Zavrieť

Porady

Môžeme platiť do fondu opráv rozdielne sumy podľa bytu?

Bývame v bytovke, kde sa nachádza 27 bytov rôznej veľkosti. Dva sú 4izbové, 16 je 3izbových, 6 2izbových a 3 garzonky. V súčasnosti riešime obnovu bytového domu a balkónov. 12 bytov v dome balkón má(predsadený cca 2m2) takže uvažujeme o možnosti výstavby balkónov pre všetky byty. Ponuková cena bola cca 9000Eur za balkón 5m2. Problém vyvstáva pri financovaní, nakoľko chceme v maximálnej miere využiť ŠFRB. Do fondu opráv sa platí podľa podlahovej plochy bytu, ale je rozdiel, ak dostane balkón garzonka a 4izbový byt, pretože podľa by&tového družstva "MUSÍME" platiť výlučne a len podľa m2 bytu rovnakú čiastku. Ak sa teda rozráta cena za balkóny na m2 bytu, 4izbový byt v podstate zaplatí ďaleko viac ako garzonka. Zo zákona 182/1993 Z. z. nevylíva úplne jednoznačne, že paltba do fondu opráv musí byť rovnaká na m2. Nájde sa niekto, kto mi bude vedieť úplne jednoznačne povedať, či platba musí, alebo nemusí byť rovnaká na m2 bytovej plochy?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  NIE!

  "Zo zákona 182/1993 Z. z. nevylíva úplne jednoznačne, že paltba do fondu opráv musí byť rovnaká na m2."

  Úplne jednoznačne!

  "Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu;"

  Veľkosť spoluvlastníckeho podielu jednotlivého bytu na dome určuje podlahová plocha jednotlivého bytu v m2.

  "Ak zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve upravuje právne vzťahy inak ako to ustanovuje tento zákon, uplatnia sa na tieto právne vzťahy ustanovenia tohto zákona."

  Logicky, 27 - 12 = 15, nemá balkóny. S úverom z ŠFRB musia v dome súhlasiť 2/3 spoluvlastníkov domu, to je 18 vlastníkov bytov v dome. Ak traja si povedia, že ja balkón mám a to, že iní nemajú ma nezaujíma. Nové balkóny nebudú! Ak sa k tým 12 nepridá 6, ktorí budú súhlasiť s obnovou domu, nebude ani obnova domu, vášho domu.
  16 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Kasius27 Tým "jednoznačne" som myslel nejakého právnika, ktorý rozoberie zákon z jednej aj druhej strany. Napríklad podľa nejakého judikátu, alebo z praxe, alebo na základe právnického vzdelania. Akékoľvek "logické" úvahy a pokusy o paralelu mi nepomôžu.
  ivka70 to nie su logicke pralely, to je vyklad zakona a sito vie, o com hovori ....ziadny pravnik ho inak vykladat ani nemoze ....
  buchač Kasius27 (Dnes 11:34) Tým "jednoznačne" som myslel nejakého právnika, ktorý rozoberie zákon z jednej aj druhej strany. Napríklad podľa nejakého judikátu, alebo z praxe, alebo na základe právnického vzdelania. Akékoľvek "logické" úvahy a pokusy o paralelu mi nepomôžu.
  ======================
  Na túto problematiku nie je potrebné právnické vzdelanie...napr. aj Lipshit je právnik, no jeho logika je dávno v prdely.

  Na urobenie si záveru postačuje len príslušný zákon, jeho preštudovanie a samozrejme aj pochopenie.

  Nie je potrebná ani paralela, stačí len stráviť zopár minút na Googli a výsledok sa dostaví...citujem :

  - Pre realizovanie výstavby nových balkónov alebo lodžií v bytovom dome je potrebné sa riadiť najmä právnymi predpismi:
  Zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku
  Zákonom č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

  - Schvaľovanie výstavby nových balkónov alebo loggií
  Výstavba nových balkónov alebo loggií vyžaduje stavebné povolenie. Technické riešenie je potrebné predstaviť vlastníkom v dome, pretože na schválenie je potrebný podľa § 14b ods. 3 písm. b/ zákona č. 182/1993 Z.z. súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ide totiž o výstavbu výlučne novej spoločnej časti domu, teda príslušenstva, ktorým sa dom pôdorysne rozšíri a ktoré budú prevádzkovo pevne spojené s domom podľa § 139b ods. 5 písm. b/ zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Bez splnenia tejto podmienky sa neodporúča púšťať sa do prípravy tejto investičnej akcie.

  - Schvaľovanie úveru
  Pri schvaľovaní úveru vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v súlade s § 14b ods. 2 písm. b/ prijímajú rozhodnutie hlasovaním 2/3 väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

  - Splácanie úveru
  Splácanie poskytnutého úveru sa realizuje na základe podmienok zmluvy o poskytnutí úveru z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu, ktorej výšku tvorby schvaľujú vlastníci v dome schválením nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade s §14b ods. 1 písm. i/ zákona č. 182/1993 Z.z. tak, aby pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, ako aj na výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu, teda aj na výstavbu nových balkónov alebo loggií v dome. Na úhradu všetkých splátok prípadných úverov je použiteľných 80 % mesačnej tvorby.

  - Vlastníci bytov a nebytových priestorov vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ak k bytu alebo nebytovému priestoru v dome prilieha balkón, lodžia alebo terasa sa pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu zaráta do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25% z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.
  sito " Ak sa teda rozráta cena za balkóny na m2 bytu, 4izbový byt v podstate zaplatí ďaleko viac ako garzonka."

  Logicky myslím, že Kasius nebýva v garzonke, že?

  Iné, od 1.4.2024 začne platiť toto.

  " 182/1993, § 2

  (1) Na účely tohto zákona sa rozumie

  a) domom bytový dom alebo nebytový dom,

  b) bytovým domom budova, v ktorej

  1. je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie,

  2. sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a

  3. sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

  d) bytom miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú kolaudačným osvedčením stavebného úradu určené na bývanie ako samostatná bytová jednotka,"

  Konečne po tridsiatich rokoch to niekomu došlo, že prvý je dom v ktorom sú jednotlivé byty. Snáď si to kupujúci byt v dome, nie novom uvedomia, že si kupujú najprv podiel na bytovom dome, ktorý je určený plochou bytu, ktorý si kupujú.

  Z môjho pohľadu by byt nebol pod písmenom d) ale pod písmenom q). Všetko pred písmenom q) by mal vlastník bytu, priestoru na bývanie v bytovom dome rešpektovať a až potom myslieť na to, že má svoj byt v bytovom dome. r) nebytový priestor. s) ich podlahová plocha
  Kasius27 Logicky si to odhadol správne, avšak nespravodlivé financovanie vadí 4rom vlastníkom 3 izbových bytov.
  buchač Kasius27 (Dnes 09:43) Logicky si to odhadol správne, avšak nespravodlivé financovanie vadí 4rom vlastníkom 3 izbových bytov.
  ===================
  Toto nebola ani tak logika, to bola istota.

  Taká otázočka.
  Ak by majitelia 3izbových bytov mali byt na najvyššom poschodí a bolo by potrebné opraviť strechu, kde by ostatní vlastníci nesúhlasili s touto opravou...bolo by to v poriadku ?
  Veď predsa im by do bytu nezatekalo, byt by neplesnivel....tak koho by to sralo ???
  Kasius27 :-))) Z môjho pohľadu porovnávaš jablká s hruškami:-) Strecha, rovnako ako schodištia, chodby, zábradlia, vstupné dvere, sú využívané každým majiteľom bytu bez rozdielu a dá sa na ne uplatniť pravidlo rovnakého podielu. Toto pravidlo by sa nemalo vzťahovať na priestory použiteľné a používané výlučne a len vlastníkom bytu. Ani u teba v paneláku by nikto nesúhlasil s tým, aby si si kočíkareň prebudoval na kino a používal spoločný priestor len ty a nikto iný.
  marjankaj A ten čo má byt na prízemí ako využíva schodište? Chodí tam srať, či?
  buchač Kasius27 (Dnes 11:53) :-))) Z môjho pohľadu porovnávaš jablká s hruškami:-)
  ---------------------------------------------
  Tvoj pohľad ma nezaujíma...je vrcholne sebecký.
  ...a nebudeš ty náhodou z Bláááávy ?

  Niekde to ide a niekde nie...niekde sa vlastníci dohodnú a niekde dohoda končí buchnutím dverí.

  Si vieš predstaviť, že poznám dom (dcéra býva v ňom ), kde došlo k prístavbe logii a už ich majú všetky byty bez rozdielu veľkosti ?
  Pre teba asi nepredstaviteľné...všakže.
  ========================
  Kasius27 (Dnes 11:53) Ani u teba v paneláku by nikto nesúhlasil s tým, aby si si kočíkareň prebudoval na kino...
  -------------------------------------------------
  Si predstav, že som mal v prenájme aj kočikáreň...neskutočné niečo pre teba, či ?
  Kasius27 Čo sa týka pohľadu je to vzájomné. Je mi úplne jedno čo poznáš a čo nie. Pokiaľ sa spoločný priestor využíva jediným vlastníkom, tak zaň musí platiť ostatným rovnako ako to platí pri prenájme spoločných nebytových priestorov nevlastníkovi. Ak niekto požaduje od suseda, aby mu zaplatil priestor, ktorý bude používať len on, tak to spravodlivé rozhodne nie je. Balkón je presne takýto priestor. To, že nejaký idiot spískal zákon tak ako ho spískal nič na faktoch nemení a nezvrátia to ani tvoje prirovnania.
  Kasius27 Bývam na prízemí a po schodoch tiež chodím do bytu.
  sito Ten váš bytový dom je architektonický skvost. Dva štvorizbové, šestnásť trojizbových, šesť dvojizbových a tri garzonky, A ich plocha v m2 je rovnaká v tých skupinách? No a záhada, ale len 12 bytov má balkóny, ktorých 12 bytov?

  "avšak nespravodlivé financovanie vadí 4rom vlastníkom 3 izbových bytov. "

  Ktorým teda? Tým čo nemajú balkóny?
  Kasius27 Architektonicky je to úplne normálna, tehlová, 2 poschodová bytovka stará 50 rokov. Financovanie vadí viacerým, ale nesúhlasili 4ia.
  sito Úplne normálna? Pred 50siatimi rokmi sa už stavali bytovky z prefabrikovaných dielov. Takže podľa pôdorysu boli prevažne aj podlažia nad ním, ale nemusí to tak byt. Skôr by som povedal, že 60 a viac rokov má tá bytovka.

  Logicky, pivnice, prízemie, dve poschodia, jeden vchod, sedem bytov na jednom podlaží, etáži. Alebo je to inak?

  Videl som v jednom meste také bytovky, dva vchody, štyri podlažia, teda 8 + 8 = 16 bytov. Boli vedľa seba také, čo si dali spraviť balkóny a také, čo si nedali. Zostali im Francúzke okná a zábradlie pred nimi. Takže sa dohodli.

  U vás? "Financovanie vadí viacerým, ale nesúhlasili 4ia."

  4iaaa, iaaa, iaaa, iaaa, ...
  Kasius27 Neskúšaj to, netrafíš sa:-) Bytoviek nášho typu na Slovensku bude len niekoľko, bol to veľmi špecifický projekt, kde sa vylial železobetónový skelet so stĺpmi 60x60 a múry z tehál sú výplňové. Je to skôr zámer komunistov postaviť pre niekoho veľký byt, pre niekoho menší a za trest garsónku:-) Vchody sú tri:-) Viem o prípade, kde na paneláku bez balkónov a loggií si pani individuálne prefinancovala svoj balkón a ostatný jej to odsúhlasili. SP dostala a balkón existuje. Silne pochybujem, že si následne zobrala pôžičku a financuje ho zo spoločného:-) Či sa ľudia dohodnú, alebo nedohodnú, je vždy len o hľadaní správneho riešenia a vzájomných kompromisov tak, aby to vyhovovalo všetkým. Množstvu ľudí vôbec nedochádza, ako sa čo financuje a čo sa z čoho platí, finančná gramotnosť je na Slovensku chabá. Pokiaľ vychádzame z faktu, že byt s balkónom je pri predaji drahší, ako byt rovnakého stavu a metráže bez balkónu, tak, napriek tomu, že zákon niečo hovorí, nie je možné pokladať oba typy bytov za rovnocenné. Už vôbec to nepripadá do úvahy, pokiaľ je možné jednoduchou stavebnou úpravou z veľkého balkónu doslova urobiť ďalšiu obytnú miestnosť, prípadne rozšírenie bytu.
  sito Takže som trafil, skvost, unikát, niečo pre bežného človeka nezvyčajné. Dnes "FIVE STAR RESIDENCE." Nuž čo, každá doba, Éra má svoje a svojich ľudí, svoje stavby. Napríklad PIRAMÍDY.
    zbaliť

  vicktor je offline (nepripojený) vicktor

  ja si myslim, ze normalny clovek (moja manzelka nie celkom suhlasi) ...viac vicktor
  Kto chce prist k balkonu, nech si ho zaplatí sam.
  Tiez sme riesili pristavbu balkonu k nasmu bytu, ale vobec ma nenapadlo. aby to financoval FO.
  Napriek tomu suhlas spolumajitelov presiel len o jeden hlas, pretoze tu na Slovensku kazdy susedovi zavidi nielen balkon za vlastne, ale aj nos medzi ocami.
  Nechapem preco by cely barak mal zhodnocovat majetok niektorych susedov.
  sito Čo dom, to iní ľudia, iná architektúra. Dom je spoločný a balkóny sú spoločné časti domu. Žeby len tak, jeden balkón? a nezohavil ten váš dom?

  "ak k bytu v dome prilieha balkón, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna."

  Pri prípadnej rekonštrukcii ich domu na rekonštrukciu pôvodných balkónov bude stačiť len tých 25 % z tvorby FPÚaO na 1 m2? Prečo by mali všetci v dome prispievať na ich opravu, rekonštrukciu rovnakým dielom?

  Ak všetci súhlasia sú oni zákon. Ak niekto nesúhlasí, mali by postupovať podľa zákona, ktorý schváli príslušný štátny orgán, zväčšia parlament.

  steelbull je offline (nepripojený) steelbull

  steelbull
  balkóny, terasy a lodžie sú "spoločné časti bytového domu" (nie príslušenstvo bytu), preto tento spôsob kalkulácie.
  ivka70 04.01.24 07:07 priradil do Porady

  Môžeme platiť do fondu opráv rozdielne sumy podľa bytu?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.