Zavrieť

Porady

Zanik danovej povinnosti z DzMV - len vyznacit v danovom priznani?

Ahojte, stale mi to nie je jasne, sukromne vozidlo zivnostnika nezaradene do obchodneho majetku zivnostnik prestal pouzivat na podnikanie k 31.12.2023. Ma o tejto skutocnosti informovat v danovom priznani k dani z MV za rok 2023, riadok 2, datum zaniku danovej povinnosti uvedie datum 31.12.2023? A riadok 40 - predpokladana dan uvedie nulu? Prosim poradte mi, dakujem
kn-alka áno, tak
Mimiska A je potrebne nasledne aj do 31.1. 2025 vyplnit oznamenie o zaniku danovej povinnosti k dani z MV k 31.12.2023 kedze o MV nebude v roku 2024 uctovane?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  občasník je offline (nepripojený) občasník

  občasník
  Otázka č. 3 - nepoužívanie vozidla na podnikanie v celom zdaňovacom období
  Fyzická osoba – podnikateľ používal v zdaňovacom období r. 2023 vozidlo na podnikanie, ktoré uviedol aj v daňovom priznaní podanom za toto zdaňovacie obdobie. Predmetné vozidlo nebolo zaradené do obchodného majetku podnikateľa. V zdaňovacom období r. 2024 už vozidlo nepoužil na podnikanie. Aký spôsobom oznámi podnikateľ zánik daňovej povinnosti u tohto vozidla ?
  Odpoveď
  Ak predmetné vozidlo v celom zdaňovacom období roka 2024 nebolo predmetom dane (nepoužívalo sa na podnikanie ani raz) a súčasne o vozidle nebolo v roku 2024 účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, zaniká daňová povinnosť spätne k 31.12.2023. Túto skutočnosť je podnikateľ povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.1.2025 , podľa § 8 ods.7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zverejnené na stránke FS SR www.financnasprava.sk, formuláre, vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR, v časti iné vzory tlačív:

  https://www.financnasprava.sk//_img/...v19%20v1_4.pdf

  https://podpora.financnasprava.sk/14...povinnos%C5%A5
  Mimiska Dakujem, cize to co som pisala vyssie neplati? V DP za rok 2023 nebudem vyplnat nic ohladom datumu zaniku danovej povinnosti? Len v roku 2025 podam oznamenie o zaniku danovej povinnosti k MV?

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  Zákon uvádza:
  § 8
  (2) Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

  a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
  b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  c) vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
  d) zániku daňovníka bez likvidácie,
  e) vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
  f) ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

  (3) Vznik daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní.

  ... nastalo niečo z toho v decembri 2023 aby si mohla uviesť dátom zániku 31.12.2023 v daňovom priznaní za rok 2023 podávanom do konca januára 2024?

  Ešte doplním
  § 3

  Daňovník
  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

  a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,

  b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

  c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

  d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo

  e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

  Píšeš že ide o vlastné vozidlo živnostníka, teda je daňovníkom podľa písmena a)


  Musíš čakať celý rok 2024, aby si mohla podať oznámenie v januári 2025, že zánik nastal 31.12.2023 ... "rozmením na drobné"

  § 8
  (7) Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia,
  ak v zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok,
  neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1


  (1) Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované2) v Slovenskej republike

  a používa sa na podnikanie3) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť4) (ďalej len „podnikanie“) v zdaňovacom období.
  Používaním vozidla na podnikanie sa na účely tohto zákona rozumie

  a) skutočné používanie vozidla na podnikanie,

  b) účtovanie12) o vozidle,

  c) evidovanie vozidla v daňovej evidencii,13)

  d) uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo

  e) používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

  a v tomto zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok,
  o vozidle nebolo účtované,12)
  vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii13)
  alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla.

  Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia,

  pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní.

  Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podá daňovník na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle.


  !!! ale len v prípade, že v r. 2024 nenastane zánik podľa vyššie citovaného § 8 ods. 2.

  Zanik danovej povinnosti z DzMV - len vyznacit v danovom priznani?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.