Zavrieť

Porady

Rezerva na odmeny za rok 2003

Sany Sany

Sany je offline (nepripojený) Sany

Chcela by som sa opýtať, ako je to s rozpustením rezervy na nevyplatené odmeny za rok 2003. Rezerva bola vytvorená, uznaná ako daňový výdavok r. 2003. Dokedy musím odmeny vyplatiť? Stačí, ak ich vyplatíme napr. v roku 2005, keďže teraz na to nie sú prostriedky? A potom vlastne aj v r.2005 zaúčtujem rozpustenie rezrevy do výnosov. Je rozpustenie tejto rezervy nejako časovo obmedzené? Ďakujem....
Usporiadat
Marta L Marta L

Marta L je offline (nepripojený) Marta L

človek, ktorý sa nedá odradiť ...viac
Neviem o tom, že by bolo čerpanie rezervy časovo obmedzené.
0 0
karbanová karbanová

karbanová je offline (nepripojený) karbanová

Treba sa zamyslieť, či nie je krátkodobá rezerva t.j. do 1 roka aj vyplatiť alebo rozpustiť do výnosov v zmysle zákona o učtovníctve.
0 0
Luckasari Luckasari

Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

ak tieto odmeny nevyplatíte v roku 2004, mali by ste mať naozaj dobrý dôvod na to, prečo neboli vyplatené, v tom prípade by rezerva mohla ostať do roku 2005
0 0
Sany Sany

Sany je offline (nepripojený) Sany

No, naozaj dobrý dôvodom môže byť aj to, že na to nemáme prostriedky? A je to zaúčtované na účte 323 - krátkodobé rezervy, to je fakt, takže teraz neviem, ako to poriešim. My sme mysleli, že sa to v tomto roku vyplatí, nie je to malá suma, ale sú také okolnosti - úver, ten pohltí značnú sumu. Tak teraz neviem...
0 0
emily emily

emily je offline (nepripojený) emily

Môžu ostať do r.2005. Dôvod: nie sú many.
0 0
Sany Sany

Sany je offline (nepripojený) Sany

Ďakujem....
0 0
rosemary rosemary

rosemary je offline (nepripojený) rosemary

Ak sú odmeny naúčtované v krátkodobých rezervách, na konci roka by som ich rozpustila do výnosov.Podľa postupov účtovania sa na 323 účtujú krátkodobé rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok
0 0
Marta L Marta L

Marta L je offline (nepripojený) Marta L

človek, ktorý sa nedá odradiť ...viac
rosemary
Ak sú odmeny naúčtované v krátkodobých rezervách, na konci roka by som ich rozpustila do výnosov.Podľa postupov účtovania sa na 323 účtujú krátkodobé rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok
Aj keď nebudú v r. 2004 vyplatené? A keď budú peniaze a vyplatia sa v r. 2005
potom budú v nákladoch?
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

Podľa mňa keď nie sú peniažky, stačí ich ID-om preúčtovať na dlhodobé rezervy.
Ale aj tak - je to dosť citlivá záležitosť pre DÚ. Nedala by sa dať firme pôžička a peniažky radšej vyplatiť?
0 0
rosemary rosemary

rosemary je offline (nepripojený) rosemary

mám dojem, že je to aj preto takto spravené, aby sa iba netvorili rezervy a zamestnancom sa nič nevyplatilo. Kedysi to bolo otázkou dohadných položiek, asi sa s tým veľa vymýšľalo, tak to zákonodarci sekli.
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

Presne tak, bola som na školení s Ing. Pohlodom z MF, rozprával tam príhodu z nejakého staršieho školenia, kde sa niekto pýtal, že čo s nevyplatenými odmenami spred troch rokov (a to boli na dohadných položkách!!!!), vraj sa tam hneď poslala kontrola. Preto som vlastne písala, že sú na to citliví. Povedzme si pravdu, v minulosti sa takto dal perfektne znížiť daňový základ, a to celkom legálne, pretože sa nejednalo len o odmeny zamestnancov, ale aj o odmeny spoločníkov, ktorí spadali pod bývalý § 6 ZODP. Poistné sa platilo len z max. vymeriavacieho základu, vyregulovalo sa platenie preddavkov na daň za spoločnosť, atď. Dnes to už však zmysel okrem tých preddavkov nemá.
Ja si tiež myslím, že by bolo vhodné tie odmeny vyplatiť čo najskôr, nehovoriac o tom, že ak sú to veľké sumy, tak teraz v decembri sa zaplatí ZP z maxima 32000,- a pri vyplatení budúci rok je pri zúčtovaní ZP za r.2005 (v roku 2006) strop až cez 500 tis. Sk.
0 0
Sany Sany

Sany je offline (nepripojený) Sany

Suma je to veľká, nebudem písať konkrétne, odvody ma netrápia, aj tak ide o ľudí, ktorí sú stále nad stropom, takže je to jedno. Ide mi len o to, že fakt by som mala tento rok vo výnosoch rozpustenie a v ďalšom roku reálne vyplatené odmeny pôjdu kam? Myslím účtovne...
0 0
Marta L Marta L

Marta L je offline (nepripojený) Marta L

človek, ktorý sa nedá odradiť ...viac
Ešte raz k rezervám - postupy účtovania § 19 ods. 5 Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia. Účet 323 - rezervy s predpokladanou dobou vyrovania pri ich vzniku. V roku 2003 som predpokladala, že odmeny vyplatím = krátkodobá rezerva. V roku 2004 vyplatené neboli, zostatok revádzam do r. 2005 a predpokladám, že bude vyplatený v r. 2005 = zase krátkodobá, nie? Prečo by som to mala preúčtovať na dlhodobé rezervy?
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

Sany - môj názor je taký, že ak už rezervu rozpustíš do výnosov, nemôžeš v ďalšom roku vyplácať odmeny.
Marti - zase len môj názor: pri inventúre rezerv posudzuješ aj ich odôvodnenosť. Ak skonštatuješ, že neboli vyplatené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, prevedieš ich do nasl. roka. Tvorili sa však k 31.12.2003, t.j. už nie sú krátkodobé. Preto by som ich ja preklasifikovala na dlhodobé. Keď si prečítaš §19 "postupov" a § 20 ods.9 ZODP, nikde nie je napísané, že či sú rezervy na nevyplatené odmeny krátkodobé alebo dlhodobé.
0 0
accad accad

accad je offline (nepripojený) accad

Pokúsim sa paragrafovo zhrnúť uplatnenie nevyplatených odmien spoločníkom sro a členom družstva za r.2004 v daňových nákladoch r.2004. Je odvolávkou na tieto § je obhájiteľné uplatnenie týchto nevyplatených odmien do daňových nákladov...

Zákon o dani z príjmov
§ 20 ods.9 písm.a)
Daňovým výdavkom je aj tvorba rezerv účtovaných ako náklad (odvolávka na Zákon o účtovníctve) na
a) nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, odmeny a prémie vrátane poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, ...
§ 5 ods.2
Príjmami podľa odseku 1 (príjem zo závislej činnosti - aj § 5 ods.1 písm.b) sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorázové príjmy, ktoré vyplácajú, poukázujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníka s týmito príjmami (ďalej len zamestnanec) od platiteľa týchto príjmov (ďalej len zamestnávateľ) alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti.
§ 51 ods.40
Ustanovenia ... § 20 ods.9 písm.a) ... v znení účinnom po 31.12.2004 sa použijú pri podaní daňového priznania po 31.decembri 2004.

Zákon o účtovníctve
§ 3 ods.2
ÚJ postupuje v účtovnom období v účtovníctve podľa § 4 ods.2. Náklady a výnosy účtuje ÚJ v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. ...
§ 4 ods.2
Podrobnosti o ..., zásadách pre tvorbu a použitie rezerv,... ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenia vyhlasuje ministerstvo oznamením o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR a ÚJ je povinná ho dodržiavať.

Ak máte k tomu ďalšie paragrafové poznámky pripojte to k tomu textu. Prípadne ak nesúhlasíte s odvolaním na nejaký §, aby sme to nejako zjednotili v opore na zákony.
Naposledy upravil accad : 19.01.05 at 05:31
0 0
Anonymka Anonymka

Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac
Aj u nás je presne takýto problém. Zatiaľ som sa tomu nevenovala (toľko je teraz zmien, a idem sa z tohot zblááázniť), ale keď ste nahodili túto tému, pozorne počúvam.
0 0
Susan Susan

Susan je offline (nepripojený) Susan

Nakoľko aj ja mam podobny problem a mam zauctovanu rzervu na 323, preuctujem ju na 479 - ostatne dlhodobe zavazky? Nikde nevidim takuto suvzťažnosť!!!
0 0
Monika Monika

Monika je offline (nepripojený) Monika

Prajem všetkým pekný deň.

Spoločnosť vytvorila rezervu na odmeny za rok 2004, ktoré vyplatí do konca roka 2005.

Preto Vás prosím o radu - jeden zo zamestnancov ukončil PP vo firme k 30.4.05 a odmenu do vtedy vyplatenú nemal z nedostaku fin.prostriedkov.
Musím zamestnancovi túto odmenu vyplatiť až teraz, ale neviem ako to mám urobiť - vo vzťahu platenia odvodov a daní.
A ešte by tu bola jedna možnosť, či by mohol túto svoju odmenu previesť /čestným prehlásením/ na manželku, ktorá tiež pracuje v tejto firme, alebo ju musím dosť on sám osobne. Ak by sa to dalo previesť na manželku, bolo by to jednoduchšie ....


Ďakujem veľmi pekne za každú Vašu radu.
Prajem pekný deň a víkend.
Monika
0 0
Monika1 Monika1

Monika1 je offline (nepripojený) Monika1

Zo zákona o ZP a SP vyvstáva zamestnávateľovi povinnosť odvádzať odvody za zamestnancov. Ak uvedený pracovník má vyplatenú odmenu v čase, keď už nie je zamestnancom, neplatím do zdravotnej a sociálnej poisťovne za zamestnanca ani za zamestnávateľa. My sme mali takýto prípad s preplatením dovolenky. Mzdy evidujeme v programovom vybavení od fy SOFTIP a ich pracovníčka mi potvrdila, že môj postup je správny.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
V celom príspevku, ako som ho sledovala, sa zameriavate na problematiku "nevyplatených odmien" a dávate ho do súvislosti s rezervou, ktorá vám ostáva v účtovníctve v zostatku.

Daňové a účtovné hľadisko:
Daňový subjekt a účtovná jednotka by mal okrem iného preukázať dôvodnosť vytvorenej rezervy a opodstatnenosť jej výšky. Uvedené môže byť riešené napríklad vnútropodnikovým predpisom týkajúcim sa odmeňovania, rozhodnutím manažmentu, schválením na valnom zhromaždení a pod. (postup závisí od vnútorných podmienok firmy). T.j. ak ste tvorili rezervu, mala by byť jej tvorba patrične doklaldovaná. Ak ste tvorili krátkodobú rezervu, deklarovali ste jej časové obdobie s maximálnou dobou čerpania do jedného roka. Preklasifikovanie rezervy musí byť z hľadiska daňového (ale aj účtovného) dôvodné ... a dosť ťažko sa to preukazuje, resp. je to problematické a podľa môjho názoru aj dosť rizikové.

Čerpanie rezervy znamená, že rezervy zúčtujeme predpisom, pričom táto povinnosť sa nemusí (ale môže) viazať na vyplatenie. T.j. účtovná jednotka môže zaúčtovať predpis napr. 52x/331 (a pod. závisí od osoby, ktoré majú na odmenu nárok), čím vykáže čerpanie rezervy s následným účtovaním 323/65x. Podmienky vyplatenia rezervy, ako i iné podmienky môžu byť zakomponované v spomínanom rozhodnutí (a pod.) o priznaní ročných odmien.

Otázka nevyplatenia ostane otvorená a viaže sa na ostatné súvisiace povinnosti subjektu vo vzťahu k zúčtovaným mzdám ... odmenám. Nevyplatenie sa premietne na záväzku voči zamestnancom, resp. osobám, ktoré majú na odmeny nárok.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať