Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v SP od 1.7.2023 a od r. 2024

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v SP od 1.7.2023 a od r. 2024

Autor Jana Motyčková   12.06.23
V NR SR boli prijaté 3 novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení - č. 71/2023 Z.z., č. 203/2023 Z.z. a rozsiahlejšia novela ešte v Z.z. nevyšla, ide o tlač 1397.Niektoré zmeny som uviedla v osobitných článkoch :Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024
Rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov a vojakov
Minimálny dôchodok od 1.7.2023

Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.1.2024


Ďalšie zmeny od 1.7.2023
Nová povinnosť pre zamestnávateľa
Sociálna poisťovňa zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje pohľadávky. Od 1.7.2023 zverejnený zoznam obsahuje aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. f), ktorej nesplnenie sa považuje za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie podľa § 170 ods. 21. V tomto prípade sa v zozname uvádza obdobie, za ktoré nebola splnená príslušná povinnosť.
Ide o

  1. szčo, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy SR podľa predpisov EÚ alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi SR. Ide o nesplnenie povinnosti oznámiť výšku príjmov a výdavkov zo szč, do 8 dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom, resp. do 31.5. za predchádzajúci rok, resp. nesplnenie povinnosti oznámiť skutočnosti na posúdenie vzniku a zániku povinného poistenia szčo (do 8 dní od zmeny).
  2. Zamestnávateľov, ktorí nepredložili do SP (mesačný) výkaz poistného a príspevkov.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že zamestnávateľ bol zverejnený vo vyššie uvedenom zozname z dôvodu nepredloženia výkazu poistného (ev. aj ak ide o szčo podľa bodu 1), a to do 14 dní od zverejnenia. (koho by zaujímalo, išlo o pozmeňovací návrh poslanca P.Kremského).

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v SP od 1.7.2023 a od r. 2024

Riešenie témy "Zmeny v SP od 1.7.2023 a od r. 2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v SP od 1.7.2023 a od r. 2024

Riešenie témy "Zmeny v SP od 1.7.2023 a od r. 2024" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu