Zavrieť

Porady

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Dobrý deň,
mám otázku keď kupujem dom s označením "Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom" budem mať do budúcna problém napr prihlásením trvalého bydliska ? Je možné na takýto dom riešiť hypotéku ? Ako sa to dá preklasifikovať na dom

ďakujem za odpoveďe
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  mari2x je offline (nepripojený) mari2x

  mari2x
  Ked už má súpiané číalo, tak bola kolaudovaná, takže zmeniť na dom = dokladmi a zmenou užívacieho povolenia

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Máš to dopletené. Dom na LV nemôže mať označenie "Pozemok, na ktorom ...." . To je označene POZEMKU, nie budovy.

  Pozri ešte raz dobre LV a odpíš to odtiaľ správne. Na LV sú k pozemku dva kódy - jeden je druh pozemku a druhý je kód spôsobu využitia pozemku. Napr. kódy druhu pozemku môžu byť nasledovné:

  2 orná pôda
  3 chmeľnica
  4 vinica
  5 záhrada
  6 ovocný sad
  7 trvalý trávnatý porast
  10 lesný pozemok
  11 vodná plocha
  13 zastavaná plocha a nádvorie
  14 ostatná plocha

  iné nie.

  A k nim je potom upresňujúci kód spôsobu využitia pozemku, napr. :

  1 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
  2 Pozemok vysadený chmeľom alebo pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ dočasne odstránený
  3 Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený
  4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
  5 ......

  15 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
  16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
  17 Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
  18 Pozemok, na ktorom je dvor
  19 Pozemok, na ktorom je spoločný dvor
  ........

  A tam vidíš aj tvoj spôsob využitia pozemku. Druh pozemku bude asi

  13 zastavaná plocha a nádvorie

  Budova bude buď na tom istom liste vlastníctva v inej časti, alebo pri pozemku môže byť poznámka, že právny vzťah budovy na parcele č. XXXX je na LV č. ZZZZ.

  Takže pozri to ešte raz poriadne a ak je budova zapísaná la LV, tak ju nájdeš a nájdeš aj označenie budovy. Kód druhu stavby musí byť jeden z týchto:

  1 Priemyselná budova
  2 Poľnohospodárska budova
  3 Budova železníc a dráh
  4 Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
  5 Budova letísk
  6 Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)
  7 Samostatne stojaca garáž
  8 Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
  9 Bytový dom
  10 Rodinný dom
  11 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
  12 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
  13 Budova ubytovacieho zariadenia
  14 Budova obchodu a služieb
  15 Administratívna budova
  16 Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)
  17 Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
  18 Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)
  19 Budova pre šport a na rekreačné účely
  20 Iná budova
  21 Rozostavaná budova
  22 Polyfunkčná budova
  23 Inžinierska stavba

  Kupuješ nehnuteľnosť, a nevieš poriadne ani list vlastníctva prečítať ....
  6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Ferdonno a teraz som sa stratil v tvojej odpovedi. Je to tam presne tak napísané ako som to tu uviedol. Sám to píšeš bod 16
  v LV je to zapísane iba ako 20 iná Budova
  mari2x lebo nie je v definovaných
  ivka70 Ak je tam 20 Ina budova, mozes mat problem s trvalym bydliskom. Over si najskor na prislusnej evidencii obyvatelstva, ci a za akych podmienok je to mozne.
  Ferdonno Ďakujem za odpoveď. Bude to problém preklasifikovať ? čo všetko je k tomu potrebné. Ďakujem
  ivka70 zvycajne na preklasifikovanie budovy treba stavebne konanie a nova kolaudacia ... a nie vzdy je to mozne na danom uzemia, typu pozemku .. treba si to dopredu zistit na prislusnom stavebnom urade (lebo aj ked je ta budova postavena ako dom, nie bezdovodne je skolaudovana ako ina budova)
  Chobot Ten bod 16 sa týka pozemku pod budovou, nie budovy.

  Budova je typu: Iná budova, nakoľko ten typ budovy, ktorý máš, nie je medzi definovanými typmi, takže je to iná budova, než sú uvedené v definícii budovy v bodoch 1-23.

  A nemôže to tam byť tak označené. Na LV je určite:
  V časti "Parcely" Nejaké parcelné číslo, potom je tam napísané, že "Druh pozemku", kde bude asi uvedené "Zastavaná plocha a nádvorie" a potom v Legende je "Spôsob využívania pozemku, kde je tá tvoja definícia.

  V časti "Stavby" máš uvedené parcelné číslo, na ktorom je stavba, jeho súpisné číslo a v tabuľke pod "Popis stavby" je uvedené "Iná budova".

  Podstatné je to, čo je uvedené v Popise stavby. Keďže tam máš "Iná budova", tak tam ti asi trvalý pobyt nedajú.
    zbaliť

  Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.