Zavrieť

Porady

Nahlasovanie bank.účtov FS - živnostník

Ahojte,

živnostník nahlasuje bankové účty finančnej správe. Oznámi svoj podnikateľský účet, avšak oznamuje aj bankový účet, ktorý je vedený len k účelu prijímania poľnohospodárskych dotácii od štátu? Z toho účtu potom pravdepodobne presúva prostriedky na bežný účet, z ktorého uhrádza FA, daňovú povinnosť a podobne-

Ďakujem za odpovede
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

  Katy a R
  Pokiaľ viem, tak novinka v nahlasovaní účtu teraz od novembra sa týka len platiteľov DPH.
  pre obyčajných SZČO platí hádam toto: (cit stránka FS)
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=...48ZxI5Q58lEE3u
  Inak - FS dávno pozná všetky účty
  Naposledy upravil Katy a R : 30.11.21 at 19:13
  avalik "Nahlasuje všetky účty, ktoré pouziva na podnikanie" ... to v ktorom zákone nájdem?
  veronikasad Myslela som samozrejme platitela DPH a povinnosť k 30.11.2021

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  Týka sa to len DPH, a len platiteľa DPH

  § 6
  Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa
  (1) Platiteľ je povinný oznámiť spôsobom podľa odseku 5 Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 (ďalej len „bankový účet“), a to bezodkladne odo dňa, keď sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, keď si takýto bankový účet zriadil.
  § 85kk

  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2021
  Zdaniteľná osoba, ktorá je k 15. novembru 2021 platiteľom, je povinná do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu spôsobom podľa § 6 ods. 5 každý bankový účet; to neplatí, ak ide o iný ako platobný účet5) určený na zúčtovanie platobných operácii vedený pre poskytovateľa platobných služieb.

  § 2
  Predmet dane
  (1) Predmetom dane je
  a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby“) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
  d) dovoz tovaru do tuzemska.

  5)§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.:
  (9) Platobným účtom sa rozumie bežný účet8) alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno alebo názov, ak ide o právnickú osobu, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných operácií.

  § 2(3) Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie
  a) banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
  b) inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,
  c) poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený poskytovať platobné služby,
  d) platobná inštitúcia podľa § 63, zahraničná platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,
  e) Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, a ak poskytujú platobné služby okrem § 38 ods. 3 až 6 a § 44b až 44f,
  f) Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, ak sú podľa osobitného zákona oprávnené poskytovať platobné služby a ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb,
  g) poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a,
  h) poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte podľa § 79b.


  8)§ 708 Obchodného zákonníka.:
  § 708
  Základné ustanovenia
  (1) Zmluvou o bežnom účte sa zaväzuje banka zriadiť od určitej doby na určitú menu bežný účet pre jeho majiteľa.
  (2) Na uzavretie zmluvy sa vyžaduje písomná forma.

  Fany je offline (nepripojený) Fany

  Fany
  Prosím vás a treba nahlásiť aj zrušenie účtu v banke? Ak áno, cez aké tlačivo? Dakujem

  Nahlasovanie bank.účtov FS - živnostník

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.