Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
SZČO - Daň z MV súkromné a firemné auto (23.01.18)
SZČO využíval na podnikanie súkromné motorové vozidlo od januára do marca 2017. Posledný CP robil ku dňu 31.3.2017 Následne 27.3.2017 zakúpil ďalšie motorové vozidlo, ktoré zaradil do podnikania a za...
1 0
Účtovanie dane z motorových vozidiel (17.01.19)
Ak mi ročná daň vyjde menej ako 700€, účtujem takto?: faktúra 345/321 k 31.12.2018 ID predpis dane 531/345 k 31.12.2018 úhrada 321/221 v januári 201...
1 0
Evidencia vozidla a DzMV (16.01.19)
Spoločnosť zakúpila v roku 2017 automobil. V tom isto roku mu bola pridelená ŠPZ. V účtovníctve nebolo zaevidované ako majetok , nepoužívalo sa na podnikanie. Musíme zaplatiť DzMV ?
1 0
Ako otvoriť predvyplnené DP DzMV? (15.01.19)
Hláška, že uložený súbor nie je v správnom formáte alebo je poškodený!
1 0
nepouživanie MV a dan z MV (10.01.19)
dobrý deň, firma sro vlastný MV, ktoré kupila v r.2017 za 700eur- takže MV išlo rovno do spotreby, neučtuje sa o nom ako o dlhdobom majetku. V roku 2017 bola zaplatena cestna dan. Avšak v roku 2018 v...
1 0
nezaplatenie preddavkov DzMV (10.01.19)
dobrý deň, PO vyslo platiť preddavky, zaplatit len 1/4, zvysné tri platby nezaplatil. Teraz v DP v riadku 37 uvediem len sumu 1/4, ktorú zaplatil? a zvysne 3/4 vlastne zanikajú, kedže teraz len jednod...
1 2
Zánik daňovej povinnosti u SZČO z DzMV (03.01.19)
Milý poraďáci, potrebovala by som trošku usmerniť. Resp. či správne chápem zánik pri dani z motorových vozidiel. V roku 2017 SZCO používal vozidlo na podnikanie, v roku 2018 podal DP z DzMV ( vozil ...
1 0
Dan z motorovych vozidiel (07.12.18)
Dobrý deň, ak použil zamestnanec v rámci 1 mesiaca 2 súkromné vozidlá na služovné účely, tak musí zamestnávateľ uhradiť daň za obe vozidlá? Ďakujem za pomoc
2 0
Ako to mam riesit - auto do podnikania v Belgicku (23.10.18)
Nastupujem od 1.11. do US firmy na slovenske SZCO ako technik pre automatizaciu s pracoviskom v celej EU kde maju zavody.Chcem kupit auto naprevadzku v Belgicku s belgickym cislom kde bude hlavne sid...
3 0
Neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel (02.10.18)
PO vyšli platiť štvrťročné preddavky na daň z MV. PO preddavky doteraz neplatila. Neprišla jej z DU ani výzva na zaplatenie, Bude musieť zaplatiť aj penále automaticky aj keď ich teraz doplatí?
3 2
Ako zaradiť poplatky spojené s prepisom auta do obstarávacej ceny vozidla? (05.09.18)
Nové auto kúpené 30.8.18 zaradené do užívania, používané na prepravných značkách do 4.9.18, kedy dostal TP a EČV. PZP a HP od 30.8.18. Ako dostanem do obstarávacej ceny z 30.8.18 kolky za TP, ktoré so...
2 0
daň z motorových vozidiel (16.07.18)
Dobrý deň, správkyňa dane na základe oznámenia preúčtovala preplatok (vzniknutý z minulých rokov), ktorý FO SZČO neeviduje, na úhradu dane z motorových vozidiel. Ako to vysporiadať v jednoduchom účto...
1 0
Pohladavky a zavazky a DPH (29.06.18)
.. poprosim, uz som dopletena -niekede som nasla, ze sa eviduju pohladavky a zavazky - (v uct. zavierke JU ) s DPH a niekde . ze bez DPH ??? dakujem
1 0
nezaplatené služby za vedenie účtovníctva (18.06.18)
Prosim o radu ako postupovat dalej : Sro A ma uzatvorenu zmluvu na vedenie účtovnictva s sro B. V predmete zmluvy je spracovanie účtovných dokladov, mesačné spracovanie DPH, DPH z EU, mzdy, personali...
1 0
DzMV (13.06.18)
Ahojte, prosim o pomoc..ak SZCO nepouzival v zdanovacom obdobi MV na podnikatelske ucely, ale mozno ho v buducnosti bude pouzivat. Ako by malo vyzerat oznamenie na DU? V tlacivach som nasla len Ozname...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk