Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel Synonymá: Cestná daňDaň z MVDaň za autoDzMV ...viac...menej

Daň z motorových vozidiel platia podnikateľské subjetky za používanie motorového vozidla na podnikanie.

Platenie danie:
Daňové priznanie sa podáva do 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (napr. za rok 2013 sa podáva do 31.januára 2014).
Úhrada dane z motorových vozidiel je splatná do 31. januára nasledujúceho po zdaňovacom období.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Ak predpokladaná suma dane presahuje 660€ platí sa štvrťročne do 8292€ (vrátane)

Ak predpokladaná suma dane presahuje 8.292€ platí sa mesačne

Variabilný symbol
má nasledovné pravidlá:
- Celoročná úhrada dane na základe daňového priznania za rok 2012 1700992013 (v inom roku nahradíte na konci 2013 za aktuálny rok) -
Štvrťročné preddavky:
VS
1. štvrťrok 1100412013
2. štvrťrok 1100422013
3. štvrťrok 1100432013
4. štvrťrok 1100442013

Mesačné preddavky:
VS
1. mesiac 1100012013
2. mesiac 1100022013
.
.
.
(v ďalších mesiacoch len zameníte 01 za aktuálny mesiac, napr. 10 v októbri)

Sadzby dane
určuje vyšší územný celok (kraj) všeobecne záväzným nariadením.
2013 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2012 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje
2011 sadzby dane z motorových vozidiel všetky kraje


Zmeny v zákone od 2013


Predčíslia účtov daňových úradov pre platbu dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica 500320
Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice 500339
Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra 500304
Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov 500347
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín 500291
Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava 500283
Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina 500312


Základom dane
- pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a
- pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Daňovníkom je tiež
a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
(fyzické a právnické osoby) za používanie motorového vozidla (na podnikanie viď §84 Predmet dane Zákona o miestnych daniach).

Za čo platíme daň z motorových vozidiel vymedzuje predmet dane vymedzený v §84.
1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
••• viac••• menej
1 0
Zaradenie auta do obchodného majetku (31.01.22)
Ahojte, prosím o radu, ak SZČO kúpil v 5/2021 osobný automobil na IČO, zaplatil daň z motorových vozidiel od 5/2021 (aj ho používal na podnikanie) môže si ho zaradiť do obchodného majetku až v 9/2021?
1 1
Hybridné vozidlo v DP k DzMV (26.01.22)
Ak mám v TP Druh paliva/zdroj energie BENZÍN+HEV, tak ide v zmysle zákona o dani z motorových vozidiel o hybridné vozidlo, však? Takže si môžeme uplatniť zníženie dane o 50%?
1 0
Daň z MV 2021 (25.01.22)
Dobrý deň, prosím len sa chcem opýtať, ak nemáme ako firma zaradené auto v podnikaní, a konateľ auto využíval aj na podnikanie tak podávam DzMV za FO alebo PO resp. za firmu? Za firmu by som p...
1 0
Preddavky na daň z MV. (24.01.22)
Platenie preddavkov na daň z MV zostáva ako bolo platné v roku 2021. Štvrťročné platby: Predpokladanú daň delíme tromi a platíme k 30. júnu, 30. septembru a 31.decembru? Ďakujem pekne.
1 2
daň z MV (22.01.22)
SZČO , JU,má auto v obchodnom majetku, ale tento rok / 2021/ prišiel na to , že bude pre neho výhodnejšie uplatňovať 60% výdavky, musí podať DP z MV a zaplatiť daň z MV ?
1 0
Firemné auto, ktoré sa takmer nepoužíva na podnikanie. (22.01.22)
Dobrý deň, firma má v majetku 1 vozidlo ktoré takmer vôbec nepoužíva. Aj minulý rok sme tankovali do neho len 1x. Chcem sa opýtať, že ako je to s daňou z motorových vozidiel, nie je možnosť uplatniť d...
1 0
DzMV konateľ (22.01.22)
Konateľ, ktorý nepoberá príjem zo závislej činnosti, mal preplatený cestovný príkaz za pracovnú cestu pri ktorej použil svoje vlastné motorové vozidlo. Je povinný zamestnávateľa v tomto prípade platiť...
1 0
Vyradenie vozidla z majetku sa daň z motorových vozidiel (20.01.22)
Prosím Vás ak SZČO vyradil MV z majetku k 31.12.2020 , avšak stále je vozidlo na IČO , musí podať Daňové priznanie a zaplatiť daň alebo stačí zaslať oznámenie o zániku daňovej povinnosti? Alebo kým h...
1 1
Daň z motorových vozidiel (14.01.22)
prosím o radu: XX je SZČO. 6 mesiacov mal vozidlo na IČO. 6 mesiacov napísané na súkromnú osobu, avšak využíval ho v podnikaní. Ide podať DP z mot. vozidiel. Vypĺňa sa štandardne ako keď má auto cel...
1 1
predpokladaná daň z mv 2021 r.40 (10.01.22)
Prosím o pomoc, či mám výpočet u dvoch vozidiel správny k predpokladanej dani z mot. vozidla: M1 prvá ev.27.3.13 objem:1598 r.40=144,29 a N2 prvá ev.24.1.19 hmotnosť 3,5 2 nápravy r.40=169,60 ...
1 0
dan z MV (08.01.22)
nový automobil LAND ROVER v technikom kategoria M1G je napísané osobný automobil takže v daňovom priznaní daň z MV zadávam kubatúru ako klasicky pri osobnom aute? Len ta kategoria M1G ma zmiatla,ďakuj...
1 7
Ako platiť kvartálne preddavky na daň z motorových vozidiel? (24.05.21)
Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť. Tento rok platíme preddavky na daň z motorových vozidiel ináč ako iné roky. Chcela by som sa Vás opýtať, keď predpokladaná daň na rok 2021 je vo výške 1059 ...
1 0
Finančná správa dnešným dňom spustila novú digitálnu službu – saldokonto. (15.04.21)
pridala som do prílohy foto z účtu tam vidno, že stále svieti nedoplatok 303,40, hoci pracovníčka na DÚ mi tvrdila, že je to OK... podľa všetkého ona nemá tento náhľad, ktorý mám ja, zajtra budem vola...
1 0
Musím zaplatiť daň z motorových vozidiel? (27.03.21)
Som SZCO, kúpil som auto na živnosť v júli 2020 avšak auto nie je používané na podnikanie. Pracujem výhradne z domu a auto používam iba na súkromné účely. Otázka: musím zaplatiť daň z motorových vozid...
1 0
Cestovné výdavky zo zahraničnej pracovnej cesty (25.03.21)
Dobrý deň, dostal sa ku mne SZCO (chodieval kvoli práce aj do Talianska), a kazdy rok, mu uctovnicka davala do vydavkov cestaky, jediny podklad, co mal k tomu, boli vypisane evidencie cestovných výdav...
Sleduj témy Daň z motorových vozidiel
na hlavnej stránke Porada.sk