Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 7
Ako platiť kvartálne preddavky na daň z motorových vozidiel? (24.05.21)
Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť. Tento rok platíme preddavky na daň z motorových vozidiel ináč ako iné roky. Chcela by som sa Vás opýtať, keď predpokladaná daň na rok 2021 je vo výške 1059 ...
1 0
Finančná správa dnešným dňom spustila novú digitálnu službu – saldokonto. (15.04.21)
pridala som do prílohy foto z účtu tam vidno, že stále svieti nedoplatok 303,40, hoci pracovníčka na DÚ mi tvrdila, že je to OK... podľa všetkého ona nemá tento náhľad, ktorý mám ja, zajtra budem vola...
1 0
Musím zaplatiť daň z motorových vozidiel? (27.03.21)
Som SZCO, kúpil som auto na živnosť v júli 2020 avšak auto nie je používané na podnikanie. Pracujem výhradne z domu a auto používam iba na súkromné účely. Otázka: musím zaplatiť daň z motorových vozid...
1 0
Cestovné výdavky zo zahraničnej pracovnej cesty (25.03.21)
Dobrý deň, dostal sa ku mne SZCO (chodieval kvoli práce aj do Talianska), a kazdy rok, mu uctovnicka davala do vydavkov cestaky, jediny podklad, co mal k tomu, boli vypisane evidencie cestovných výdav...
1 0
Daň z motorových vozidiel - totálna škoda (21.02.21)
Dobrý deň, vie niekto poradiť? Mám dilemu, havária auta 5.12.2020 - uznaná totálna škoda 18.12.2020 a zvyšky auta predané a prepis v technickom 08.02.2021 . Aký dátum zániku v daňovom priznaní motorov...
1 0
predaj auta (18.02.21)
prosím o pomoc,SZČO, JU,neplatca , auto v obchodnom majetku, rok 2020 už ukončený, vo februári 2021 som predal auto, ktoré ešte nebolo odpísané ,zostatková cena 12 035 €, predané za 15 000 €. podávam...
1 1
Dodatočné DP daň z MV, musím podať aj dodatočné DP k dani PO? (11.02.21)
Omylom som zaradila v minulých rokoch do DP DMV auto, ktoré nepodlieha dani z MV a daň som zaplatila. Keď urobím dodatočné DP DMV a FS mi daň vráti, musím podať aj dodatočné DP k dani PO? Daň z MV v m...
1 0
SZČO nerezident a vlastné auto neevidované v SR, používané na podnikanie (09.02.21)
Podnikateľ - nerezident, používa na podnikanie v Slovenskej republike vlastné vozidlo, ktoré je evidované v Českej republike. Vozidlo i napriek tomu, že sa používa na podnikanie v Slovenskej republike...
1 0
Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie k dani z MV (08.02.21)
Možno hlúpa otázka, ale koho uvádzate na riadkoch 21-34? Myslím keď štandardne ako účtovník (zamestnanec) vypĺňate DP za firmu... Zatiaľ to mám prázdne, lebo jediné čo mi vychádza, je Zástupca (?), a...
1 1
DP DzMV-predvyplnené tlačivo? (16.01.21)
Dobrý deň, prosím vás má niekto info , či aj tento rok bude posielať FS predvyplenené tlačivá k DP dani z MV? Keď sa prihlasujem na finančnú správu v katalógu formulárov nemám ešte nový formulár na te...
5 4
Upozornenie k formuláru k dani z motorových vozidiel (07.01.21)
Upozorňujeme, že nový formulár daňového priznania pre daň z motorových vozidiel zatiaľ nie je zverejnený na portáli finančnej správy. Aktuálny formulár s označením DMVv15 je platný pre zdaňovacie o...
1 2
DzMV (30.01.21)
Ako oznámiť daňovému úradu nepoužívanie auta na 2 mesiace kvôli pandémii? Kamión reálne nepoužívaný od 01.04.2020 do 31.05.2020. Ani neboli vystavované žiadne faktúry. Bola žiadaná dotácia na pokles ...
1 0
Daň z MV - Oznámenie o zániku daňovej povinnosti (29.01.21)
Môžem podať Oznámenie o zániku daňovej povinnosti za rok 2020 aj keď je stále v držiteľ aj vlastník MV uvedené IČO? Keďže idem na paušálne výdavky na vozidlo si neuplatňujem žiadne náklady a vyradil ...
1 2
Daň z MV - povinnosť nahlásenia zmeny (28.01.21)
Po prečítaní pokynov finančnej správy prosím o vaše stanovisko. Chápem správne že do 31.1.2021 treba na DU nahlásiť IBA vozidlá ktoré neboli v evidencii CELÝ rok 2020? Pochopila som to tak že ak sme v...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk