Zavrieť

Porady

Nepeňažný príjem lekára po novom v roku 2023

Lekárka obdržala Oznámenie od držiteľa pod+a § 2 zákona o DP o výške celkového zdaniteľného nepeňažného plnenia za obdobie I.polrok 2023., ktoré zahrňa vo vyčíslenej sume plnenie za , ubytovanie a stravovanie. s kodom účelu 09...názov podujatia ..konzultácie

V roku 2022 lekárka splnila daňovú povinnosť za takýto účel podaním Oznámenia na DU dľa § 43 ods.17. Takýto formulár sa už na DU re rok 2023 nenachádza
Lekárka je spoločníčka, konateľka a zároveň zamestnankyňa s.r.o, pričom vystavované potvrdenia od držiteľa sú na osobnú adresu lekárky, ktorá sa podujatia zúčastňila. ( aj v minulosti aj t.roku

Ako prosím postupovať teda po novom, nie je mi to z dostupných info jasné. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

  ivka70
  Od 1. januára 2023 je teda celá účasť (strava, doprava, ubytovanie, vedľajšie náklady) na sústavnom vzdelávaní pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) oslobodená od dane. Čo sa týka vzdelávacích podujatí, ktoré sa nekvalifikujú za sústavné vzdelávanie, tak ako v roku 2022, oslobodená od dane je naďalej výlučne strava poskytnutá na odborných podujatiach určených výhradne na vzdelávací účel (pri ktorých časový rozsah sprievodných aktivít nesmie prekročiť 20 % z celkového časového rozsahu podujatia), pričom strava na iných podujatiach, doprava, ubytovanie a vedľajšie náklady (napr. prenájom priestoru) predstavujú pre zúčastnených PZS zdaniteľné plnenia.

  Pre úplnosť by sme radi na záver upozornili, že samotný spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých PZS od držiteľov sa nemení a naďalej závisí od kvalifikácie príjmu PZS (zdanenie prostredníctvom daňového priznania pri fyzických osobách – podnikateľoch a právnických osobách vs. aplikácia farmaceutickej zrážkovej dane pri fyzických osobách – nepodnikateľoch).

  https://www.ey.com/sk_sk/tax/ey-dano...d-januara-2023
  Centrum Ďakujem, toto som aj ja našla, ale nie je mi jasné aký spôsob zdanenia teda použť a v ktoróm čase, Beriem, že ide o zdaniteľné nepeňažné lnenie ( doprava, strava, iné vedľajšie (,, ale či sa ešte vzťahuje naa toto § 43, keďže vo formulároch § 43 ods 17 len po rok 2022.

  Oznámenie od držiteľa je vystavené za I.polrok 2023 na konci júla, zo sumy vyplýva zdanenie cca 7 aur a berie mi to čas už niekoľko dní., nakoľko neviem, ktorým Oznámením túto skutočnosť o zrazení a odvedení dane mám použiť pre DU.

  Metodický pokyn FS je tiež nejasný v porovnaní s udajmi ktoré mám od držiteľa v jeho oznámení. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
  Jarka 1 A prečo chceš už teraz formulár? Veď za 2023 to budeš zdaňovať až v roku 2024.

  Nepeňažný príjem lekára po novom v roku 2023

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.