera,
 • dôchodku z cudziny.

Podmienkou priznania minimálnej sumy je, že boli uplatnené nároky na všetky uvedené dôchodky, s výnimkou dôchodku z cudziny.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf MinDoch2021.pdf (35.1 KB, 55 videní)

 • 3
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Minimálny dôchodok v r. 2021

  Riešenie témy "Minimálny dôchodok v r. 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Minimálny dôchodok v r. 2021

  Riešenie témy "Minimálny dôchodok v r. 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Minimálny dôchodok v r. 2021

  Riešenie témy "Minimálny dôchodok v r. 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Minimálny dôchodok v r. 2021

  Riešenie témy "Minimálny dôchodok v r. 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Minimálny dôchodok v r. 2021

  Riešenie témy "Minimálny dôchodok v r. 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Minimálny dôchodok v r. 2021

  Riešenie témy "Minimálny dôchodok v r. 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu