Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Autor Jana Motyčková   29.11.22
Od 1.1.2023 platia zmeny pri rozpočítavaní príjmov do Výkazu poistného pre Sociálnu poisťovňu. Ide o zmenené, resp. nové znenie § 139b.
Zmeny nastávajú v prípadoch, kedy sa príjem vykazuje vo Výkaze poistného.

A. Príjem zúčtovaný po skončení poistenia zamestnancovi s pravidelným alebo nepravidelným príjmom, vrátane dohôd, sa rozpočíta na mesiace trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku poistenia okrem mesiacov, kedy bolo už poistné zaplatené z maximálneho VZ. Ide o zmeny v :  • Rozpočítavaní príjmu po skončení dohody s nepravidelným príjmom – do r. 2022 sa prijem s dohody s nepravidelným príjmom zúčtovaný po skončení dohody rozpočítaval na celú dobu trvania dohody, od r. 2023 len na posledný rok trvania dohody.
  • Vo všetkých prípadoch sa príjem nerozpočíta na mesiace, kedy už bolo zaplatené poistné z maximálneho VZ (obdobne to platilo do r. 2022 len pre príjem vyplatený počas trvania poistenia pri právnych vzťahoch s nepravidelným príjmom – typ 2)


Príklad A1
Zamestnanec v pracovnom pomere skončil PP 30.6.2023, príjem mesačne 2000 €, v júni 10000 €. Zamestnancovi je po skončení PP zúčtovaný príjem 600 €. Príjem sa rozpočíta na január až máj po 120 €, na jún nie, keďže v júni dosiahol maximálny VZ.

Príklad A2
Zamestnanec v pracovnom pomere skončil PP 30.6.2022, príjem mesačne 2000 €, v júni 10000 €. Zamestnancovi je po skončení PP, v r. 2023, zúčtovaný príjem 600 €. Príjem sa rozpočíta na január až máj 2022 po 120 €, na jún nie, keďže v júni dosiahol maximálny VZ.

B. Príjem z dohody s nepravidelným príjmom zúčtovaný počas trvania dohody sa od r. 2023 vykazuje pri vyplatení príjmu, pričom sa rozpočítava na mesiace trvania poistenia v aktuálnom roku, pred vyplatením príjmu, okrem mesiacov, za ktoré bolo poistné zaplatené z maximálneho VZ. Od roku 2023 sa teda dohody s nepravidelným príjmom vykazujú a VZ z nich sa počíta rovnako ako iné právne vzťahy s nepravidelným príjmom do r. 2022 (typ 2). Do roku 2022 sa dohody s nepravidelným príjmom vykazovali a poistné z celého príjmu sa platilo až po skončení dohody.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023

Riešenie témy "Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná