Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
Daň z motorových vozidiel - zánik podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. (31.01.23)
Daňovník (FO-podnikateľ/živnostník) má dodávkové vozidlo ktoré je v technickom preukaze zapísané na IČO (nie na RČ) Auto bolo dlhé roky používané výlučne na podnikanie, už je dávno doodpisované, bolo ...
1 1
Pomerná cestná daň 2022? (30.01.23)
Ahojte. Ako je to s cestnou daňou za rok 2022? Do 7.12.2022 som mal otvorenú živnosť, bol som platca DPH, ale výdavky v súvislosti so živnosťou som vykázal len za január 2022. Od februára 2022 som vyk...
1 0
Určenie daňovníka pri DzMV, v TP je FO, ktorá je aj konateľ bez príjmu (27.01.23)
Konateľ jednosobovej s.r.o. používa vlastné osobné vozidlo na služobné účely. Vozidlo nie je zaradené v majetku firmy, a v TP vozidla je zapísaný konateľ ako fyzická osoba. Konateľ nemá vo firme príje...
1 0
zníženie preddavkov o preplatok 0,40 Eur daň z motorových vozidiel (26.01.23)
Dobrý deň, sme sro a v 2022 sme platili štvrťročné preplatky na daň z motorových vozidiel. Podali sme daňové priznanie a vyšiel nám preplatok 0,40 Eur a zároveň povinnosť znova platiť štvrťročné prepl...
1 3
Daň z MV (20.01.23)
Dobrý deň Vyšiel mi nedoplatok dane z MV za rok 2022 0,02€. Platili sme Q preddavky. Treba ten rozdiel doplatiť. Zákon píše iba, že daň sa platí ak je vyššia ako 5,- €. O nedoplatku tam nie je reč. Po...
1 0
Daň z MV za traktor (20.01.23)
Prosím skúsenejších, len pre utvrdenie, za traktor kolesový poľnohospodársky - v TP uvedená kategória T2a a príves nákladný za traktor v TP kategória R1a sa neplatí daň z MV, áno? Dani z MV podliehaj...
1 0
Daň z motorových vozidiel (19.01.23)
Dobrý deň. Jedná sa o s. r. o., neplatca DPH. Auto je riadne zapísané v majetku firmy a je odpisované. Ak konateľ neprinesie bločky od PHL za rok 2022, musí platiť cestnú daň? Za rok 2022 nebola ani ž...
1 0
Refakturácia (19.01.23)
Dobrý deň prosím o radu ako zaúčtovať vyšlú FA refakturáciu PZP a Dan z motor.vozidiel za r.2022. Ide o zmluvu o nájme motor.vozidla., podľa zmluvy sa refakturujú samostatne. Ďakujem za pomoc.
1 1
Určenie daňovníka DzMV (18.01.23)
Dobrý deň, mám otázočku ohľadne určenia daňovníka v prípade ak je vozidlo zaradené v majetku a ako vlastník je zapísaná s.r.o ale držiteľ konateľ.
1 2
Ukončenie používania súkromného MV v podnikaní a Oznámenie o ukončení (18.01.23)
V priebehu roka sme ukončili používanie súkromného MV na podnikanie 28. 10. 2022. Pri výpočet danie z MV za rok 2022 sme uviedli 10 mesiacov v podnikaní. Zároveň s DP DzMV za rok 2022 som chcela podať...
1 0
zánik daňovej povinnosti DzMV (17.01.23)
1.1.2022sme preradili auto do osobného užívania a prestali ho použivať na podnikanie. Tento dátum mám napísať do 2r oddie III. Ako dátum zániku daňovej povinnosti?
1 0
daň z MV (10.01.23)
ahojte, ak máme dočasne vyradený na DI náves od 11/21 , zároveň sme tento náves 06/22 predali a nasledné v 07/22 bolo nami opäť prihlasené na DI, s tým že náves bol už u nového majiteľa ale s tým že p...
1 0
Zaradenie auta do obchodného majetku (31.01.22)
Ahojte, prosím o radu, ak SZČO kúpil v 5/2021 osobný automobil na IČO, zaplatil daň z motorových vozidiel od 5/2021 (aj ho používal na podnikanie) môže si ho zaradiť do obchodného majetku až v 9/2021?
1 1
Hybridné vozidlo v DP k DzMV (26.01.22)
Ak mám v TP Druh paliva/zdroj energie BENZÍN+HEV, tak ide v zmysle zákona o dani z motorových vozidiel o hybridné vozidlo, však? Takže si môžeme uplatniť zníženie dane o 50%?
1 0
Daň z MV 2021 (25.01.22)
Dobrý deň, prosím len sa chcem opýtať, ak nemáme ako firma zaradené auto v podnikaní, a konateľ auto využíval aj na podnikanie tak podávam DzMV za FO alebo PO resp. za firmu? Za firmu by som p...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk