Zavrieť

Porady

výpis z registra trestov - na aké pozície?

Dobrý deň, podľa §41 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie vyžadovať informácie o bezúhonnosti - to znamená, že ani výpis z registra trestov, pokiaľ nejde o prácu, kde sa bezúhonnosť vyžaduje podľa osobitného predpisu. Na ktoré pozície je teda možné vyžadovať výpis z registra trestov? Čo je ten osobitný predpis? Sme súkromná firma, čiže nie štátna ani verejná správa. V internom predpise nič stanovené nemáme. Ďakujem za pomoc
Chobot Na tie, kde to vyžaduje legislatíva. Ak miesto, ktoré obsadzujete, nevyžaduje doloženie bezúhonnosti, tak nemôžete to od kandidáta požadovať.

Teda musí to byť vyslovene uvedené v nejakom zákone.

Napr. v zákone o bankách to je uvedené nasledovne:

§ 7
Na udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
a)
.....
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, za prokuristu, za členov dozornej rady, za vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,

Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú odpisom z registra trestov;24)
kejsy22 Ďakujem, banka nie sme. Sme súkromná firma, máme pár účtovníkov, prípadne colných špecialistov, lebo máme colný sklad. Týchto by sa to mohlo týkať? Úprimne neviem či sa nich vzťahuje nejaký osobitný zákon.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  výpis z registra trestov - na aké pozície?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.