Zavrieť

Porady

PZP

PZP

Povinné zmluvné poistenie auta (zákonná poistka, PZP) je povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Každý držiteľ vozidla je zo zákona (zákon č. 381/2001 Z.z) povinný uzatvoriť PZP pri nadobudnutí vozidla, najneskôr však v deň prvého použitia tohto vozidla. PZP chráni vodiča poisteného auta tým, že zodpovednosť za finančné vyrovnanie škody sa z poisteného prenáša na poisťovňu.

Je potrebné si však uvedomiť, že PZP sa nevzťahuje na škodu vzniknutú vašim zavinením na vašom vozidle. Jedná sa o krytie škôd, ktoré ste spôsobili vašim zavinením na inom vozidle.

V prípade, že si držiteľ vozidla povinnosť uzatvoriť PZP nesplní, okrem problémov súvisiacich s porušením zákona, mu hrozí pokuta až do výšky 3 319,39 EUR.

Poistený má z PZP právo na krytie naledovných uplatnených a preukázaných nákladov poškodenému:
- za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení
- za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
- škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti (nemocenské, úrazové dávky...)
- dávok nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia
- ušlý zisk
- účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov

Základné krytie škôd je dané zo zákona a u jednotlivých poisťovní sa nelíši. Avšak poisťovne už ponúkajú k PZP aj nadštandardné služby s pripoisteniami, vyšším krytím, nadštandardné asistenčné služby...

PZP sa uzatvára prevažne na dobu neurčitú s platením poistného jedenkrát ročne (s možnosťou dojednať inú periodictu platenia). V prípade, že chcete zmeniť poisťovňu, musíte na to myslieť skôr ako je výročie uzatvorenia vašej zmluvy – výpoveď je potrebné doručiť do poisťovne najneskôr šesť týždňov pred týmto výročím. Ak to nestihnete, budete musieť byť aj ďalšie poistné obdobie poistený v rovnakej poisťovni.
••• viac••• menej
1 0
Osobné auto používané na podnikanie - PZP hradím z firemného alebo zo súkromného? (26.08.21)
Dobrý deň, veľmi sa v tejto téme nevyznám. Konateľ má zmluvu o výkone funkcie konateľa a zároveň využíva súkromné auto na podnikateľské účely. Potrebuje nové PZP. PZP hradí z vlastného však? A ak by hradil z vlastného môže si to potom dať preplatiť na firmu?...
1 1
založenie PzP (14.08.21)
Dobrý ... prosím vás kúpili sme auto na dcéru ako majiteľku lenže chceli by sme založiť PzP na manžela ktorý by bol držiteľ vozidla. treba na polícii nahlásiť majiteľ dcéra a držiteľ manžel? a ako je ...
1 0
Čo je bezškodový priebeh pzp? (30.07.21)
Dobrý deň, zaujíma ma čo sa považuje za bezškodový priebeh pzp, považuje sa za to výlučne škoda spôsobená mnou a hradená z PZP, alebo sa do toho berie aj škoda hradená z havarijného poistenia? Mal som škodovú udalosť z hav...
1 0
poistné v roku 2017 zaúčtované 2x v nákladoch ako opravit? (06.05.21)
ahojte, zistili sme, že v roku 2017 bolo 2 x zaúčtované v nákladoch PZP aj uhradené. Teraz sa ozvala poisťovna, ze je tam preplatok, lenže ako to mám zauctovat v PU sp...
1 2
Trestné právo, kto to má vyplatiť? (29.03.21)
Dobrý deň, kto má pravdu a kto by mal doplatiť tých zvyšných 20%? PZP nehoda, VŠZP pýta skoro 25000€ a poisťovňa krátila o 20% a moja poisťovňa vyplatila len 20000€. ...
1 1
Havarijné poistenie a PZP vozidla nezaradeného v obchodnom majetku (30.03.21)
Dobrý večer, môžem zaúčtovať ako daňový výdavok PZP vozidla poprípade aj havarijné poistenie? Auto živnostník /vedenie daňovej evidencie/ využíva na...
1 0
Ktoré poplatky súviace s prihlásením auta kam.... (23.03.21)
Živnostník FO si kupuje nové auto. Chce si ho zaradiť do DM. Ktoré poplatky musí zahrnúť do obstarávacej ceny auta a ktoré môže vyčísliť ako samostatný výdavok? Napr. prihlásenie auta na DI, PZP, havarijné poistenie atd.........
1 0
úhrada záväzku z roku 2019 zo súkromného účtu konateľa (25.02.21)
v roku 2019 prišlo firme predpis PZP. Konateľ ho uhradil ešte v roku 2019, ale zo svojho súkromného účtu. Predchádzajúca účtovníčka o...
1 0
úverová zmluva na auto a poistenie uzavreté v r. 2020 - účtovanie (03.02.21)
Poprosím o poradenie - účtovanie v PÚ. Máme úverovú zmluvu uzavretú 3.12.2020 na kúpu auta. Auto zaradené v obch. majetku 2.12.2020. V splátkovom kalendári sú uvedené mesačné splátky úveru aj poistné...

... obch. majetku 2.12.2020. V splátkovom kalendári sú uvedené mesačné splátky úveru aj poistného (HP, PZP) k splatnosti 10.01.2021. K uzavretej havarijnej poistke nám 7.1.2021 prišiel list, kde píšu poi...
1 1
účet 381 pri predaji MV (15.12.20)
Na účte 381 mám prostriedky za PZP na budúci rok. MV bolo predané, časť poistného vrátená -účtovala som 568/378, 378/221-správne? Ale kde a ako mám preúčtovať zostatok na účte 381? Ďakujem pekne
1 0
PZP a časové rozlíšenie (13.11.20)
Dobrý deň, dňa 10.11.2020 som dostala od poisťovne oznámenie na úhradu PZP od 03.2.2021 - 2.2.2022. Ako to mám teraz, v roku 2020 zaúčtovať? Mám počkať do roku 2021 a zaúč...
1 0
Nákup a predaj MV v tom istom roku (25.04.20)
Dobrý deň, viete mi prosím poradiť: V januári 2020 sme kúpili MV na sročku, v apríli 2020 sme ho predali. Moje otázky sú: 1. Ak sme si neuplatňovali benzín do nákladov pre toto MV, musíme ho nahlás...

...áme nárok na 4 mesačný odpis auta? Resp. ako je to s odpismi? 3. Je možné alikvotnú časť poistného PZP si uplatniť ako zdaniteľný príjem, hoci nebude sa za MV platiť daň z MV? ďakujem za pomoc....
1 0
ako zaúčtovať vrátenie PZP preplatku z predchádz. firmy ak nabehol na účet novej firmy? (22.04.20)
szčo ukončil živnosť 31.1.2020 a predal auto do vlastnej s.r.o ktorú založil od 1.2.2020 . Ukončil aj poistky PZP, ale v marci prišiel preplatok PZP z poisťovni na s.r.o bankový účet. Ako to mám zaúčtovať?...
1 0
finančný leasing a odsúhlasenie stavu ku koncu roka (07.04.20)
0 odpovedí Otázka od Lila Účtovníctvo a dane Lízing PZP
Dobrý deň, cez poradu som si nasla príspevky ohladom fin. leasingu. zaučtovanie cez 042,474,479 ...je mi jasné. Keďže s fin. leasingom som sa stretla 1. krát chcem sa opýtať na jednu vec: vš...

... vec: všetko máme zaúčtované, akurát navyše som zaúčtovala cez ID 381/474 všetky buduce uroky a PZP, aby som vedela koľko do ukončenia fin. leasingu treba ešte banke zaplatiť EUR. A to je práve...
Sleduj témy PZP
na hlavnej stránke Porada.sk