Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
DP DzMV-predvyplnené tlačivo? (16.01.21)
Dobrý deň, prosím vás má niekto info , či aj tento rok bude posielať FS predvyplenené tlačivá k DP dani z MV? Keď sa prihlasujem na finančnú správu v katalógu formulárov nemám ešte nový formulár na te...
1 0
Daň z MV (13.01.21)
SZČO má v majetku auto. V minulom roku ho neupožíval na podnikanie. V decembri zrušil živnosť. Stačí podať vyhlásenie o nepoužívaní auta, alebo keďže bolo v majetku, tak musí riadne zaplatiť daň z MV?
1 4
odhlásenie auta (31.01.12)
Dobrý deň, ak chcem odhlásiť auto z podnikania k 31.12.2011 bez pokuty, môžem ešte dnes? Alebo som švihla termín? Ďakujem
5 1
Upozornenie k formuláru k dani z motorových vozidiel (07.01.21)
Upozorňujeme, že nový formulár daňového priznania pre daň z motorových vozidiel zatiaľ nie je zverejnený na portáli finančnej správy. Aktuálny formulár s označením DMVv15 je platný pre zdaňovacie o...
1 0
Daň z MV - auto prostredníctvom finančného leasingu od inej sro (05.01.21)
Ak sa auto kúpilo prostredníctvom finančného leasingu, prevzalo sa 20.07.2020, nový majitel prepis 21.07.2020. Predavajúcim je ina sro - nezaoberá sa predajom vozidiel, mala ho v majetku. Dátum zvni...
1 0
Daň z MV za rok 2020, rozdiel vo výpočte na Fin.správe a u mňa, prečo? (04.01.21)
Prosím, potrebujem radu o dani z MV za rok 2020 Na finančnej správe mi ráta inú daň ako rátam ja ručne a aj online kalkulačka https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-cestnej-d... Auto - dátum prvej evid...
1 0
Preddavky na DzMV (29.12.20)
Som povinný zaplatiť preddavky na daň z motorových vozidiel za 4Q/2020 alebo ho môžem vyrovnať v daňovom priznaní za r.2020. Ďakujem.
1 1
zaradenie vozidla podľa hmotnosti - určenie sadzby (25.12.20)
sadzba dane napr. v kategórii o4 - prosím, ak má vozidlo dve nápravy a hmotnosť 18t.-tak pod ktorú sadzbu spadá, keď v tabuľke je uvedené od 16-18 a od 18-20? do tej prvej, či druhej? mordujem sa tu ...
1 2
Predaj auta a zánik DP (01.09.20)
Dobrý deň, prosím Vás, ak SZČO predá vozidlo, ktoré má v obch. majetku napr. 30.5.2020, tak nie je povinnosť to oznamovať zvlášť na tlačive, ale uvediem túto skutočnosť v DP k DzMV za rok 2020, však? ...
1 0
Zánik daň.povinnosti DzMV - oznámenie alebo len DP k DzMV? (15.06.20)
Ahojte, ak PO predá v priebehu roka 2020 mot.vozidlo, treba zánik daňovej povinnosti uvádzať osibitne na tlačive Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. alebo O...
1 0
Aké sú povinnosti pri vyradení osobného auta z majetku SZČO ? (14.05.20)
SZČO chce vyradiť osobné auto zaradené v majetku na IČO používané dlho, odpísané a dať do súkromného používania. Ako je to s DzMV, ak ho vyradí ešte v tomto roku, napr. od 1.6. dokedy treba auto odhlá...
1 0
Nákup a predaj MV v tom istom roku (25.04.20)
Dobrý deň, viete mi prosím poradiť: V januári 2020 sme kúpili MV na sročku, v apríli 2020 sme ho predali. Moje otázky sú: 1. Ak sme si neuplatňovali benzín do nákladov pre toto MV, musíme ho nahlás...
1 0
Jedno auto v dvoch firmách (2štáty) (11.03.20)
Dobrý deň, prečítala som články, avšak stále neviem, čo v tom prípade, keď konateľ v ČR v X firme zaplatil Daň z MV a za to isté auto takisto zaplatil daň v SR v Y firme. Podľa príspevkov, ktoré s...
1 6
Kúpa auta - 80% do nákladov či 100% (23.08.19)
Dobrý deň, prosím o radu. Kupujeme nové auto, časť na priamu platbu, čas bude na splátky. Keďže som doteraz uplatňovala z PHM 80% aby som nemusela viesť knihu jázd a rada by som v tom pokračovala, ako...
1 0
Prerušenie živnosti a úprava základu dane. (25.02.20)
30.11.2019 syn pozastavil živnosť na 3 roky. Bol SZCO, neplatca DPH, účtuje v Alfe , JU. V decembri ešte zaplatil odvody, tohto roku daň z MV. Ako má cez uzavierkové účtovné operácie upraviť základ da...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk